English

VIA University College

Opsætning af Samsung serien

Denne vejledning henvender sig til alle medarbejdere med en Samsung mobil og beskriver, hvordan du opsætter mail, mulighed for synkronisering, ændring af password, opsætning af skærmlås, deaktivering af dataroaming mm. NB! Opsætningen kan afvige en smule alt efter model og android version.

Opsætning af mail

Hvis din telefon ikke er på VIA WiFi, mens du opsætter din VIAmail, vil du skulle godkende dit login med to-faktorgodkendelse. Du kan finde vejledningen til installation og opsætning af to-faktorgodkendelse her.

For at opsætte mail og lave ændringer i synkronisering på din VIAmail på telefonen - Klik her.

Ændring af password

Når du skifter din adgangskode til VIAs fælles it-systemer (fx Pc og VIAmail), så skal du også huske at gøre det på mobiltelefonen. Gør du ikke det, vil du opleve at mobilen ikke længere kan synkronisere dine mails mv., og du vil derfor ikke kunne modtage mails på mobiltelefonen.

 • Fra startskærmen tryk på Prog.
 • Tryk på E-mail
 • Tryk på telefonens indstillingsmenu knap og tryk på Indstillinger
 • Tryk på den konto hvor adgangskode skal ændres. Under overskriften ”Serverindstillinger” tryk på Indstillingerne for Exchange-server. Du kan nu ændre din adgangskode og trykke på Udført.

Telefonen vil igen kunne synkronisere.

Beskyttelse med skærmlås

Beskyt dine personlige oplysninger, og forhindre andre i at bruge telefonen uden din tilladelse ved at angive en adgangskode eller pinkode for skærmlås.

 • Fra startskærmen tryk på Prog.
 • Tryk på Indstillinger
 • Under overskriften ”Personlig” tryk på Låseskærm
 • Afhængig af hvilken kode du vil bruge, tryk så på PIN-kode eller Adgangskode
 • Indtast ønsket kode, tryk Fortsæt og bekræft koden igen.
 • Tryk på Lås automatisk hvis du ønsker at ændre indstillinger for hvornår telefonen skal låse.

Du bliver bedt om din skærmlås, hver gang telefonen tændes, eller når den har været inaktiv i en bestemt tidsperiode.

Ændring af skærmlås

 • Fra startskærmen tryk på Prog.
 • Tryk på Indstillinger
 • Under overskriften ”Personlig” tryk på Låseskærm > Skærmlås
 • Indtast din aktuelle skærmlås for fjerne låsen. Hvis du ønsker at slå skærmlåsen helt fra, skal du nu trykke på Ingen
 • Afhængig af hvilken kode du nu vil bruge, tryk så på PIN-kode eller Adgangskode
 • Indtast ønsket ny kode, tryk Fortsæt og bekræft koden igen.

Slå data-roaming fra i udlandet

Rejser du til udlandet med din smartphone, kan det være en rigtig god idé at sikre, at mobilen ikke benytter data mens du opholder dig i udlandet. Hvis du vil være helt sikker på at undgå en dyr regning, skal du slå data-roaming helt fra.

 1. Fra startskærmen tryk på Prog.
 2. Tryk på Indstillinger
 3. Under overskriften ”Trådløst og Netværk” tryk på Flere indstillinger og på Mobile netværk
 4. Hvis Dataroaming er slået til, kan du nu deaktivere det ved at fjerne markering udfor ”Dataroaming”

Hold styresystemet opdateret

Hold løbende din smartphone opdateret, så sikkerhedshuller der måtte være, lukkes.

Flere smartphones tilbyder brugeren automatisk opdatering, som man bør acceptere, naturligvis kun hvis man har tillid til udbyderen af opdateringen.

Du kan kontrollere om du har den senest mobilsoftware på følgende måde:

 • Fra startskærmen tryk på Prog.
 • Tryk på Indstillinger
 • Under overskriften ”System” tryk på Om enheden
 • Tryk på Systemopdatering
 • Tryk på Opdatér og telefonen vil søge efter eventuelle nye opdateringer
Forrige Vejledning Procedure ved bestilling af mobil eller -tilbehør
Næste Vejledning Brug af mobildata i udlandet