English

VIA University College

CINAHL Complete

Denne vejledning henvender sig til studerende og ansatte, der gerne vil have mere viden om søgning i databasen CINAHL.

Om CINAHL Complete

CINAHL Complete henvender sig til sundhedsprofessionelle samt studerende og forskere indenfor sundhedsområdet. Det er det definitive søgeværktøj indenfor sygepleje, ergo- og fysioterapi, patientpleje og sundhed i øvrigt, der giver adgang til fortrinsvis evidensbaseret sundhedsfaglig information. CINAHL = Cumulative Index of Nursing and Allied Health.

Indhold: Basen dækker sygepleje- og sundhedsvidenskab, samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, ernæring, radiografi, audiologi, rehabilitering, alternativ medicin og biomedicin.

Dokumenttyper: Tidsskriftsartikler, bøger, bogafsnit, afhandlinger m.m.

Omfang: Indeholder artikler m.v. tilbage til 1937. Indekserer godt 5.400 tidsskrifter og indeholder fuld tekst adgang til mere end 1.400 tidsskrifter. Cinahl indeholder også bøger, afhandlinger, proceedings samt adgang til et antal Evidence-based care sheets. Mange af posterne/referencerne indeholder abstracts.
Et flertal af tidsskrifterne er Peer-Reviewed, hvor artiklerne er kritisk gennemgået af specialister indenfor det pågældende fagområde.

Nordiske tidsskrifter:
International. Af de nordiske tidsskrifter er f.eks.:, Nordic Journal of Nursing Research (indekseres, ikke fuldtekst adgang men linker videre) med tidligere titel: Nordic Journal of Nursing Research & Clinical Studies/ Vård i Norden (fuldtekst fra 2006-2014), Nordisk Sygeplejeforskning (indekseres men ikke fuldtekst adgang, linker videre), Nordisk Tidsskrift for Helseforskning (indekseres og har adgang til fuldtekst, Open Access), Sygeplejersken (indekseres samt adgang til fuldtekst), Sykepleien Forskning (indekseres og der er adgang til fuldtekst). Klinisk Sygepleje (2003-2014).

Type: Bibliografisk database. Hjælp: Specifik hjælp kan hentes øverst i højre hjørne under Help.

Adgang og Inspiration

Adgang til Cinahl Complete (Adgang udenfor VIA: Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen.) 

Inspiration
Sygeplejefaglige søgeord - Alfabetisk liste.

CINAHL Subject Headings

CINAHL Headings er et kontrolleret emneordsregister med ordforklaringer. Du bruger CINAHL Headings til at finde egnede søgeord, som sikrer en mere præcis søgning, fordi du søger i et kontrolleret emneindeks for artiklerne.

Klik på CINAHL Subject Headings.

bjælke med muligheder for valg af emner/funktioner.

Skriv dit søgeord i feltet og klik på Browse. Vær opmærksom på at du kan vælge, hvordan søgning skal foretages, ved at flytte på markeringerne.

Søgefelt med ordet "diabetes".

Fordelen er, at Headings henviser til synonymer som her - brug Diabetes Mellitus.

synonymer

Klik på linket Diabetes Mellitus og databasen viser forskellige termer med relevans til søgeordet.

Resultater fra søgning.
 1. Du har også mulighed for at få en definition på ordet ved at klikke på det gule ikon under Scope. (Se billede herunder).

2. Markerer du det ønskede ord Diabetes Mellitus, kan du ved at markere med et flueben under Major Concept (valgt herunder) gøre ordet til hovedemne i referencerne

3.  Foretage søgningen ved at klikke på Search Database.

4. Vælger du at udvide din søgning til også at omfatte underliggende emner, markerer du med et flueben under Explode (ikke valgt her). Det kontrollerede emneord/ Subject Headings bliver nu udvidet til at finde alle referencer indekseret med det præcise emneord såvel som alle referencer, der er indekseret som underliggende emneord.

explode.
 1. Det er også muligt at indskrænke og sammenholde emneordet til ét eller flere aspekter (Subheadings).  Det anbefales dog at søge bredt, sådan at Include All Subheadings er markeret.
 2. Når du har foretaget dine valg, klikker du Search Database.
 3. CINAHL Subject Headings er arrangeret i et hierarki af emneord også kaldet emneordstræ. En evt. markering af Explode gør, at du vælger det emneord plus ethvert emneord, der hører ind under det.
Udvidet søgning.

Eksempel på markering af Explode: Face søger på face såvel som alle emneord der hører ind under det. Hvis du markerer Explode ved Eye søger du også på eyelids (øjenlåg) eller eyelashes (øjenvipper). Hvis et emneord kan udvides med Explode betyder det, at der er underliggende emneord. Disse ord vil ved en markering blive inkluderet i din søgning, så tjek altid om der er en afkrydsningsboks ved Explode.

Forbudnde emneord.
Søgehistorie

Hvis både Major Concept samt Explode er markeret (se evt. forklaring under CINAHL Subject Headings), vil Cinahl selv danne denne søgekode.

Søg med klik på Search for at foretage søgningen. Klik på Search History.

Under Search History kan du genfinde, kombinere og redigere tidligere søgninger.

Søgning med fokus på "Search History".

1. Du kan også printe din søgehistorie.

Hvis du ønsker endnu et aspekt på din søgning med diabetes, eksempelvis overvægt, så gå tilbage til søgefelterne i Advanced Search og søg eksempelvis med overvægt som Subject Heading og vælg Explode og Major Heading.

