English

VIA University College

Cochrane Library

Denne vejledning henvender sig til studerende og ansatte, der gerne vil have mere viden om søgning i databasen Cochrane Library.

Om Cochrane Library

Cochrane-biblioteket indeholder flere databaser, to hoveddatabaser og andre specialdatabaser. De to hoveddatabaser indeholder artikler om effekter af behandling eller pleje

Det er de to hovedbaser, som du får mest brug for at søge i, men du søger automatisk i alle baser.

 • The Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR)

(Cochrane-databasen over systematiske oversigtsartikler)

Indeholder Cochrane-oversigterne, der opsummerer den bedst tilgængelig viden om en behandling af en specifik sygdom eller problem i sundhedsvæsnet og om behandlingen har en virkning eller ikke.

 • The Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL)

(Det centrale Cochrane register over kontrollerede forsøg)

Indeholder referencer til artikler om kontrollerede kliniske forsøg. Mange af referencerne til forsøgene stammer fra søgninger i andre medicinske databaser, fx PubMed, Embase og Cinahl, mens andre referencer er fundet af medlemmer af Cochrane-samarbejdet ved en systematisk gennemlæsning af videnskabelige tidsskrifter.

De andre specialbaser:

 • Cochrane Clinical Answers (CCA). Hver CCA indeholder et klinisk fokuseret spørgsmål, et kort evidensbaseret svar og data for resultaterne fra Cochrane Review, der anses for mest relevante for praktiserende sundhedspersonale i den pågældende målgruppe. Derfor er CCA designet til at være handlingsdygtige og informative for beslutningstagen.
 • Special Collections, er resuméer af oversigtsartikler og andre eksterne kilder, der dokumenterer evidens på et særligt udvalgt sundhedsområde.
 • Systematic Reviews from Epistemonikos health evidence database. Database over systematiske oversigtsartikler om kliniske spørgsmål. Epistemonikos søger systematisk i PubMed og andre databaser efter relevante systematiske oversigter og oversigter om behandling, diagnose, prognose, skade og ætiologi (læren om sygdommenes årsager). Søgning ses under fanen ”Other reviews” ved at søge fra søgefeltet på indgangssiden (Title Abstract', 'Record Title', 'Author', 'Source' and 'Digital Object Identifier (DOI). Dette kan også gøres gennem fanen ”Search” under ”Advanced search”.
Søgning med MeSH

Søgesproget er engelsk. Begynd din søgning med indgangen øverst til højre og klik på Advanced search

søgefelt

Herunder følger et eksempel på søgning først med Medical terms (MeSH) og dernæst med Search manager:

søgefelt i "Advanced search"

Eksempel: Findes der Cochrane Systematic Reviews om sygepleje?

 1. Ved klik på Medical terms (MeSH  Medical Subject Headings), søger du i et kontrolleret emneordsregister. Mange af Cochrane-bibliotekets artikler er indekseret efter disse emneord. Emneordsregistret er hierarkisk opbygget med over- og underordnede emneord/termer. Det kaldes også en Thesaurus. MeSH Thesaurus har en struktur, der ofte nævnes som ”træer”
 2. Skriv nursing i søgefeltet  klik på Look up for at finde det korrekte søgeord = korrekte MeSH term for sygepleje. Ved at søge med MeSH ord(term), så slipper du for at tænke på variationer og synonymer af dit ord, men lader emneordsregistret finde søgeordet. Mange reviews får tildelt kontrollerede emneord / MeSH ord, som siger noget om indholdet.
søgefelt i MeSh

Du ser nu en liste over emneord / Thesaurus for sygepleje

Udvælg f.eks. Nursing og klik på Nursing

emneord / Thesaurus

Bemærk at du ved MeSH opslag også kan få en definition af emneordet samt synonymer

defintion af emneord

Vælg Explode all trees. Det betyder, at du søger bredt på ordet sygepleje med underemner.

MeSH Trees

Der er i skrivende stund 20 Cochrane Reviews inden for sygepleje

søgeresultat

Desuden vises resultater fra de øvrige baser.  

