English

VIA University College

Brug af Umbraco

Denne vejledning henvender sig til medarbejdere, der er MitVIA-redaktører i Umbraco. Vejledningen viser step by step, hvordan du som redaktør arbejder i og bruger forskellige funktioner i Umbraco.

Log ind i Umbraco

Gå til siden www.mit.via.dk/umbraco.

 1. Vælg Log ind med VIA login.
 1. Du møder en liste over de redaktørroller, du har adgang til. Som editor vil du altså kun se den uddannelse eller det campus, som du er redaktør for. Vælg din redaktørrolle og vælg login.

Du er nu logget ind med din valgte rolle, og kan gå i gang med at redigere.

Find siden, du vil redigere

Når du vil redigere en side på MitVIA, skal du finde den backend i Umbraco.

Fold sidetræet ud for at se alle sider

Klik på den sorte pil i siden ud for det site, hvis sider du vil se.

Vil du fx redigere på en side på MitVIA, klikker du på pilen ud for ”MitVIA”.

Orienter dig i siderne og fold evt. flere sider ud ved at klikke på den sorte pil.

Vil du redigere på en side, der ligger under en ’overside’, fx ”Eksamen og prøver”, klikker du på den sorte pil ud for ’oversiden’ og de resterende ’undersider’ vil blive vist.

Klik på den side, du vil redigere på

Når du klikker på siden, vil du få vist de moduler og det indhold, der ligger på siden.

Lås siden for at redigere

For at kunne redigere skal du låse den pågældende side. Det sikrer, at kun én redaktør retter på en side af gangen.

Du låser ved at klikke på ”Lås siden” nede i højre hjørne.

Lås siden op, når du er færdig med at redigere

Husk at låse siden op, når du er færdig, så andre redaktører kan komme til at redigere på siden.

Det gør du enten ved at ”gemme og udgive” dine rettelser (find knappen nede i højre hjørne).

Eller ved at låse siden op under ”Content Guard” i toppen af siden og klikke ”Unlock page for other editors”.

Find sidens fællesredaktør

Stil dig på den side, hvor du ønsker at kende den sideansvarlige/fællesredaktør

Klik på ”Redaktørejerskab” i den øverste bjælke

Klik på ”Item 1”, ”Item 2” osv. for at se navnet på den/de sideansvarlige

I nogle tilfælde kan du se den sideansvarlige fællesredaktør med det samme, du lander på "Redaktørejerskab". Hvis det ikke er tilfældet, skal du klikke på "item 1 "og/eller "item 2" for at se navnet på den/de sideansvarlige.

Du kan nu kontakte den/de sideansvarlige, hvis du har spørgsmål eller øsnker til nyt indhold på siden.

Lås dine sider op

Når du låser en side, er der ikke andre, der kan redigere på siden, før du låser siden op igen. Det er derfor vigtigt, at du låser din side op, når du er færdig med at arbejde på siden. 

OBS: Du låser automatisk siden op, når du “gemmer og udgiver” dine ændringer. 

 1. Se om siden er låst - og af hvem 

Når du står på en side, kan du se, om siden er låst af dig eller af en anden redaktør. 

Er siden låst af dig, vil du se følgende nede i højre hjørne: 

Er siden låst af en anden redaktør, vil du kunne se navnet på den redaktør, der har låst siden i højre hjørne: 

 1. Lås siden op efter redigering ved at trykke “gem og udgiv” 

Når du redigerer på en side, er siden låst af dig. Efter at have tjekket dine ændringer i forhåndsvisning, skal du derfor altid slutte af med at trykke “gem og udgiv” i højre hjørne, og siden låses automatisk op. 

 1. Brug “content guard” til at låse en side op, du ikke har redigeret på 

Har du låst en side, men ikke lavet ændringer på siden, skal du bruge “content guard”, oppe i højre hjørne, til at låse siden op. Her klikker du på “Unlock page for other editors”, og siden låses op.

