English

VIA University College

Bibliotek.dk

Denne vejledning henvender sig til studerende og ansatte, der gerne vil have mere viden om søgning i databasen Bibliotek.dk

Om Bibliotek.dk

bibliotek.dk er en fælles indgang til alle offentlige danske bibliotekers bestand, dette gælder såvel folkebibliotekers som forsknings- og fagbibliotekers.

Databasen indeholder beskrivelser af bibliotekernes materialer som f.eks. bøger, tidsskrift- og avisartikler, film og musik.

Derudover indeholder bibliotek.dk links til en lang række internetdokumenter, som efter en faglig udvælgelsesproces er optaget i bibliotek.dk. Det gælder f.eks. internetsider fra ministerier og styrelser, universiteter, videnscentre og organisationer.

Adgang til bibliotek.dk

Åben adgang til https://bibliotek.dk/

Søgefelter

Når du ønsker flere søgemuligheder vælges ’Flere søgemuligheder’. Det giver dig mulighed for også at søge specifikt på forfatter, titel eller emne, og for at begrænse søgningen i forhold til materialetype, udgivelsesår eller emne.

Vælg flere søgemuligheder.

Søgeteknik

Når du vil samle op på søgeords mulige endelser og sammensatte ord trunkeres med *

børn* fanger på den måde både børns og børnehave.

Boolske operatorer

Skrives med små bogstaver og på engelsk og samtidig skrives søgeordene i anførselstegn  f.eks.:

”anoreksi” or ”spisevægring”  her søges på poster hvor enten ordet anoreksi eller ordet spisevægring indgår.

”daginstitution*” not ”vuggestue*”  her søges på poster hvor der står daginstitution, men hvor ordet vuggestue ikke indgår

Brug for mere hjælp? Kontakt: Signe Nielsen, [email protected]

Forrige Vejledning APA PsycInfo
Næste Vejledning Business Source Premier