English

VIA University College

PubMed

Denne vejledning henvender sig til studerende og ansatte, der gerne vil have mere viden om søgning i databasen PubMed.

Om PubMed

Udgiver
National Library of Medicine (NLM) & National Institute of Health 

Indhold
35 mio referencer til primært tidsskriftartikler fra 1946 og frem 

Medtager udover indhold i MEDLINE desuden alle artikler fra PubMed Central og e-bøger fra Bookshelf 

Dækning: Natur- og sundhedsvidenskab. International, men med hovedvægt på USA. Enkelte nordiske tidsskrifter 

Indeholder ikke fuld tekst – men linker til fuld tekst hos udgiver eller hos VIA Bibliotek 

Trunkering og kombinering 
Trunkeringstegnet er *  

De boolske operatorer AND OR NOT kan anvendes – operatorerne skrives med store bogstaver 

Adgang 
Fri adgang. Benyt linket på VIA Biblioteks Webportal  så får du ved hver reference hjælp til at hente den fulde tekst, hvis VIA har abonnement.

Emnesøgning med MeSH

MeSH er basens kontrollerede emneord (medical subject headings).   

Bemærk, at en søgning med MeSH termer ikke medtager de allernyeste referencer, da disse endnu ikke har fået tilføjet MeSH termer.  

Vælg MeSH database fra PubMed forsiden nederst: 

Explore MeSH Database journals.

Skriv dit søgeord ind, fx breast cancer og klik på Search > MeSH foreslår herefter relevante emneord 

Søgefelt, hvor der er søgt på breast cancer.
Visning af søgeresultater på emneord.

Klik ind på den ønskede term. Søg på termen ved at klikke på ”Add to search builder” og derefter ”Search PubMed” 

Inden søgningen sendes afsted, er det muligt at afgrænse til et særligt aspekt af emnet, fx ”epidemiology”  

Det er også muligt at afgrænse på Major Topic - at termen skal være hovedemne i artiklen

Muligheder for at afgrænse sin søgning til et særligt aspekt.
Breast Neoplasms - MeSH - NCBI – Google Chrome

Fra PubMeds Advanced Search er der adgang til MeSH i bunden af skærmbilledet.

Find MeSH i bunden af interfacet under Advanced search.

Fritekstsøgning

Der kan søges på enkeltord eller sammensatte begreber i den simple søgeformular. 

Søgeordene vil blive søgt bredt i referencen, og PubMed vil desuden prøve at matche dine søgeord med en MeSH term samt eventuelle synonymer.  

Fx vil en søgning på breast cancer også søge på breast neoplasms, selvom du ikke har tastet denne term ind. Der søges også automatisk på underordnede termer til MeSH-termen. 

Advanced findes lige under søgefeltet yderst til venstre.

Du kan tjekke, hvordan PubMed har udført din søgning ved at klikke på ”advanced” under søgefeltet. 

Ved at klikke på den lille pil under ”details” i søgehistorien, kan du få vist, hvordan PubMed har søgt på dine søgeord og vurdere, om søgningen passer til dit emne.  

I nogle tilfælde medtager PubMed mange synonymer, så det er vigtigt, at du vurderer din søgning i ”details”. 

Visning af din søgning under "details".

Frasesøgning: 
Ønsker du at søge på flere ord i præcis rækkefølge, kan du gøre det således: 

Brug anførselstegn, fx ”fast track surgery” 
Brug bindestreg, fx fast-track-surgery 
Laver du frasesøgning, vil PubMed ikke matche dine søgeord med MeSH-termer 

Trunkering: 
Der kan trunkeres med * - det trunkerede ord skal bestå af mindst 4 karakterer. 
Ved at trunkere et søgeord, fx feed*, finder du alle ord, der begynder med det indtastede ord 
Ved trunkering matcher PubMed ikke dit søgeord med MeSH-termer 
Søgning på ord i ental medtager også flertalsformerne 

Boolske operatorer: 
Taster du flere søgeord ind, kombineres de automatisk med ”AND” 
Vil du selv angive AND og OR, skal operatorerne skrives med store bogstaver 

Feltsøgning og nærhedsoperatorer

Du kan angive, at dit søgeord skal stå i et bestemt felt i artiklen, fx i titlen.

Det gøres lettest ved at anvende ”Advanced search”. Her finder du en drop-down boks, hvor du kan vælge, i hvilket felt søgeordet skal stå.

Du kan også konstruere en mere kompleks søgning ved hjælp af feltkoder - disse koder finder du i PubMed User Guide: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/help/

Det er muligt at angive, at dine søgeord skal stå tæt på hinanden i de referencer, søgningen finder - En søgning med såkaldte nærhedsoperatorer. Det er muligt, hvis du enten søger på ord i titlen [ti] eller titel/abstract [tiab]. Her skal feltkoderne for titel og titel/abstract anvendes.

Søgningen ”hip pain” [ti:~4] finder ordene hip og pain indenfor 4 ords afstand fra hinanden i titlen i tilfældig rækkefølge.

