English

VIA University College

Essential Science Indicators

Denne vejledning henvender sig til studerende og ansatte, der gerne vil have mere viden om søgning i databasen Essential Science Indicators.

Om Essential Science Indicator

Udgiver: Clarivate Analytics/tidligere Thomson Reuters

Indhold og Omfang:  I Essential Science Indicators finder du performance statistik og trends inden for 22 forskningsdiscipliner. Databasen giver mulighed for indblik i verdens førende forskere, institutioner og udgivelser udledt fra antal bidrag til videnskabelige tidsskrifter, og hvor ofte de bliver citeret af andre forskere. Statistikkerne bygger på en 10 årig periode, undtaget er hot paper, som bygger på en 2 årig periode.

Emne: Tværfaglig

Geografisk dækning: International

Adgang

Adgang til Essential Science Indicator (Adgang udenfor VIA: Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen.) 

En navngiven Institutions performance inden for et givet forskningfelt

Du kan finde oplysninger om en specifik institutions performance inden for et givet forskningsfelt.

 1. Vælg Research Fields øverst i Results List.
 2. Add Filter. Tilføj den institution du vil undersøge. I dette tilfælde Copenhagen Business School.
 3. Du kan se, at Copenhagen Business School (CBS) gør sig gældende inden for tre forskningsdiscipliner. Du kan se komplet antal af dokumenter indekseret i Web of Science, antal af citeringer, det gennemsnitlige antal citeringer pr. udgivet paper, og til sidst hvor mange af disse citeringer er i Top Papers.
 4. Du kan også vælge at se, hvor mange papers CBS har inden for de tre forskningsdiscipliner i kategorierne Highly Cited Papers og Hot Papers. Begge muligheder finder du under Include Results For.
Oversigt over "top papers by research fields".

Ved at klikke på Add Filter kan du også vælge andre filtreringer:

;uligheder i Add Filter.

Top Papers inden for hvert af de 22 forskningsområder

Du kan vælge at se Top Papers inden for hvert af de 22 forskningsområder. Du kan fx se, hvilke forskere der har flest Top Papers/ Highly Cited Papers/ Hot Papers inden for Social Sciences, General. Det gør du ved at:

 1. Ændre Results List til Authors.
 2. Tilføj filteret Social Sciences, General.
Søgeresultater ved valgte kriterier.

Du kan også vælge at afgrænse til land, fx Denmark.

 1. Vælg ”Results List” at vælge Countries/regions og vælge ”Filter results” by Countries/regions.
 2. Skriv "Denmark". Der opgives tal for Denmark. F.eks. Top papers.
 3. Du kan klikke videre på ”Top Papers” og se hvilken artikel det drejer sig om, forfatterne og hvor mange citationer artiklen har modtaget.
Resultatvisning af Danmark som valgt kriterie.

En navngiven Institutions performance

Du har også muligheden for at afgrænse til kendt institution.

 1. Vælg Institutions i Results List klik på Add Filter.
 2. Vælg Institutions  og skriv. F.eks. Aalborg University.
Søgeresultat: Institution.

Field Baselines

 1. Du kan i menubjælken vælge at skifte til Field Baselines. Her kan du få oplysninger om Citation Rates: Årlige opgørelser over gennemsnitlige citationer pr Paper inden for de 22 forskningsdiscipliner.
 2. Du kan vælge Percentiles. Percentiles angiver niveau for citationsaktivitet inden for de 22 forskningsdiscipliner.
 3. Endelig kan du vælge Field Ranking, som angiver den 10 årige citationsrate, der er basis for Highly Cited Papers.
Field Baselines.

Og endelig kan du skifte til Citation Thresholds. Her kan du få oplysninger om:

Citation Threshold.

Introvideo:

I Introvideo kan du få yderligere hjælp:  http://esi.help.clarivate.com.ez-aaa.statsbiblioteket.dk/Content/home.htm

Brug for mere hjælp? Kontakt: Gudrun Hansen, [email protected]

Opdateret august 2023

Forrige Vejledning ERIC
Næste Vejledning Google Scholar