English

VIA University College

Studiestartssiden på MitVIA

Denne vejledning henvender sig til medarbejdere, der er MitVIA-redaktører i Umbraco, og beskriver, hvordan studiestartssiden på MitVIA er opbygget, og hvordan den skal udfyldes.

I toppen af Studiestartssiden ligger der et tekstmodul, hvori der er plads til at skrive en kort ’velkomsthilsen’ under den store overskrift ”Velkommen til VIA University College og stort tillykke med din studieplads”. 

Hvordan er siden opbygget? 

Siden er bygget op af en række harmonikamoduler. Det øverste harmonikamodul ’Alt om din studiestart’ består af 3 harmonikapunkter (overskrifter), som alle uddannelser skal udfylde (se nedenfor). Udover den obligatoriske information, er det desuden muligt at tilføje harmonikamoduler med uddannelses- eller udbudsspecifik information efter behov (fx ”Følg os på sociale medier” eller ”Studietur”). 

  1. Dato og mødetid 

Indsæt den eller de datoer, som den studerende skal kende til ifm. Studiestart. Er der flere datoer, så strukturér datoerne med sigende overskrifter – f.eks. “Introdag” og “Studiestartsdag” 

  1. Skema 

Hvis ikke skemaet er klar, så skriv hvornår den studerende kan forvente, at skemaet er klar. Husk også at linke til ItsLearning, hvis du skriver, at den studerende finder sit skema i ItsLearning. 

  1. Litteraturliste 

Skriv info om litteraturliste, boglister og evt. anbefalet køb af litteratur. Hvis ikke litteraturlisten er klar, så skriv, hvornår den er klar og hvor de studerende kan finde den. Bor litteraturlisten på MitVIA, så link til siden “litteraturliste for aktuelle semestre”. 

Øvrige harmonikamoduler på siden 

De øvrige harmonikamoduler (Vejledning og støtte, IT-systemer og studiekort, Campus, transport og bolig) indeholder alle sammen fælles tekst, som er på tværs af alle uddannelser og med relevante links til øvrige sider på MitVIA. 

Her er det også en mulighed at tilføje noget uddannelses- eller udbudsspecifikt indhold under de enkelte punkter. Husk altid at skrive ind i konteksten, så dit indhold passer sammen med fællesteksten. 

Kontakt 

Indsæt kontaktoplysninger på relevant(e) medarbejder(e). 

Husk at det skal være tydeligt, hvem den studerende skal kontakte i hvilken forbindelse, hvis I har behov for flere kontaktpersoner på siden. Undgå at medtage jobtitler som “AC-medarbejder” og “Studieadministrativ partner”. Skriv hellere “Studiekoordinator” eller “Studievejleder”. 

Kontaktpersoner skal altid ligge i bunden af siden, da brugeren forventer at finde kontaktoplysninger der 

Se vejledning til at oprette kontaktpersoner i Umbraco 

Gode råd 

  1. Undgå gentagelser på siden 

Skriv fx kun dato og mødetid ét sted på siden. Står det skrevet flere steder, er der større risiko for fejl, hvis informationen skulle ændre sig. 

2.     Undgå dobbeltinformation

Link til sider som behandler emnerne i stedet for at skrive det igen. Du kan godt linke til en fil, som “bor” under et andet emne end “studiestart”. Sørg for altid kun at uploade din fil én gang. 

3.     Undgå overskrifter i harmonikapunkterne som “vigtig information”, “nyttig viden” og “kontakt” 

Laver du én overskrift, der hedder ‘vigtig information’ gøres resten af indholdet på siden “ikke vigtigt”. 

Forrige Vejledning Roller og rettigheder i Umbraco
Næste Vejledning Skriveguide til MitVIA