English

VIA University College

Scopus

Denne vejledning henvender sig til studerende og ansatte, der gerne vil have mere viden om søgning i databasen Scopus.

Om databasen

Udgiver: Elsevier

Type: Bibliografisk/Citations database, adgang til fuldtekst ved brug af knappen.

Indhold og omfang: 64 million poster hvoraf 39.5+ million poster er publiceret efter 1995, samt 24+ million før-1996 poster, det ældste materiale går tilbage til 1823. Basen indekserer over 21.500 peer-reviewede tidsskrifter af hvilke mere end 3,500 er Open Access (se http://bit.ly/1SrAf40). Scopus indekserer mere end 131.000 bøger (se http://bit.ly/2aLH1o8)  

Fokuserer på samfundsvidenskab og humaniora men inkluderer også naturvidenskab, teknik, sundhed og medicin. Inkluderer blandt andet poster fra PubMed/Medline og Embase.

Kædesøgning via citater: (Cited Reference Search) Scopus er et citationsindex, som gør artiklernes referencelister søgbare.

Citations analyser: I Scopus kan der laves citationsanalyser og du kan få en beregning af en forskers h-indeks (h-indeks måler både den videnskabelige produktivitet og den tilsyneladende videnskabelige betydning ud fra antal af citationer).

Emne: Alle fagområder, Antropologi, Arkæologi og Lingvistik, Biologi, Datalogi, Folkesundhed - Sygeplejevidenskab, Fysik og Astronomi, Gammel og Ny Testamente, Geologi, Handels- og Ingeniørvidenskab, Historie og Områdestudier, Humaniora, Idræt, Ingeniørvidenskab , Jordbrugsvidenskab , Kemi, Kirkehistorie og Praktisk Teologi, Matematik, Medicin, Miljøforskning , Molekylærbiologi, Naturvidenskab, Odontologi, Psykologi, Religionsvidenskab, SKT - tandplejere, Samfundsvidenskab, Sundhedsvidenskab, Systematisk Teologi, Teologi.

Geografisk dækning: Internationalt.

Scopus indekserer: Artikler i tidsskrifter, bøger, konferencer, Reports & meetings, Letters, Editorials, Corrections osv.

Trunkering: *= erstatter nul eller flere bogstaver.

Maskering: ? = til erstatning af ét bogstav.

Hjælp: Help - øverst til højre i skærmbilledet  indeholder en mængde gode tutorials.

Yderligere information om søgning: Quick-guide

Adgang

Adgang til Scopus (Adgang udenfor VIA: Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen.) 

Søgning med operatorer OR,W/n, Pre/n, AND, AND NOT

Søgningen sensor W/15 robot AND water OR orbit OR planet bliver udført I følgende rækkefølge:

  1. OR: Scopus kigger efter OR sammenhængene ved at kigge efter dokumenter der indeholder water, orbit, or planet.
  2. W/15: Herefter leder den efter dokumenter hvor ordet sensor er indenfor de nærmeste 15 ord for robot.
  3. AND: Scopus bruger ANDoperatorentilsidst og viser ethvert dokument fundet I step et og to som indeholder water, orbit, or planet, og som OGSÅ indeholder sensor inden for 15 ord of robot.

Frasesøgning: ”heart attack” versus heart attack versus {heart-attack}

”Løs frase” Her søges for dokumenter hvor ordene ”heart attack” (i gåseøjne ””) står samlet i titel, abstract eller nøgleord, søgningen ignorerer bindestreger og stop-ord så som the, with, for. Søgningen giver 10.204 hits d.d..

”Enkelt ord” Når der kun søges på ordene heart attack findes alle dokumenter, hvor ordene heart og attack er et sted i titel, abstrakt eller nøgleord. Søgningen giver ca. 43..451 hits.

Eksakt frase: Hvis der søges på en bestemt frase med en bindestreg skal ordene sættes i { } {heart- attack}. Denne søgning viser KUN de dokumenter, hvor der er bindestreg mellem ordene. Søgningen giver ca. 80 hits d.d.

Søgning i Scopus

Default søgning i TITLE-ABS-KEY:

I udgangspunktet er systemet indstillet til ikke at søge efter bindestreger: heart-attack eller heart attack giver det samme resultat.

Scopus har, i lighed med de fleste databaser en funktion, der gør det muligt at søge efter ordvarianter. Det kaldes trunkering og markeres det med en stjerne *

  • Trunkering:“criminal* insan*"findercriminally insaneogcriminal insanity.
  • Flertal og stavevarianter på engelsk er inkluderede: heart attack includerer heart attacks, anesthesia includerer anaesthesia.

