English

VIA University College

Arbejd med webtilgængelighed på websteder med NextGen

Denne vejledning henvender sig til de medarbejdere i VIA, der arbejder med webtilgængelighed på VIA-websteder og introducerer, hvordan værktøjet NextGen fra Siteimprove anvendes og understøtter webtilgængelighedsarbejdet. Som offentlig institution skal VIA leve op til en lang række krav vedr. webtilgængelighed på alle browserbaserede systemer og indholdet derpå. Til at understøtte dette arbejde anvendes værktøjet NextGen fra Siteimprove. Værktøjet scanner løbende webstedet og giver et samlet overblik over fejl, der bør udbedres samt opmærksomhedspunkter.

Tilgå NextGen

Du tilgår værktøjet NextGen her.

 1. Indtast din VIAmail
 2. Vælg Continue
 1. Indtast din valgte adgangskode
 2. Vælg om browseren skal huske dine loginoplysninger
 3. Vælg Login
 1. Vælg Accessibility i menuen til venstre
 2. Vælg Oversigt over Accessibility

Introduktion til NextGen

På oversigtsiden "Oversigt over Accessibility" får du et overblik over dit websted og kan se, hvordan det scorer i forhold til webtilgængelighed. Siden giver også et overblik i udviklingen af scoren.

For at arbejde mere konkret med de tilgængelighedsproblemer, der måtte være, skal du gå til siden Problemer.

Under "Problemer" (se billedet nedenfor) får du vist en liste med de identificerede problemer og under "Sider med problemer" får du vist en liste med alle de websider, hvorpå der er identificeret problemer.

Oftest vil det være nemmest at arbejde med et bestemt problem og forsøge at løse dette problem på hele webstedet frem for at arbejde med en bestemt webside og de problemer, der forekommer på websiden.

Problemer viser en liste med de tilgængelighedsproblemer, der er identificeret på webstedet:

 • Problemer: Kolonnen lister de identificerede problemer.
 • Overholdelse: Kolonnen overholdelse angiver i hvor høj grad, dit websted overholder tilgængelighedskravene fra A, AA, AAA, Aria og Best practice. A er det laveste niveau af overholdelse og AAA er det højeste niveau af overholdelse (læs mere om WCAG 2.1 her). Alle krav på foregående niveau skal være opfyldt for, at det efterfølgende niveaus krav kan opfyldes. Desuden angiver Best practice bedste fremgangsmåder på området og ARIA bedste praksis for tilgængeligheden af dynamiske indholds- og brugergrænsefladekomponenter.
 • Sværhedsgrad: Kolonnen angiver, hvor let eller svært det er at udbedre fejlen.
 • Ansvarsområde: Kolonnen angiver, hvem kan løse fejlen. Fx om det kræver udvikling, dvs., at der skal ændres/justeres i den bagvedliggende kode, eller om det er indholdsfejl, der skal rettes af en redaktør.
 • Elementtype: Kolonnen angiver, hvilket element på siden er der tale om. Fx billede, link, sidehoved, m.v.
 • Forekomster: Kolonnen angiver, hvor mange gange den pågældende fejl optræder.
 • Sider: Kolonnen angiver, hvor mange websider, fejlen findes.
 • Point, du kan opnå: Point relaterer sig til webstedets score, der fremgår af oversigtssiden. Kolonnen angiver, hvor mange point, der kan opnås ved at rette en fejl. Nogle fejl er mere kritiske end andre, så derfor kan du se, at jo flere point du kan opnå ved at løse en fejl, desto mere kritisk er fejlen.
 • Start med at tage stilling til, hvilke typer af fejl (ansvarsområde), du ønsker at løse.
 • Vurder om du tager de fejl først, hvor du opnår flest point, eller om du starter med de fejl, hvor der er flest sidevisninger og dermed flest besøgende, der bliver berørt at fejlen
 • Vælg det problem, du ønsker at løse.

Du kommer nu til en side, der opsummerer det valgte problem.

 • Under "Sider med dette problem" finder du alle sider, hvor det pågældende problem optræder.
 • Vælg på den side, hvor du vil løse problemet (dette eksempel tager udgangspunkt i siden Kontakt | VIA).

Du får nu vist den pågældende side i Siteimprove. Bemærk, at Siteimprove guider dig videre til at få løst problemet

 1. Øverst i venstre kolonne ses en beskrivelse af problemet, og hvorfor det er vigtigt at få det pågældende problem løst.
 2. Midt i venstre kolonne kan du vælge at få vist med rødt en markering, hvor fejlen findes på siden, men det kan også give mening at få fejlen vist i HTML-koden, så du lettere kan løse den.
 3. Øverst på siden kan du klikke på URL’en, så siden åbner helt almindeligt i nyt faneblad.
 4. Du kan vælge Rediger i CMS og i dette tilfælde vil Sitecore åbne (gælder kun for websteder, der administreres i Sitecore).

Tilbage på oversigtssiden har du mulighed for bede Siteimprove tjekke siden igen. Det kan være godt at få bekræftet, om problemet er løst korrekt. Optræder siden fortsat på oversigten, kan det skyldes, at der er flere fejl på siden.

Forrige Vejledning Lav indhold på sociale medier webtilgængeligt
Næste Vejledning Udarbejd en tilgængelighedserklæring