 1. Siden du ønsker adgang til, er låst af en anden redaktør

Er den side, du ønsker at redigere på, låst af en anden redaktør, skal du kontakte vedkommende. Du kan se både navn og initialer på redaktøren nede i højre hjørne. 

Erstat en fil i mediearkivet
 1. Gå til mediearkivet i øverste venstre hjørne.
 1. Find filen, der skal erstattes, i mapperne i sidetræet og klik på den.
 1. Vælg "Fjern fil" - Når du fjerne filen, eksisterer din "placeholder" stadigvæk. Du kan nu indsætte en ny fil i din placeholder. Således kan du altså erstatte en slettet fil i samme omgang, som du fjerner filen.
 1. Upload din nye fil - Skal du erstatte filen, som du sletter, skal du være opmærksom på, at din fil skal være samme format. Du kan f.eks. ikke erstatte en pdf-fil med en Excel-fil.
 1. Vælg "Gem" - Husk altid at dobbelttjekke om din fil er opdateret på siden. Det er en god idé at bruge en anden browser end den, som du bruger, når du redigerer.
Opret kontaktperson

På MitVIA bruger vi kortmodulet til at vise kontaktpersoner på en side. På sigt kommer der et decideret kontaktmodul, som er automatiseret og kræver mindre vedligehold.

Tip: Find et andet kort med kontakt, som har den rigtige opsætning og kopiér det over i dit eget kort. På den måde slipper du for at lave det helt fra bunden.

Se hvordan du kopierer et modul eller element

Åbn kortmodulet nederst på siden, som har overskriften ‘Kontakt’

Kontaktpersoner skal altid ligge som det nederste på siden, da brugerne har en forventning om, at de kan finde relevante kontaktoplysninger her.

Tilføj et kort til din kontaktperson

Som udgangspunkt må der kun være én kontaktperson på siden. Er der behov for flere kontaktpersoner, skal det være tydeligt, hvem man skal kontakte vedrørende hvad.

Der må som udgangspunkt ikke stå flere kontaktpersoner i samme kort.

Udfyld kortet med kontaktoplysningerne

Overskrift

I overskriften skriver du hvad kontaktpersonens titel er. Det kan fx være Studievejleder, Praktikkoordinator eller en anden titel, som er genkendelig for de studerende. Se eksempel nedenfor:

Titler som AC-medarbejder og Studieadministrativ partner er IKKE genkendelige for de studerende.

I de tilfælde hvor kontaktpersonens titel ikke giver mening, kan du i stedet skrive personens navn i overskriften eller hvilket ‘emne’ vedkommende er kontaktperson for. Se eksempel nedenfor:

Tekstfelt

I tekstfeltet udfylder du kontaktpersonens navn, mail og telefonnummer (som på billedet ovenfor):

Jens Jensen

Mail: [email protected]

Tlf.: XX XX XX XX

For at få mindre mellemrum mellem de to linjer med mail og telefonnummer, kan du lave et “blødt linjeskift”. Det gør du ved at holde ‘shift’ i bund og trykke på enter.

Husk også at skrive cifrene i telefonnummeret med mellemrum som vist ovenfor. Skriver du ikke cifrene med mellemrum vil en oplæsningsfunktion læse tallet som 87.553.333 og ikke 87 55 33 33.

Tryk ‘Indsæt’/'Opret'

Tilføj eller fjern evt. Målgruppestyring på dit kort

Husk altid målgruppestyring, når du opretter et nyt kort. Hvem skal se den kontaktperson, som du opretter?

Hvis du er fællesredaktør og arbejder som Super Editor

Kortet er som standard fælles for alle, hvis ikke du målgruppestyrer det. Derfor er det vigtigt, at du i fanen ‘målgruppestyring’ tilføjer hvilke uddannelser/udbud/campusser/adresser, som skal kunne se kontaktpersonen.

Vær opmærksom på, at du skal målgruppestyre det specifikke kort og ikke hele kortmodulet. Målgruppestyrer du hele kortmodulet skjuler du kontaktpersoner for alle andre uddannelser.

