English

VIA University College

IRIS Connect

IRIS Connect henvender sig til medarbejdere og studerende, der gerne vil bruge videooptagelser som grundlag for analyse og evaluering af faglige praksis. Du optager din praksis og bruger efterfølgende værktøjerne på IRIS Connects webplatform til at analysere og evaluere din praksis - alene eller sammen med andre.

Som udgangspunkt gives der ikke tilladelse til at download af materiale fra IRIS Connect.

Adgang til IRIS Connect

Medarbejdere og studerende med en VIA mailadresse kan selv oprette sig i IRIS Connect. Har du ikke en VIA mail skal du skrive til [email protected] for at blive oprettet.

Har du en VIA mail gør du følgende:

1. Gå til https://europe.irisconnect.com/sign_in

2. Vælg 'Other institution' og vælg 'VIA University'

3. Log på med din VIA konto

4. Log ind med dit VIA ID for at færdiggøre oprettelsen af din IRIS konto.

5. Accepter licensbetingelserne og afslut med at trykke på Done.

6. Du kan nu følge den guidede rundtur på hjemmesiden for at lære IRIS Connect platformen at kende.

Installer "Record" IRIS Connect app

OBS! for at kunne logge ind på Appen skal du have indstillet dit password på IRIS Connect hjemmesiden.

1. Når du er logget ind på IRIS Connect hjemmesiden skal du vælge Account i øverste højre hjørne.


2. Vælg nu Password

3. Indtast det password du vil bruge til at logge ind på appen. Afslut ved at trykke på Change password.

4. Hent appen fra din App Store på din Smartphone/Tablet. Scan QR koden herunder med din smartphone eller tablet. Alternativt kan du søge appen frem i din App store ved at søge på "Record - IRIS Connect".

5. Når appen er installeret på din enhed, skal du åbne appen og tillade notifikationer, kamera og mikrofon tilladelser og evt. andre tilladelser,  som appen beder om.

6. Vælg personal mode ON hvis du bruger din egen enhed som ikke deles med andre.

7. Log ind med din VIA bruger ([email protected]) og tryk på Next. Benyt nu det password du oprettede i trin 3.

8. Gennemfør system Check ved at trykke på Test. og ret evt. manglende tilladelser. Afslut testen ved at trykke på Done.

 9. Appen er nu klar til at optage og uploade videoer til din IRIS konto.

OBS! når du starter en optagelse så fader skærmen til sort! Dette gøres for at billedet på skærmen ikke forstyrrer deltagerne der optages.

8. Hvis man ønsker at ændre på indstillinger kan man trykke på tandhjulet i højre hjørne på skærmen.
Her kan du f.eks. slå skærm fade fra, skifte mellem for og bag kamera osv.

Hjælp til platformen

Der er meget hjælp til finde IRIS Connects app og platform på IRIS Connects egen platform.

(Kræver en aktiv bruger på IRIS adgang)

Ønsker du en guidet tour af hjemmesiden så skal du gøre følgende: 

 1. Log ind på IRIS Connects website
 2. Vælg ‘Help’ under dit profilbillede
 3. Vælg 'Platform Orientation'.
Planlæg: udvælg fokusområde for din optagelse

Fokus på faglig praksis

Identificere og fokusere på den faglige praksis, du vil undersøge nærmere. Guiden her er generel og kan bruges på alle typer af faglig praksis.

Hent guiden som pdf: Planlæg din optagelse med fokus på faglig praksis

Fokus på undervisningstilgange

Identificere de undervisningstilgange, som du vil undersøge nærmere. Fokus er på læringsudbytte for de studerende og hvordan undervisning og tegn på læring kan se ud.

Hent guiden som pdf: Planlæg din optagelse med fokus på undervisningstilgang

Optag: gode råd til optagelse

Når du optager andre:

Sæt dig ind i reglerne om følsomme personoplysninger

Sæt dig ind i reglerne om samtykke og databehandling - Du finder et udkast til en samtykkeerklæring her.
Vær opmærksom på at din uddannelse måske har en anden samtykkeerklæring end eksemplet. Spørg din underviser hvis du er i tvivl. 

Særligt for forskere

Når du optager dig selv:

Det kan være grænseoverskridende at optage sig selv og se sin egen faglige praksis, men husk at:

 • Optagelser på IRIS-platformen er lagret på et sikret kredsløb på en lukket server
 • VIA har ikke adgang til dine arkiverede optagelser
 • Dine optagelser kan kun ses af dig, indtil du vælger at dele dem. I forbindelse med deling er det godt at være opmærksom på:
  • De personer du deler dine optagelser med kan ikke dele dem med andre
  • Du kan til enhver tid ophæve delingen og slette optagelser

Den lækre optagelse:

 • Overvej hvilket kamera-perspektiv der bedst fanger situationen – være i øjenhøjde med dem du optager
 • Overvej hvilke kamera-vinkler der bedst fremhæver det du gerne filme – skal ansigt og kropssprog eller en situation være i fokus?
 • Overvej hvordan du får den bedste lyd, placer mikrofonen tæt nok på dem der taler
 • Overvej hvordan lyset falder og påvirker din optagelse
 • Giv din optagelse et sigende navn – så finder du den lettere igen
Analysér og evaluér praksis

Analyse er en forudsætning for at du kan fortolke, evaluere og fremføre udsagn inden for dit fag. Når du analyserer opdeler du systematisk dit materiale i dets bestanddele ved hjælp af dit fags metoder, modeller og begreber (Rienecker og Jørgensen 2012).

