English

VIA University College

Skriveguide til MitVIA

Denne vejledning henvender sig til alle redaktører på MitVIA. Vejledningen giver dig gode råd til, hvordan du skriver let tilgængelige tekster på MitVIA. Du finder også et link til skriveguiden i en fuld version.

Hvad vil vi gerne?

På MitVIA vil vi gerne anvende et skriftsprog, der er let tilgængeligt og forståeligt, så de studerende har lyst til at bruge platformen, og at de forstår de informationer, vi gerne vil dele med dem.

Hvorfor skal vi overveje, hvordan vi skriver?

Vi skal tænke på, at de studerende benytter MitVIA som et informationsmedie i modsætning til de mange underholdningsmedier, som de bruger i hverdagen.

Som informationsmedie er det vores vigtigste opgave at levere informationer på en let og tilgængelig måde i den rette kontekst.

Overskrifter og afsnit

De studerende søger bl.a. ofte specifikke fakta eller en konkret afklaring, når de bruger MitVIA. Derfor er det er en stor hjælp, hvis de studerende kan skimme sider og tekster ved hjælp af god brug af afsnit og sigende overskrifter.

Skriv til den mobile læser

Mange studerende tilgår MitVIA på små skærme og enheder, og det stiller krav til måden, hvorpå vi fremlægger vores budskaber.

Brugen af mobil på MitVIA betyder fx, at lange tekster kræver rigtig meget scroll. Derfor er længden af vores tekster en vigtig overvejelse, ligesom det er afgørende at placere det vigtigste budskab først  og gemme forklaringer og uddybninger til den følgende tekst. For skriver vi det vigtigste til sidst, risikerer vi, at de studerende stopper med at læse, før de når den nødvendige information.

Al tekst på MitVIA er en del af VIAs stemme, og vi vil gerne være ligetil, tillidsvækkende og tydelige.

Sådan laver du gode tekster til studieportalen
 1. Brug bydeform - det virker inddragende. 
 2. Brug ord og begreber, som I anvender i daglig tale med de studerende.
 3. Brug punktopstillinger - det gør teksten mere overskuelig.
 4. Erstat tekstpassager fra studieordningen med dine egne ord eller beskriv svære indsatte passager.
 5. Hold lixtallet lavt - erstat akademiske termer med konkrete beskrivelser og enkle ord.
 6. Lav afsnit på mellem 3-5 linjer - det gør teksten nemmere at overskue (særligt på mobil).
 7. Lav overskrifter - det gør teksten nemmere at skimme for at finde specifik information.
 8. Skriv direkte til de studerende - brug gerne ”du” og ”jer”. Sådan bliver du vedkommende. 
 9. Skriv i et aktivt sprog - undgå passivt sprog.
 10. Skriv korrekt, kort og præcist - og det vigtigste først.
 11. Undgå gentagelser - stop når der ikke er mere at fortælle.
Fuld version af skriveguide til MitVIA
Forrige Vejledning Studiestartssiden på MitVIA
Næste Vejledning Opret meddelelser og opslag på MitVIA