Læs mere om hvordan målgruppestyring fungerer

Hvis du er uddannelses-/campusredaktør og arbejder som Editor

Kortet vises som standard for alle udbud på din uddannelse eller for alle adresser på din campus., Derfor er det vigtigt, at du i fanen ‘målgruppestyring’ fjerner de udbud eller adresser, som evt. Ikke skal se kontaktpersonen.

Læs mere om hvordan målgruppestyring fungerer

Tryk ‘Gem og udgiv’

Indsæt video

Hvis din video ligger på VIAs videoportal.

Håndtering af videoer er ikke fuldt på plads endnu, så du vil som redaktør ofte have brug for at kontakte en administrator for at få en video ind på MitVIA. Du kontakter en administrator ved at skrive til [email protected].

Hvis din video ligger på YouTube.

Ligger din video på YouTube, kan du bruge et af følgende moduler til at vise din video:

 • Kortmodul
 • Kampagnemodul

Video fra YouTube i kortmodul:

Video fra YouTube i kampagnemodul:

Sådan gør du:

 1. Find din videos YouTube ID - Det gør du ved at finde din video på YouTube og vælg "Del".
 1. Kopier video ID'et - ID'et er den lille række af bogstaver og tal, som er markeret på billedet nedenfor.
 1. Indsæt video ID'et i dit element i Umbraco. Det gør du ved at åbne dit kort eller din kampagne og indsætte video ID'et:
Kopiér et modul eller element

Det kan spare dig for noget tid at kopiere moduler (kun Super Editors) og elementer frem for at oprette dem på ny.  

Er dit modul eller element målgruppestyret, følger målgruppestyringen med i en kopiering.

Kopierer du et element eller et modul, fordi det skal flytte placering til fx en anden side, så kan du sagtens slette det oprindelige element/modul. Når modulet/elementet er kopieret, oprettes det nemlig som en dublet. Det betyder, du kan slette det tidligere modul, uden der sker noget med det modul, du netop har kopieret.

Kopier et helt modul (inklusiv alle elementer) - kun Super Editors

 1. Vælg ikonet med de to små ark, når du holder musen over modulet.

Nu ligger dit modul i udklipsholder.

 1. Indsæt dit kopierede modul på din ønskede side. Rul ned i bunden af moduler på siden og vælg det lille ikon med udklipsholderen til højre på kanppen "Tilføj indhold".
 1. Vælg modulet i udklipsholderen.

Modulet placerer sig som det nederste modul, når du kopierer det ind på en side. Alle elementer inkl. målgruppestyring følger automatisk med, når du kopierer et helt modul.

Flyt modulet til din ønskede placering på siden. Vælg og hold musen nede for at hive i modulet og slip det der, hvor du ønsker.

Vælg "Gem og udgiv".

Kopier et element

Du kan kopiere elementer i alle moduler, som indeholder elementer. Fremgangsmåden er den samme for alle elementer. Denne vejledning viser kopiering af et kortelement.

 1. Vælg på ikonet med de to små ark, når du holder musen over elementet.

Nu ligger dit element i udklipsholderen.

 1. Indsæt dit kopierede element i dit ønskede modul. Find modulet, du vil indsætte det kopierede element i. Vælg det lille ikon med udklipsholderen til højre på knappen "Tilføj indhold" for at indsætte dit element.
 1. Vælg elementet i udklipsholderen.

Elementet placerer sig som det nederste element, når du kopierer det ind på en side.

Flyt elementet til din ønskede placering i modulet.

Slut af med "Indsæt" og "Gem og udgiv".

Fortryd ændringer

Har du foretaget ændringer i Umbraco, du fortryder? Det kan fx være, at du fejlagtigt er kommet til at slette noget på en side, og derefter har gemt og udgivet den.

I dette tilfælde skal du kontakte Kommunikationsafdelingen hurtigst muligt. Jo hurtigere du kontakter dem, desto større er sandsynligheden for, at de kan genskabe det, du har slettet.

Skriv til mail: [email protected]

Forrige Vejledning Installation af Untis
Næste Vejledning Moduler i Umbraco