English

VIA University College

ScienceDirect

Denne vejledning henvender sig til studerende og ansatte, der gerne vil have mere viden om søgning i databasen ScienceDirect.

Om databasen

ScienceDirect er en database, der indeholder tidsskrifter og e-bøger fra forlaget Elsevier. ScienceDirect er tværfaglig og indeholder emner indenfor naturvidenskab, ingeniørvidenskab, samfundsvidenskab, humaniora og sundhedsvidenskab. ScienceDirect tilbyder adgang til 19 millioner artikler og bogkapitler samt over 2600 peer-reviewed tidsskrifter. ScienceDirect indeholder desuden meget open access materiale, heriblandt 1,4 millioner open access artikler.

En del af bogkapitlerne er der ikke direkte adgang til, men disse kan bestilles som fjernlån, ved henvendelse til det lokale VIA-bibliotek.

Sprog: Søgesproget er engelsk. I søgeresultatet kan der godt optræde artikler på andre sprog.

Adgang

Adgang til ScienceDirect (Adgang udenfor VIA: Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen.) 

Søgning i ScienceDirect foregår som udgangspunkt som simpel søgning på nøgleord, forfatternavn og tidsskrift eller bogtitel. Det er dog også muligt at lave Advanced Search, hvor man kan konstruere søgninger ved hjælp af AND, OR, NOT og frasesøgning med ”..”.

Søgefelt ScienceDirect.

Bloksøgning skal foretages i feltet Find articles with these terms.

Advanceret søgning laves i feltet: Find articles with these terms.

Du kan kombinere dine søgeord ved at anvende AND, OR, NOT

AND: Finder artikler, der indeholder alle søgeordene
OR: Finder artikler, der indeholder mindst ét af søgeordene
NOT: Finder artikler, der kun indeholder det ene søgeord men ikke det andet

Frasesøgning: I ScienceDirect bliver forskellige endelser og variationer i stavemåde inkorporeret i frasesøgning

Søgeresultat

Refine by: Her har du mulighed for at præcisere din søgning. Du kan f.eks. afgrænse på udgivelsesår, artikeltype eller tilføje flere emneord, som du finder under Subject.

Adgang til artiklerne/kapitlerne: Download Pdf.

Hvis det ikke er muligt:  Vælg "VIA University College Check Fulltext"  for at se, om VIA Bibliotekerne har adgang til den fulde tekst.

Hvis ikke der er fuldtekst adgang, så kontakt gerne dit lokale VIA bibliotek for at bestille artiklen eller kapitlet som fjernlån.

Søgeresultat med Søgeresultat. Refine by i venstre side. Du finder Download pdf under artikeloplysningerne.

Eksport af referencer

Klik på titlen og få flere oplysninger og muligheder, herunder eksport af referencer.

Eksport til Mendeley: Vælg Add to Mendeley

Eksport til Zotero: Vælg Cite, og vælg Export citations to RIS.

Find Add to Mendeley og Cite under titel og forfatteroplysninger.

Brug for mere hjælp? Kontakt: Tine Furbo Lind, [email protected]

Opdateret august 2023

Forrige Vejledning Rehabilitation and Sports Medicine Source
Næste Vejledning Scopus