English

VIA University College

Udarbejd en tilgængelighedserklæring

Denne vejledning henvender sig til webside administratorer, systemejere og tilgængelighedsredaktører i VIA. Vejledningen beskriver de opgaver og den proces, som skal gennemføres i forbindelse med udarbejdelse af tilgængelighedserklæringer. En tilgængelighedserklæring er en form for varedeklaration, idet den skal deklarere, i hvilket omfang et offentligt websted lever op til kravene for webtilgængelighed beskrevet i WCAG 2.1, som er den standard, loven om webtilgængelighed er baseret på.

Forud for udfyldelse af tilgængelighedserklæringen skal der foretages en manuel og en automatisk analyse af webstedet. Til at bistå i arbejdet trækkes på følgende værktøjer: Siteimprove NextGen (anvendes til webbaserede løsninger, VIA udvikler og kontrollerer, læs om Siteimprove her) eller lignende værktøjer såsom WAVE (læs mere om WAVE her) og derudover skal du anvende WAS-Tool til at udfylde erklæringer, som stilles til rådighed af Digitaliseringsstyrelsen. Det er en forudsætning at have NemID medarbejdersignatur for at kunne bruge WAS-Tool.

Manuel analyse

 • Gennemgå det pågældende websted manuelt, da den automatiske analyse ikke fanger alle tilgængelighedsproblemer.
 • Gruppér fejlene i et dokument. Fejlene skal grupperes efter fejltype, så det er typerne af fundne fejl, der oplistes og beskrives og ikke de individuelle fejl. Det er vigtigt, at fejlene beskrives på almindeligt sprog, der kan forstås af alle brugere.
 • Ved hver oplistet fejltype, skal der tilføjes følgende:
  1. Henvisning til retningslinje i WCAG 2.1, som ikke overholdes (punkt og navn).
  2. Fejlbeskrivelse – her retningslinjen fra WCAG og beskrivelse af den konkrete fejl.
  3. Deadline for, hvornår fejlen forventes rettet.

Se et eksempel på en tilgængelighedserklæring her.

Automatiseret analyse

 1. Gennemgå de identificerede fejl i Siteimprove eller det anvendte værktøj og gruppér fejlene i dokumentet, som også indeholder fejlene fra den manuelle analyse. Beskriv fejlene som beskrevet ovenfor. Fejlene skal grupperes efter fejltype, så det er typerne af fundne fejl, der oplistes og beskrives og ikke de individuelle fejl. Det er vigtigt, at fejlene beskrives på almindeligt, forståeligt sprog, som kan forstås af alle brugere.

Udfyldelse af tilgængelighedserklæring

Brug WAS-Tool til at udfylde erklæringen (forudsætter, at du har MitID Erhverv). Tilgå WAS-Tool her. Du kan læse om MitID Erhverv i denne vejledning. Læs evt. Digitaliseringsstyrelsens mere detaljerede vejledning til udfyldelse af tilgængelighedserklæringer her.

 1. Udfyld generel information om webstedet
 2. Udfyld webstedets forvaltningsniveau
 3. Udfyld webstedets serviceområde
 4. Udfyld feedbackmulighed for borgere og offentlighed samt kontaktoplysninger til de(n) ansvarlige for webstedet hos myndigheden (kontaktoplysninger skal indeholde både mail- og telefonoplysninger).
 5. Udfyld overholdelsesstatus
 6. Udfyld analyse (fra manuel og automatiseret analyse)

Publicering af erklæringen

Det er lovpligtigt at publicere/navngivne det udstedte link til erklæringen på to måder:

 1. Via link fra sidefoden (footeren) med linkteksten ”Tilgængelighedserklæring”. Kun hvis det ikke er muligt at placere et link i footeren, kan man undlade at linke til erklæringen fra footeren.
 2. Via en nemURL med følgende format: ”www.ditdomænenavn.dk/was”. Dette skal altid gøres.

Journalisering af erklæringen

For at kunne dokumentere arbejdet med webtilgængelighed og den kontinuerlige rettelse af fejl på websteder, skal alle tilgængelighedserklæringer journaliseres i VIAs ESDH-system. Således kan VIA dokumentere rettelser og arbejdet med at forbedre webtilgængeligheden af VIAs digitale løsninger for Digitaliseringsstyrelsen, hvis VIA monitoreres.

Forrige Vejledning Arbejd med webtilgængelighed på websteder med NextGen
Næste Vejledning eduroam