2. Gå derefter til Search History.

3. Markér søgningen

4. og kombinér med AND ved at klikke på Search with AND for at kombinere dine søgninger i Search History. At opbygge med flere aspekter/blokke kaldes også for bloksøgning.

5. Herunder ses at søgning nr. 2 og 3 = S2 og S3 er søgt med AND.

search history.

Det giver en ny søgning, = nr. 4 = S4, som vist herunder.  Klik på View Results for at se søgningens resultater.

Ny søgning med mulighed for at vælge "View results".

Hvis du vil udføre limits (inklusions/eksklusionskriterier) i relation til dine søgninger, kan det også gøres ved at klikke på Edit. Her kan du f.eks. afgrænse til at være Peer Reviewed, Evidence-Baced Practice, Meta-Synthesis m., og du kan også bestemme publikationsår, sprog…

Edit search.
Mulighed for afgrænset søgning via klik på edit.
Afgræsningsmuligheder.
Afgræsningsmuligheder.
Gem din søgehistorie

Du kan gemme din søgning med det formål at gentage den, bruge den til søgedokumentation eller evt. få besked, når der kommer nye referencer indenfor søgeområdet. . For at kunne gemme dine søgninger, skal du oprette en brugerkonto under Sign In

Bjælke med valgmulighed. Der er ring om "sign in".
Opret brugerkonto / EBSCO Host konto

Med EBSCO Host Account kan du:

 • Gemme dine referencer
 • Bruge mapper til at holde styr på dine søgninger
 • Dele dine mapper med andre og se andres mapper
 • Gemme og genfinde din søgehistorie
 • Lave email alert påmindelse så du får besked og ser indholdsfortegnelsen når nyt nummer udkommer af de tidsskrifter du udvælger. Og/eller besked når nye artikler dukker op med søgeord, som du gemt på en bestemt søgning /eller RSS feeds
 • Få fjernadgang til dine gemte søgninger
 • Bruge den på tværs af EBSCO Host databaserne f.eks. CINAHL og Nursing Reference Center
 1. Klik på Sign In
 2. Vælg Create one now. Du kan vælge at bruge din VIAmail eller din personlige mail. Hvis du ikke vælger din Google konto skal password indeholde mindst 4 bogstaver heraf et stort, et tal og et tegn. Du må ikke have dit brugernavn til at indgå i Password. Ord som ebsco eller password må heller ikke indgå.

 

Sign in.

Sign up with Google, er også en mulighed.

 

account.

Hos EBSCO databaser og EBSCO e-books kan du gå gennem din Google konto. Det virker både med VIA adresser og fra fjernadgang

Ulempe: Man kan ikke automatisk synkronisere konti. Dvs. har man oprettet en konto gennem EBSCOhost, ser man ikke, det man har gemt med ”Sign In” med Google konto.

Ønskes det - se hjælp her: https://connect.ebsco.com/s/article/How-to-Merge-PUA-Accounts?language=en_US

Sikkerhedsoplysninger:

sikkerhedsoplysninger.
Browse an Index

Et tip til søgning på forfatternavn er at være opmærksom på, at artiklerne kan være indekseret forskelligt, selv om det er samme forfatter. Søg altid med efternavn først. Gå til More og klik på Indexes. Browse an Index og vælg Author og klik på Browse

Søgefelter under fanen More og siden Indexes.

Eksempel:
Skriv Kehlet og klik på Browse, og du kan se forskellige indekseringer på forfatternavnet. Du kan markere de varianter, som du mener er korrekte. Klik på Add.

Søgeresultater.

Alle varianterne bliver nu lagt i et nyt søgefelt. Klik på Search, og du får et resultat hvor alle markeringerne søges med or  

Søgevariant i søgefelt.

I din søgehistorie kan du se antallet af resultater.

Antal søgeresultater.

Hvis du havde søgt kehlet, h. havde du fået få resultater. Nu giver det væsentligt flere resultater. Derfor er det en god idé med ”Browse an Index” inden citationssøgningen. Gå evt. tilbage og søg Cited References med flere varianter af forfatternavn.

Evidence-based Care Sheets

De opsummerer og har til formål at give overblik over den nyeste evidens, med statistik, undersøgelser og referencer over et emne. Typisk har de et omfang på 2 sider med beskrivelser af, hvad vi ved, og handlingsforslag til hvad vi kan gøre samt referencer. De er udarbejdet af CINAHL Information Systems.

Eksempel: I søgefeltet skriver du diabetes og klikker på Browse. Vær opmærksom på, at søge Relevancy Ranked.

vidence-based Care Sheets.

I søgeresultatet markerer du, det emne, som du ønsker yderligere informationer om og klikker på Search

sheets.

Det giver 1 resultat, som du ser herunder. I teksten finder du altid en opdeling og beskrivelse af, hvad man ved og handlingsforslag til, hvad man kan gøre.

full text.

I Full Text. Her kan du også få læst teksten op samt få den oversat til dansk.

Uddrag af Full Text som eksempel på Evidence-Based Care Sheet:

full text eksempel.

Beskrivelsen afsluttes med evidensklassificerede referencer. Her ses eksempel på at referencerne er klassificeret/kodet efter evidenshierarki for den type litteratur den pågældende reference repræsenterer. M for Meta-analyse ligger øverst i evidenshierarkiet. Det hjælper læseren til bedre at kunne evaluere på anbefalingerne.

coding matrix.
referenceliste.

Brug for mere hjælp? Kontakt: Charlotte Qvist ([email protected])

Opdateret juli 2023

Forrige Vejledning Business Source Premier
Næste Vejledning Cochrane Library