Kombination af dine søgesæt:

1. For at kombinere dine søgninger skal du tilbage til din søgehistorik. Du kommer tilbage til din søgehistorik ved hjælp af SEARCH knappen.

2. Du vælger Combine queries.

3. Herefter vælger du de søgesæt fra din søgehistorik, der skal kombineres, og vælger Show results.
Bemærk: AND kan ændres til OR eller NOT:

kombinering af søgesæt.

Gem/save dine søgninger.

Din søgehistorik er kun tilgængelig, mens du arbejder i databasen - herefter slettes den. Du har mulighed for at gemme dine søgninger, ved at oprette en personlig konto med din VIA mailadresse og et personligt login.
Gem søgningen under More.

Dine gemte søgninger finder du under: Saved Searches.

gem under More.

Sortering efter mest citerede artikler

1. Du kan afgrænse ved at vælge de seneste 10 år (under Refine results og vælge Limit to)

2. Du kan sorteret resultatet efter de mest citerede, og på den måde kan du danne dig et indtryk over de mest indflydelsesrige artikler inden for et nyt emne.

sortering.

Afgrænsning og analyse af søgeresultat

Vælg Analyse Search results og få dit søgeresultat i præsenteret i grafer og tabeller. Du kan for eksempel se, hvornår emnet topper forskningsmæssigt, hvilke forskere, der har skrevet flest artikler, hvilke forskningsområder, der beskæftiger sig med emnet, i hvilke tidsskrifter artiklerne er udgivet mv.

Du kan derfor også bruge ”Analyze search results” funktionen til at afgrænse din søgning til et bestemt land (Danmark) og/eller et bestemt emne (Nursing).

Analyze

Vælg pilen hvis du vil afgrænse f.eks. til specifikt land, og vælg artikler for de relevante lande, ved at vælge antal resultater.

Vælg f.eks. Denmark - så får du en liste over de studier, der er lavet af danske forskere.

Til højre i billedet kan du se hvilke artikler, der i dette søgeresultat er mest citeret (citations):

Du har hermed begrænset din søgning til artikler om Heart attack inden for sygepleje i de seneste år.
Til højre i billedet kan du se hvilke artikler, der i dette søgeresultat er mest citeret:

cited by.

Visning af et bestemt resultat

Vælg titlen for det ønskede dokument for at komme til ”document details”-siden.

Visning af resultat.

1. ”Find-it” til eventuel fuldtekst.

2. Bemærk at søgeordene er klart markerede

3.  Hvert forfatternavn linker til den enkelte “author details” side, som viser forfatterens publicerings og citations information, og forskellige andre navne formater (other name formats) .

4. ”Metrics” viser dig citations impact (det vil sige indflydelse) og generelt engagement med dokumentet.

Ud over de traditionelle måleenheder såsom citationer og “citation impact” er der også link til PlumX Metrics som viser et dokuments "footprints", som bl.a. kan indeholde tweets, henvisning fra avisartikler, brug i Mendeley og andre ikke traditionelle måder at udbrede forskning på.

5. “Related documents” er dokumenter som kan have samme forfattere, emneord eller referencer.

details.

Tidsskrifters gennemslagskraft målt i CiteScore

For at få et overblik over hvor stor gennemslagskraft et tidsskrift har i forhold til andre tidsskrifter inden for samme emneområde er der ’Citescore’ faciliteten. CiteScore måler det gennemsnitlige antal citationer modtaget per dokument, der er udgivet i tidsskriftet.

Søg tidsskriftets titel frem under ’Sources’, markér titlen i søgeresultatet og vælg ’Compare sources’. Du kan sammenligne op til 10 tidsskrifter.

Sources.

Søg de titler frem, der skal sammenlignes, én af gangen - klik på titlen.
CiteScore vises per år.

Source compare.

Citationssøgning

Vælg Cited by - Hvis du kun vil se, hvem der har citeret et bestemt dokument.

cited by.

Referencesøgning = kædesøgning

Hvis du ønsker at gå bagud i tid og arbejde videre fra reference i litteraturlisterne i de enkelte artikler, så vælg artiklen på titel-overskrift.
Nederst i beskrivelsen finder du artiklens litteraturliste (References).

 

Sources

Brug for mere hjælp? Kontakt Mai Aggerbeck, [email protected]

Opdateret august 2023

Forrige Vejledning ScienceDirect
Næste Vejledning SociNDEX