Analyser

 • Vælg mindst én faglig systematik: begreb(er), teori(er), metode(r) du vil analysere med
 • Se på din optagelse med den valgte systematik ved at adskille, opdele, inddele og fordele den i relevante dele
 • Udvælg elementer af optagelsen, som giver mening i forhold til de valgte faglige systematikker

Fortolk

 • Kategorisér analysens resultater, så de kan gøres til genstand for forklaring/fortolkning/ helhedsforståelse af analysens genstand  
 • Fortolk og svar på de spørgsmål/ den problemformulering, du har planlagt dine optagelser ud fra 
 • Efter fortolkning kigger du på dine analyseredskaber: Var de velegnede til at se noget vigtigt med? Havde de begrænsninger?

Analysen er god hvis:    

 • Der er mange og velvalgte elementer og dokumentation - og disse er klart strukturerede   
 • Den fører til en fortolkning som er rigtig og vigtig   
 • De faglige systematikker er velvalgte til formålet

Tretrinsmodel til analyse af videooptagelse af praksis

Nedenstående tretrinsmodel (Smith et.al 2016) kan bruges som udgangspunkt for analyse og evaluering af din faglige praksis. 
Trin 1
: du ser din optagelse igennem og beskriver det du ser,
Trin 2: du reflekterer over det sete
Trin 3: du danner en række principper for din fremtidige praksis. Du kan gøre dette alene eller sammen med andre. Brug kommentarfeltet i IRIS Connect til at skrive dine observationer og refleksioner.

Forms i IRIS Connect

IRIS Connects værktøj til videoanalyse hedder Forms. I Forms kan du stille spørgsmål til et optagelse, som kan besvares på følgende måder: med tekst, med multiple choice, med vurderingsskala, ved at tælle og ved at tage tid. Når du planlægger din analyse så overvej hvilke svarmuligheder, der passer til det du vil undersøge. Overvej også hvordan spørgsmålene skal formuleres og om de skal understøttes af en forklaring, hvis de skal besvares af andre end dig selv.

Giv sparring og vejledning om praksis

Herunder er en model du kan bruge til at planlægge og gennemføre faglige samtaler og vejledning på baggrund af videooptagelser. Modellen er ikke tænkt som en opskrift, men som et værktøj der kan bidrage med opmærksomhedspunkter og inspiration. (Modellen er lavet på baggrund af: Andersen & Bager 2011, Schmidt et. al 2016 og Kompetencesekretariatet, 2017)

Modellen gennemgår:

 • hvordan du forbereder sig på at optagelse din praksis, med henblik på samtale
 • hvordan du selv ser dine optagelser igennem og udvælger klip, der er særligt illustrative i forhold til det valgte fokusområde
 • hvordan I ser optagelserne sammen og har en konstruktiv samtale om praksis
 • hvordan du holder fokus på eventuelle handlemuligheder efter sparring/vejledning. 

Find vejledningen i pdf.-version her. Faglig sparring og vejledning

Der er flere gode råd til den anderkendende samtale her: Den anerkendende samtale

Litteratur

Litteratur brugt i denne vejledning

Andersen, H. L., Bager, L. T. (2011). Kollegial supervision som udviklingsredskab i undervisningskulturen. Aarhus Universitetsforlag

Smith, R. C., Christensen, K. S., Iversen, O. S., & Hjorth, M. (2016). Video Design Games. Training Educators in Teaching Design. Fablearn Europe http://fablearn.eu/wp-content/uploads/FabLearnEU-9.pdf

Jørgensen, P. S. & Rienecker, L. (2012). Den gode opgave, Samfundslitteratur

VIA (2015). Støtte til implementering, 6-trins guide til succes

Kompetencesekretariatet (2017). Giv kollegial feedback, http://www.kompetenceudvikling.dk/10-vaerktojer-til-laering-paa-arbjedspladsen (hentet aug. 2017)

Litteratur om IRIS Connect

Nielsen, B. L., & Wullum, A. H. (2016). Videomedieret refleksion i anvendelse i VIAs læreruddannelser: fremadrettede anbefalinger. VIA University College.

Tripp, T & Rich, P. (2012) Using video to analyze one's own teaching. British Journal of Educational Technology, nr. 4

Wullum, A. H. & Eriksen, F. H. (2015). At få øj(n) på sig selv – Forsknings- og udviklingsprojektet 'Ekspert i undervisning – IRIS Connect' Liv i skolen, nr. 1 s. 6

Forrige Vejledning To-faktor-godkendelse
Næste Vejledning Installer VIAs skrifttyper på Mac