English

VIA University College

It-introduktion for forskere

Denne vejledning henvender sig til forskere og introducerer dig til nogle af de ydelser og software, du har til rådighed i forbindelse med dit forskningsprojekt. Du kan også læse mere herom på temasiden Forsknings-it på Medarbejderportalen (kræver VIAlogin).

Følg linket for at se videoen: It-introduktion for forskere (kræver VIAlogin).

Forrige Vejledning Forskningscomputere
Næste Vejledning NVivo - kort introduktion