English

VIA University College

SPORTDiscus

Denne vejledning henvender sig til studerende og ansatte, der gerne vil have mere viden om søgning i databasen SPORTDiscus.

Om SPORTDiscus

Udgiver: Ebsco Publishing

Indhold: SPORTDiscus er en canadisk database, der er udviklet af Sport Information Ressource Centre. SportDiscus er den mest omfattende database, når det gælder dækning af emner som sport, fysisk træning, fysisk fitness, sports- og idrætsmedicin, biomekanik, ernæring, træningsfysiologi og sportsadministration.

Omfang: Databasen dækker cirka 940 tidsskrifter, hvoraf de fleste er i fuldtekst. Herudover er der også adgang til en række andre publikationstyper som for eksempel bøger, konference papers, rapporter med flere.

Type: Bibliografisk & Fuldtekst database

Søgesprog: Søgesproget er Engelsk.

Geografisk dækning: International, men med hovedvægt på Nordamerika og Storbritannien.

Dokumenttyper: Artikler, anmeldelser, tidsskrifter

Hjælp: Specifik hjælp kan hentes øverst i højre hjørne under Help

Adgang til databasen

Adgang til SPORTDiscus
(Adgang udenfor VIA: Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen.) 

Søgning

Trunkering og maskering: * = Søger på alle endelser: child* finder poster med ordet child eller childhood eller…

? = erstatter et bogstav: ne?t finder poster med ordet neat eller next, men ikke net

# = erstatter et bogstav ne#t finder poster med ordet net, men også neat osv…

Avanceret Søgning

  1. Ved hjælp af Select a Field, kan søgningen indsnævres til f.eks. forfatter, titel eller emneord.
  2. Du kan kombinere dine søgeord ved at anvende de boolske operatorer AND, OR & NOT
  3. I venstre side kan søgningen afgrænses ved hjælp af ”Refine your results”
  4. Vælg ikonet med forstørrelsesglasset for at se abstract m.v.
  5. Ved gennemgang af søgeresultatet er det muligt at gemme enkelte referencer ved at klikke på Add to folder.
  6. Åbn Folder for at se de gemte referencer.
  7. Search history: her kan du genfinde, kombinere og redigere tidligere søgninger. Du kan også gemme din søgning og oprette alerts.
  8. Brug Subject Terms (Thesaurus) kontrolleret emneordsregister med ordforklaringer for at finde egnede søgetermer, som sikrer en mere præcis søgning, da du bruger databasens søgetermer.
Oversigt over mulighederne i avanceret søgning.

I folder kan du bl.a. eksportere referencerne til et referencehåndteringsværktøj som f.eks. Zotero eller Mendeley.

Visning af folder og mulighed for at eksportere yderst til højre.

For at anvende folderens muligheder fuldt ud skal du oprette en EBSCOhost konto. Når du har oprettet en konto så kan du under Search history gemme dine søgninger opsætte alerts (nyhedsovervågning) på f.eks nyeste tidsskrifts- nummer eller faglige emner/dine søgninger.

Brug for mere hjælp? Kontakt Mai Aggerbeck, [email protected]

Opdateret august 2023

Forrige Vejledning SociNDEX
Næste Vejledning Sundhedsstatistik (International)