English

VIA University College

Forskningscomputere

Denne vejledning henvender sig til medarbejdere og særligt forskere i VIA og vejleder i de forhold, der er omkring informationssikkerhed og personoplysninger i forskningsøjemed.

Informationssikkerhed

VIA har modtaget Datatilsynets tilladelse til at behandle personoplysninger i videnskabeligt og statistisk øjemed. For at overholde de forpligtelser, der er i forbindelse med forsknings-, udviklings- og innovationsprojekter, er der udarbejdet et sæt retningslinjer omkring håndtering af personhenførbare data.

Du kan læse mere om retningslinjerne på denne side på Medarbejderportalen (kræver VIAlogin).

At være omfattet af retningslinjerne betyder bl.a. flg. i forhold til computer og netværksdrev:

  • Computeren er krypteret med bitlocker, så den er sikret i forbindelse med evt. tyveri.
  • Du har fået et særligt netværksdrev (x-drev), der i funktion ikke adskiller sig fra dit nuværende netværksdrev
  • Du kan tilgå dit/dine forsknings-netværksdrev hjemmefra vha. særlig VPN-profil

Opbevaring af data

Data skal i videst muligt omfang lagres på centrale systemer i VIA. Til det formål har du fået tildelt et særligt netværksdrev (x-drev), som du automatisk har adgang til, når du sidder på VIAs net, fuldstændig som du kender det fra tidligere.

Data på x-drevet kan ikke deles med andre.

Har du behov for at kunne dele dine forskningsdata med andre i VIA, skal de placeres på et særligt netværksdrev. For at få oprettet et netværksdrev til det formål, kontakt IT og digitalisering ved henvendelse på [email protected] og angiv projektets navn, samt hvem der skal have adgang til netværksdrevet.

Data, der lages på forsknings-netværksdrev i VIA, er underlagt sikkerhedskopiering, hvorimod der ikke tages back-up af data, der lagres på forskningscomputeren i fx dokumentmappen eller på skrivebordet.

Adgang til data

Du kan tilgå dit forsknings-netværksdrev på samme måde som tidligere, når du sidder på VIAs net.

Sidder du uden for VIAs net (fx hjemme), kan der opnås adgang til dine drev ved at anvende VPN.

Er du vant til at bruge VPN fra din VIAcomputer, så gør du, som du plejer, men vælger blot ”46 VIA forskere” i feltet Group og indtaster som normalt dit VIA ID og dit password.

Er du ikke vant til at benytte VPN, så kan du finde information i vejledningen om VPN her.

Når du er tilsluttet vha. VPN, skal du dobbeltklikke på det ikon, du har liggende på dit skrivebord og som hedder Forsker-drev for at få adgang til dine netværksdrev.

Hjælp

Har du spørgsmål eller behov for hjælp i forbindelse med ovenstående, fx til installation af hjemmeprinter, så kontakt IT og digitalisering ved henvendelse pr. mail til [email protected] eller på tlf. 87551212.

Forrige Vejledning SurveyXact
Næste Vejledning It-introduktion for forskere