English

VIA University College

Parring af Poly Studio og fjernbetjening

Denne vejledninger henvender sig til medarbejdere i VIA, og beskriver hvordan du parrer Poly Studie og fjernbetjening, hvis du har nulstillet eller gendannet din Poly Studio USB-videobjælke eller udskifter fjernbetjeningen.

  1. Sørg for at der er friske batterier i fjernbetjeningen.
  2. Tryk og hold fjernbetjeningsparringsknappen i bunden af USB-videobjælken nede, indtil LED-lyset blinker blåt i midten med en meddelelseslyd. LED-lysene blinker blåt i midten under parringsprocessen.
  3. Tryk længe på Mute på fjernbetjeningen, indtil du hører en meddelelseslyd. Det midterste LED-lys lyser konstant blåt i tre sekunder med en meddelelseslyd.
Forrige Vejledning Poly Studio USB-videobjælke
Næste Vejledning Skærmoptagelse med Kaltura Capture i ”Dine videoer”