English

VIA University College

APA PsycInfo

Denne vejledning henvender sig til studerende og ansatte, der gerne vil have mere viden om søgning i databasen APA PsycInfo.

Om APA PsycInfo

Databasen rummer resuméer (abstracts) af litteratur med en psykologisk synsvinkel på emnerne medicin, psykiatri, sygepleje, sociologi, uddannelse, farmakologi, fysiologi, antropologi, sociale forhold, økonomi og jura. Foruden artikler rummer basen bogkapitler, bøger, akademiske afhandlinger (tilbage til 1806, i alt mere end fem millioner records fra 2.290 tidsskrifter. Thesaurus Index Termer (subject terms) tildeles alle poster i basen med henblik på at kategorisere indhold ift emne og gøre dette søgbart.

99% af tidsskriftsartikler er peer-reviewed (kun ældre udgåede tidsskrifter kan være uden peerreview). APA er en forkortelse for American Psychological Association som står bag ressourcen.

Søgning

Du kan vælge hvilke bibliografiske felter der skal søges i, ved at bruge rullemenuen Select a field.

Du kan kombinere dine søgeord ved at anvende operatorerne AND, OR, NOT

AND finder artikler, der indeholder alle de udvalgte søgeord f.eks. coercion AND mental disorders

OR finder artikler, der indeholder mindst ét af de udvalgte søgeord f.eks. coercion OR "involuntary treatment"

NOT udelader et element fra søgeresultatet f.eks. coercion NOT mental disorders

I nogle tilfælde vil databasen korrigere dit søgeord og vise resultater for den korrekte stavemåde, i andre tilfælde vil den lave din søgning - men foreslå alternativ stavemåde, med "Did you mean..."

Trunkering

? erstatter ét bogstav i søgeordet (f.eks. vil wom?n søge på både women og woman).

* søger på ordet inklusive alle endelser og bøjninger af søgeordet (f.eks. read* søger på read, reads, reader, rediness m.m.)

Brug af Thesaurus

Brug APA Thesaurus til finde og få forklaret Index termer som anvendes til beskrivelse og søgning af artikler i databasen.

  1. Skriv et søgeord i feltet ”Browsing: APA Thesaurus”.
  2. Vælg ”Browse”.
  3. Vælg ønsket søgeord. Ved at klikke på ordetkan du få definition, relaterede termer eller mere specialiserede termer med henblik på eventuel afgrænsning og præcisering af emnet.
    Bemærk at der i Browse-feltet kan afmærkes om termen skal begynde med dit søgeord (Term begins with), eller indeholder søgeordet. (Term contains).
  4. Vælg ”Add” for at overføre søgeordet til søgefeltet.
  5. Vælg ”Search” for at lave søgning efter poster som er tildelt Index termen.
Visualisering af de 5 trine for søgning på index term.
Afgræns din søgning

Du kan afgrænse din søgning ved hjælp af inklusionskriterier under Refine results i venstre side af skærmbilledet. Du kan f.eks. afgrænse på udgivelsesår og aldersgruppe.

Adgang til fulltext og gem post
  1. For at få adgang til fulltext artiklen, skal du følge det grå VIA ikon. Her får du svar på om der er åben adgang eller du skal bestille artiklen via fjernlån.
  2. Du kan gemme posten i kurv ved at vælge mappeikonet med plus.
Undersøg adgang til full-text på gråt VIA ikon.
Folder

Folder (kurven) finder du øverst til højre. Herfra kan du sende gemte poster videre til print, e-post, gemme poster i fil. Ved eksport af poster til referencehåndteringsprogrammer såsom Zotero eller Mendeley, skal du vælge ’Direct Export in RIS Format’

Ikoner for print med videre fra Folder.

Brug for mere hjælp? Kontakt: Maria Viftrup Schneider, [email protected]

Forrige Vejledning AMED - The Allied Complementary Medicine Database
Næste Vejledning Bibliotek.dk