 1. Klik på View Results. Et af de 20 reviews handler om at træne sundhedsprofessionelles kommunikationsfærdigheder i forhold til kræftpatienter.
 2. Klik på titlen
link til artikel

Nu får du mulighed for pdf-fil.

Klik på PDF, (øverst til højre) og du får mulighed for teksten som Full, Standard eller Summary.

downloadsmuligheder

Uanset hvilken pdf du vælger, vil du efter afsnittet Abstract finde et letlæst resumé, der er velegnet til en hurtig vurdering af indholdet.

uddrag fra abstract.
Eksempel på kombination af søgninger med Search manager

Du vil undersøge, om der er Cochrane Reviews om effekten af C-vitamin på forkølelse. Du har først brugt en engelsk ordbog og søger på Vitamin C i Medical terms (MeSH) med Look up.

søgefelt i MeSH

MeSH emneordsregistret kontrollerer dit søgeord og viser at søgeordet i Cochrane emneordsregister er Ascorbic Acid. Lad markering være ved Explode all trees, da du så søger ordet med alle underemner.  Der er i skrivende stund 26 Cochrane Reviews.

 1. Klik på Add to search manager    
søgeresultater

Gå tilbage til fanebladet med Medical terms (MeSH) søgning

fanebaldet MeSH

Du søger på samme måde på "Common Cold" og klikker igen på Add to Search manager.

Du har nu 2 søgninger i din Search manager.

tilføjede søgninger i "Search manager"
 1. Skriv #1 AND #2 i det blanke søgefelt.
 2. Klik på Continue.
søgeresultater ved kombineret søgning

Så kombinerer du dine 2 søgninger (begge ord inkl. synonymer og under/overordnede emneord, forekommer nu i samme artikel) og får i skrivende stund. 46 resultater.

 1. Klik på 46                                                                  

Af de 46 resultater får du 1 Cochrane Reviews, som handler om effekten af C-vitamin på forkølelse

søgeresultat "Vitamin C for preventing and treating the common cold"
Søgning med Browse

Du kan også søge Cochrane Reviews, Protocols and Clinical Answers efter emner.

F.eks. på denne måde:

Browse fra forsiden

søgefelt fra forsiden

Eks. Vælg "Allergy & intolerance"  

Scroll ned over siden og du kan afgrænse din søgning ved valg i venstre margin.

"Browse by topic"

F.eks. på emner under Topics ved at klikke på +.

Husk at folde alle emner ud

 

emner under "Allegy and intolerance"

Eksempel for yderligere afgrænsning af emne f.eks. vælge Allergic asthma ved klik på +

afgræsningsmuligheder

Fold den helt ud med indeholdende emner også ved klik på +:

afgrænsningsmuligheder ved filtereret søgning
filterindstillinger

Nogen af disse filterindstillinger, kan også vælges ved forsiden af Advanced Search under Search  Search limits

Advanced search
search limits

Fra Search kan du søge forskellige variationer af et ord ved at skrive * efter ordstammen.

søgefaner under "Advanced Search"

Allerg* (søger på f.eks. allergic, allergens, allergy) kombineret med house dust mit* (mit* søger også på mits). Det kaldes at anvende trunkeringstegn. (Trunk på engelsk = stamme).

udfyldte søgefelter

Får du for mange resultater ved en søgning, kan du begrænse din søgning, så du kun søger i titelfeltet, fordi titlerne på Cochrane Systematic Reviews altid er bygget op som en behandling af en sygdom. Flyt den lille drop-down menu (ved at klikke på trekanten) væk fra Title, Abstract og Keyword, hen til Record Title

dropdown menu
ændret dropdown menu

Her kan du også vælge andre specifikke søgefelter f.eks. Author

Du kan også vælge at søge vha. Cochrane PICO search, som er et godt redskab til at afgrænse søgning, hvor du får hjælp til søgeord.

eksempel på advanced search i PICO faneb

Det er også muligt at anvende den boolske operator OR

Du skifter med klik på trekanten.

Brug for mere hjælp? Kontakt: Charlotte Qvist ([email protected])

Forrige Vejledning CINAHL Complete
Næste Vejledning Embase