English

VIA University College

ERIC

Denne vejledning henvender sig til studerende og ansatte, der gerne vil have mere viden om søgning i databasen ERIC.

Om ERIC

The Education Resource Information Center - Den mest omfattende internationale videnskabelige database inden for det  pædagogiske område

ERIC er en meget anderkendt internationale database og dækker det pædagogiske område meget bredt. Af vigtige områder kan nævnes:

• Didaktisk og pædagogisk forskning

• Børne- og ungdomsopdragelse

• Undervisning og specialundervisning

• Voksenundervisning og uddannelsesforskning

Databasen indeholder henvisninger til tidsskriftsartikler, bøger, konferencepapirer m.m. En del af  tidsskriftartiklerne er peer reviewed, det vil sige, at andre forskere inden for samme felt har bedømt artiklerne og blåstemplet dem. ERIC er en bibliografiskdatabase, men store dele af artiklerne er tilgængelig i fuld tekst. Derudover  bliver du henvist til VIA biblioteks øvrige fuldtekst abonnementer via funktionen VIA University  College Check Fulltext ved at klikke på ikonet

VIA Ikon for fuld tekst.

Alle andre artikler kan bestilles på dit  lokale VIA Bibliotek.

Artiklernes udgivelsesår strækker sig fra 1966 til i dag. Men ERIC inkluderer også enkelte værker  udgivet før 1966 og indeholder en voksende digitaliseret samling af historisk materiale fra National Library of Education, Washington DC.

Adgang

Adgang til ERIC (Adgang udenfor VIA: Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen.) 

Sådan søger du i databasen

Søgesproget er engelsk. ERIC bruger følgende trunkeringstegn:

 • ? der erstatter ét bogstav i søgeordet (wom?n søger på women og woman)
 • * der søger på alle endelser og bøjninger af søgeordet (read* søger på read, reads, reader, reding  m.m.)

Du kan kombinere dine søgeord ved at anvende operatorerne and, or eller not.

AND finder artikler, der indeholder alle de udvalgte søgeord.

OR finder artikler, der indeholder mindst ét af de udvalgte søgeord.

NOT finder artikler, der kun indeholder det første søgeord men ikke det sidste. Det bruges til at  ekskludere en søgeterm, men brug det med forsigtighed.

 1. Søgeordene indtastes i søgebjælkerne
 2. Select a Field. Her kan du definere hvor  dine søgeord skal optræde.  Vælg for eksempel AB Abstract eller SU Descriptors
 3. Her får du adgang  til ERIC’s tutorials
Søgefelter.
 1. Hvis du gerne vil udvide din søgning, kan du vælge at ERIC skal Apply related words (relaterede ord) og/eller Apply equivalent subjects (lignende emner).
 2. Du kan afgrænse din søgning til kun at medtage Peer Reviewed (fagfællebedømt) litteratur.
Mulighed for udvidet- og afgrænset søgning.

Du skal ikke afgrænse din søgning til Full Text, da meget af den litteratur du finder kan leveres  fuldtekst via VIA Biblioteks øvrige fuldtekst abonnementer.

Søgeresultatet

Søgeresultatet sorteres efter relevans.

Du har adgang til litteraturen enten som Full Text from ERIC eller via funktionen VIA Check Fulltext.

Alle artikler uden fuldtekst adgang kan bestilles på dit lokale VIA Bibliotek.

 1. Hvis din søgning viser sig at være for upræcist, kan du bruge de muligheder der er under Refine Results i menuen til venstre til at forfine din søgning.
 2. Her kan du f.eks. nemt afgrænse på udgivelses år.
 3. Under Subject kan du se hvilke emneord der er tilknyttet den litteratur du har fundet og lade dig  inspirere til at afgrænse din søgning med et eller flere af disse emneord eller lave en ny søgning  på et måske mere præcist søgeord.
Søgeresultater.

Klik på en titel der ser relevant ud og få alle tilgængelige oplysninger. Du kan se hvilket tidsskrift  artiklen er publiceret i, alle tilknyttede emneord og læse abstraktet.

I menuen kan du :

 1. Gemme titlen i en mappe
 2. Sende titlen inkl. link til  fuldtest til din mail
Bibliografiske oplysninger i postens felter.etween Teacher Academic Optimism and Student Academic Achievement: A Meta-Analysis"
Hvad er en thesaurus?

Thesaurus er en systematisk liste over emneord hvis indbyrdes relation er hierarkisk ordnet. De brede og  generelle emneord er øverst i hierarkiet (broader terms), hvorefter de bliver mere præcise og specifikke jo længere man bevæger sig ned i hierarkiet (narrower terms).

Der gøres også opmærksom på beslægtede emneord (related terms). Når du vælger dine søgeord ud fra en thesaurus sikrer du, at du ”taler samme sprog” som databasen. Du kan se, hvordan databasen definerer søgeordet og om den henviser til andre mere relevante eller mere præcise søgeord. Dermed forbedrer du på en nem måde kvaliteten af dine søgninger.

Endelig er det et godt værktøj, hvis du er usikker på de engelske fagtermer.

Sådan bruger du ERICs thesaurus

Du kan vælge om ordlisten skal begynde med dit søgeord (Term Begins With) eller blot indeholde  dit søgeord (Term Contains).

Søgefelt i Thesaurus.

Her er et eksempel på et opslag i ERIC’s thesaurus på classroom management, hvor ERIC  henviser til at bruge begrebet Classroom Techniques i stedet.

Thesaurus søgning.
 1. Når du går ind på Classroom Techniques får du ERICs definition af begrebet under Scope Note.
 2. Du kan også se Broader Terms og Related Terms. og få inspiration til at vælge et mere præcist  eller mere relevant emneord.
Scope note.
 1. Du kan overføre emneordene til din søgestreng ved at vælge emneordet og klikke på Add.
 2. Vær opmærksom på om du ønsker OR, AND eller NOT imellem dine søgeord.
Tilføjede emneord til søgestreng

Brug for mere hjælp? Kontakt: Lene Nørskov Lange, [email protected]

Forrige Vejledning Ebsco eBook Academic Collection
Næste Vejledning Essential Science Indicators