English

VIA University College

Public Administration Abstracts

Denne vejledning beskriver, hvordan man udfører kvalificeret litteratursøgning ved hjælp af databasens faciliteter.

Om databasen

Public Administration Abstracts indekserer bøger og artikler inden for væsentlige områder af offentlig administration, teorier inden for offentlig administration, politiske analyser og implementering og evaluering inden for området. Der indekseres mere end 93.600 enheder. Geografisk er der stor vægt på USA, men alle geografiske områder er medtaget.

Indholdet er indekseret tilbage til 1923.

PAA indeholder desuden en stor mængde illustrationer af talmateriale fra undersøgelser og illustrationer af teoretiske modeller. Basen indeholder abstracts over materialerne.

Der er links til fuldtekstartikler fra VIAs leverandører

Adgang

Adgang til Public Administration Abstracts (Adgang udenfor VIA: Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen.) 

Sådan søger du i databasen

Søgesproget er engelsk. I søgeresultatet kan der godt optræde artikler på andre sprog.

Trunkering:

* = søger på alle endelser af søgeordet (f.eks. market* søger på market, markets, marketing, etc.)

? = erstatter ét bogstav i søgeordet (f.eks. wom?n søger på woman og women)

1. Søgeordene indtastes i søgebjælkerne. Frasesøgning: Sæt citationstegn rundt om to eller flere ord for at søge dem som en sammenhængende frase (f.eks. ”public management”).

2. Select a Field: Her kan du definere, hvor dine søgeord skal stå. Vælg f.eks.: AB=abstract, SU=subject term.

3. Du kan kombinere dine søgeord ved at anvende AND, OR, NOT

AND: Finder artikler, der indeholder alle søgeordene.
OR: Finder artikler, der indeholder mindst ét af søgeordene.
NOT: Finder artikler, der kun indeholder det ene søgeord men ikke det andet.

4. Under Images kan du søge på illustrationer af talmateriale fra undersøgelser og illustrationer af teoretiske modeller.

GRÆNSEFLADEN.

Søgeresultat

1. Refine results: Her har du mulighed for at præcisere din søgning. Du kan f.eks. afgrænse på udgivelsesår eller hovedemner, som du finder under Subject.

2. Adgang til artiklerne: Se om VIA Bibliotekerne har adgang til den fulde tekst.

3. Klik på titlen og få flere oplysninger og mulighed for Export til f.eks. Mendeley eller Zotero (Vælg RIS Format).

Afgrænsning af søgeresultat.

Brug for mere hjælp? Kontakt Tine Bech, [email protected]

Forrige Vejledning ProQuest Engineering Collection
Næste Vejledning PubMed