English

VIA University College

Poly Studio USB-videobjælke

Denne vejledning henvender sig til medarbejdere der ønsker at benytte et mødelokale med Poly Studio USB-videobjælken, som er standard udstyr i VIAs mødelokaler. Poly Studio USB videoløsning er baseret på en PC i mødelokalet eller en medbragt laptop.

Tilslut Poly Studio videobjælken til din computer

Tilslut USB-kablet fra videobjælken til din computer. Du kan nu fange videobjælken i fx. Teams eller Zoom.

NB. Husk også at tilslutte HDMI-kablet, hvis du bruger lokalets skærm.

 

1. Tilslut USB-kablet fra Poly Studio og  HDMI, hvis du ønsker at bruge lokalets skærm

2. Tænd tv-skærmen med fjernbetjening eller på startknap på selve TVet. Poly Studio starter selv om når USB-kablet tilsluttes.

3. Sikr dig i online-appens indstillinger, at Poly Studio er valgt som kamera, mikrofon og højtaler. Hvis ikke online-platformen automatisk har registreret Poly Studio, kan du selv gøre det under programmets video- og lydindstillinger (se hvordan, nedenfor)

Zoom indstillinger
  1. Vælg pilen ved Mute.
  2. Vælg Polycom Studio Audio ved speaker og microphone.
  3. Vælg pilen ved Video.
  4. Vælg Video enhederne Polycom Studio Audio.
    Begynd mødet
Teams indstillinger
  1. Vælg Enhedsindstillinger under de tre prikker.
  2. Vælg Polycom Studio Audio og Video enhederne som mikrofon og kamera.

Poly Studio fjernbetjeningen

Til at betjene videobjælken kan man anvende den medfølgende fjernbetjening. Fjernbetjeningen sover, hvis den er inaktiv i 30 sekunder. Du kan trykke på en vilkårlig tast eller flytte den for at vække den.

Se evt. mere på Polycoms egen hjemmeside

Parring af fjernbetjening og Poly Studio

Før du parrer fjernbetjeningen, skal du kontrollere, at fjernbetjeningen har fungerende batterier ved at fjerne bag-coveret

1. Find bluetooth-parringsknappen på undersiden af Poly Studio og tryk på knappen med din finger, indtil du hører en ringetone. Lysene øverst på videobjælken blinker blåt for at angive, at det er i parringstilstand.

2. Tryk længe på Mute-knappen på fjernbetjeningen, indtil du hører en meddelelseslyd.

Lyset forbliver konstant blåt i tre sekunder, og fjernbetjeningen er nu parret med kamera-/højtalerbjælken.

Forrige Vejledning Live-streaming af undervisning og andet indhold i Videostudie 12.12F på Campus Aarhus N
Næste Vejledning Parring af Poly Studio og fjernbetjening