English

VIA University College

Rehabilitation and Sports Medicine Source

Denne vejledning henvender sig til studerende og ansatte, der gerne vil have mere viden om søgning i databasen Rehabilitation and Sports Medicine Source.

Om Rehabilitation and Sports Medicine Source

Udgiver
Ebsco Publishing.

Indhold
Databasen indeholder fuldtekst adgang til over 190 sports-og rehabilitering tidsskrifter. Dette er et central database for hospitals rehabilitering og sports klinikere, med en fuld tekst dækning der går tilbage til 1963, og indeholder de vigtigste videnskabelige titler i denne disciplin. Emnemæssigt dækker databasen fagområder som ortopædi, træningsfysiologi, ernæring, sport, motion med flere.

Omfang
Indeholder artikler fra ca 190 tidsskrifter de fleste i fuldtekst og peer-reviewed.

Type
Bibliografisk fuldtekst database.

Søgesprog
Søgesproget er Engelsk.

Geografisk dækning
International, men med hovedvægt på USA og Storbritannien.

Dokumenttyper
Artikler, anmeldelser og tidsskrifter.

Trunkering og maskering
* = Søger på alle endelser: child* finder poster med ordet child eller childhood eller…

? = erstatter et bogstav: ne?t finder poster med ordet neat eller next, men ikke net

# = erstatter et bogstav ne#t finder poster med ordet net, men også neat osv…

Advanced Search
Kombinere søgeord ved at anvende de boolske operatorer AND, OR & NOT

Thesaurus (Subject terms)
Kontrolleret emneordsregister - bruges til at finde søgetermer, kan sikre mere præcis søgning

Hjælp
Specifik hjælp kan hentes øverst i højre hjørne under Help

Adgang

Adgang til Rehabilitation and Sports Medicine Source (Adgang udenfor VIA: Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen.) 

Søgning

I denne manual beskrives kun Advanced Search, men principperne kan overføres til både Basic Search og Visual Search.

  1. Ved hjælp af Select a Field, kan søgningen indsnævres til f.eks. forfatter, titel eller emneord.
  2. Du kan kombinere dine søgeord ved at anvende de boolske operatorer AND, OR & NOT
  3. I venstre side kan søgningen afgrænses ved hjælp af ”Refine your results”
  4. Vælg ikonet med forstørrelsesglasset for at se abstract m.v.
  5. Ved gennemgang af søgeresultatet er det muligt at gemme enkelte referencer ved at klikke på Add to folder.
  6. Åbn folder for at se de gemte referencer.
  7. Search history: her kan du genfinde, kombinere, gemme og redigere tidligere søgninger.
  8. Brug Subject Terms (Thesaurus) kontrolleret emneordsregister med ordforklaringer for at finde egnede søgetermer, som sikrer en mere præcis søgning, da du bruger databasens søgetermer.
Oversigt over avanceret søgning og de muligheder der er i databasen.

I folder kan du bl.a. eksportere referencerne til et referencehåndteringsværktøj som f.eks Zotero eller Mendeley.

Oversigt over mulihederne i folderen, export ligger i menuen yderst til højre.

For at anvende folderens muligheder fuldt ud skal du oprette en EBSCOhost konto. Når du har oprettet en konto så kan du gemme dine søgninger opsætte alerts (nyhedsovervågning) på f.eks nyeste tidsskrifts-nummer eller faglige emner/dine søgninger.

Brug for mere hjælp? Kontakt: Mai Aggerbeck, [email protected]

Opdateret august 2023

Forrige Vejledning PubMed
Næste Vejledning ScienceDirect