English

VIA University College

Anvend filtre i VIA projekt

Denne vejledning henvender sig til medarbejdere.
Der er flere måder til at få overblik over projekter og indhold på tværs af projekter i VIA Projekt. Denne vejledning beskriver, hvordan du laver en personlig visning af data, som indeholder de oplysninger, som du har brug for.    

Opret og del personlige visninger af data i VIA Projekt

  1. I VIA Projekt vælger du ’Projekter’ i menuen til venstre. Her vil du få vist de projekter, der tilhører den visning, du har angivet som standard.
  2. Herefter vælger du den visning, du vil søge i. På skærmbilledet nedenfor fremgår det, at visningen hedder ’Alle projekter’. Du kan vælge din visning ved at klikke på pilen. Her fremkommer de lister, som du har tilgængelige, og kan vælge at søge i. Du vælger blot den liste, der er mest relevant for dig.
  1. Herefter vælger du, hvad du vil søge efter blandt den visning, du har valgt. Det gør du ved at vælge ’Rediger kolonner’ øverst til højre.

Du har nu mulighed for at tilføje de kolonner, du vil have vist. Det gør du ved at vælge ’+ Tilføj kolonner’. Herefter kan du søge på navnet på det felt, du vil have vist data på som fx organisatorisk forankring. Herefter vælger du ’ansøg’.

Det er muligt at lave filtreringer og sorteringer af kolonnerne ved at vælge drop-down (den lille pil) ud for en kolonnes navn. Herefter får du mulighed for enten at sortere i visningen eller lave en filtrering.

Hvis du vil gemme din visning, vælger du blot drop down menuen (den lille pil ved siden af visningens navn), hvorefter du vælger ”gem som ny visning”.

Sæt en personlig visning som standard.

For at se dine visninger og sætte en specifik visning som standard skal du:

  • vælge drop down menuen (den lille pil ved siden af visningens navn).
  • vælge den visning, du ønsker at benytte som standard.
  • vælge ”Angiv som standardvisning”.

Deling af personlige visninger i VIA Projekt

Du har mulighed for at dele dine personlige visninger med fx din kollega.

  1. Vælg ’Projekter’ i menuen til venstre (se billede). Her vil du få vist de projekter, der tilhører den visning, du har angivet som standard.
  2. Vælg pilen til højre for din standardvisning (se den blå firkant nedenfor), hvorefter du vælger ”Administrer og del visninger” (se den røde firkant nedenfor).

Ved siden af den visning du vil dele, klikker du på de tre prikker til højre. Du får nu en menu frem, hvor du kan vælge ”del”. Herefter kan du søge den bruger frem, som du vil dele visningen med.

  1. Marker den fremsøgte bruger og vælg herefter, hvilke tilladelser din kollega må få over din visning.

Vær opmærksom på, at hvis du giver rettigheder til at skrive og slette, så ændres visningen også ved dig, hvis din kollega gør brug af disse. 

Forrige Vejledning Kantinebestilling Pronestor Planner
Næste Vejledning Kantinebestilling igennem Outlook