Søgningen ”hip pain” [tiab:~4] finder ordene hip og pain indenfor 4 ords afstand fra hinanden i titlen eller abstractet i tilfældig rækkefølge.

Skal søgeordene stå lige ved siden af hinanden i tilfældig rækkefølge, søges: ”søgeord1 søgeord2”:[feltkode:~0]

I søgninger med nærhedsoperator kan du ikke trunkere.

 

Søgning på forfatternavne

PubMed søger i forfatterfeltet, hvis du taster forfatternavnet ind i formen efternavn – initialer, fx: estabrooks ca 

For artikler fra 2002- kan der også søges på hele forfatternavnet, hvis dette har været nævnt i selve artiklen,  

fx: estabrooks carole a eller carole a estabrooks

Visning af søgeresultatet

I søgeresultatet vises uddrag af referencen, hvor dine søgeord er fremhævet – dette kan hjælpe dig til hurtigere at vurdere artiklens relevans.  

 

Søgeresutat for søgningen: breastfeading mother child relations.

Ved at klikke på Display options i øverste højre hjørne af skærmbilledet, kan du ændre visningen, så du ser hele artiklens abstract og ændre, hvor mange referencer, du vil have vist pr. side.

Sortering af søgeresultat

PubMed sorterer dit søgeresultat, så de mest relevante artikler vises på de første sider – også kaldet ”best match” – ud fra dine søgeord, sammenholdt med titel, abstract og MeSH-termer.

Vil du have sorteret søgeresultatet efter fx udgivelsesdato eller forfatter, skal du vælge den ønskede sortering fra drop-down menuen under Sort By 

 

Du kan klikke dig ind på en af artiklerne og bladre frem og tilbage i dit søgeresultat med pilene til venstre eller højre på skærmbilledet.

Afgræns søgeresultat ved hjælp af filtre 

I venstre margen gives adgang til at filtrere dit søgesæt – fx på dokumenttypen Clinical Trial eller på artikler publiceret de seneste 10 år.  

Vil du fx også afgrænse på aldersgrupper eller andre parametre end de viste, skal du klikke på ”additional filters” for at tilvælge yderligere afgrænsningsmuligheder. 

 Filtrene fastholdes i kommende søgninger, indtil du selv sletter dem igen ved at klikke på ”Clear all” eller ”Reset all filters” 

NB: vi anbefaler, at du først tilføjer filtre, når du er så langt med din søgning, at du har lagt dig fast på dine søgeord 

Gem søgning eller referencer

Du kan gemme din søgning ved at klikke på ”Create alert” under søgeformularen. Dette forudsætter, at du  er logget ind. Det er muligt at bruge fx sit VIA login, Facebook eller Google login. 

Find create alert under søgeformularen.

Referencer, som du vil vende tilbage til, kan du vinge af og gemme som fil, emaile eller sende til Clipboard (indkøbskurv) eller din konto på My NCBI.

Mulighed for at gemme, maile eller sende til anden funktion.

Ideer til videresøgning

I abstract-visningen ser du underst, hvilke MeSH emneord artiklen har fået tildelt  altså hvad artiklens emner er. Dette kan give inspiration til nye søgeord.

 

MeSH terms.

Hent også inspiration ved at kigge på ”Similar articles”, som ligeledes vises under abstractet.

Similar articles.

Ved nogle artikler får du angivet artiklens egne referencer samt hvilke andre artikler, der har citeret den viste artikel. Vær opmærksom på, at denne citationsvisning IKKE er så komplet som citationssøgning i databaserne Web of Science og Scopus.

Cited by.

Brug Page Navigation til at komme hurtigt til den del af referencen, du vil kigge på.

 

Mulighed for at vælge "page navigation" under den enkelte reference.

Søgehistorie & kombinere søgninger

Klik på ”Advanced” under søgelinien for at se din søgehistorie.

Klik på de tre prikker under Actions for at kombinere søgninger.

 

Mulighed for at kombinere søgning med AND, OR, NOT, delete and save under "Actions".

Husk at vælge korrekt operator AND eller OR.

Hvis du ser en rød advarsel ud for en søgning, skyldes dette oftest, at du har søgt på et såkaldt ”stopord” i PubMed. Det er småord som fx in, the, an… som PubMed udelader i søgeregistrene, fordi de forekommer så hyppigt.

OBS: Søgningen er ikke fejlet, da PubMed søger på alle øvrige ord

Adgang til fuld tekst

I Abstract-formatet er der i højre side af skærmen ofte en ikon til fuld tekst hos forlaget  her fx hos forlaget Wiley. Dette link virker (i nogle tilfælde) fra Campus.

Virker linket ikke eller ønskes der fjernadgang til artiklen hjemmefra, benyttes altid den grå VIA ikon ”VIA University College  Check fulltext”.

Dette link tjekker adgang hos alle VIA’s leverandører og giver mulighed for at logge ind.

Find fulltext links i højre side af skærmen.

Brug for mere hjælp? Kontakt: Karin Hedegaard, [email protected]

Opdateret august 2023

Forrige Vejledning Public Administration Abstracts
Næste Vejledning Rehabilitation and Sports Medicine Source