English

VIA University College

JSTOR

Denne vejledning henvender sig til studerende og ansatte, der gerne vil have mere viden om søgning i databasen JSTOR.

Om JSTOR

JSTOR er et tværfagligt fuldtekstarkiv med artikler fra førende akademiske tidsskrifter. JSTOR indeholder artikler helt tilbage til første nummer af tidsskrifterne. Artikler fra de seneste 2-5 år er dog ikke online tilgængelige i JSTOR. VIA bibliotekerne har købt adgang til dele af JSTOR (ca. 2000 peer-reviewed tidsskrifter). Det drejer sig om flg. arkiv pakker:

  • Arts & Sciences Archive IV har fokus på business, pædagogik og retsvidenskab, men inkluderer også titler inden for psykologi, offentlig politik og administration. Se titelliste 
  • Arts & Sciences VII dækker emner som kunst, kunsthistorie, humaniora, samfundsvidenskaberne, herunder historie, politologi, sociologi, sprog og litteratur og sundhedspolitiske emner. Se titelliste
  • Arts & Sciences XII indeholder også samfundsvidenskabelige titler, herunder titler inden for retsvidenskab, politologi, pædagogik, kriminologi, socialt arbejde, psykologi og sociologi. Derudover dækker pakken titler inden for Afrika-studier, Asien- studier og Det mellemste Østen-studier. Se titelliste 

Adgang

Adgang til JSTOR - søgning

Adgang til JSTOR- titellisterne

(Adgang udenfor VIA: Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen.) 

Søgetips

Det anbefales at bruge Advanced Search, da man her får gode muligheder for at afgrænse sin søgning.  Trunkering * søger på alle bøjningsformer og sammensatte ord. Søgning på fraser og sammensatte begreber sættes i anførselstegn, ex ”social media”.
Kun 10 % af artiklerne i JSTOR indeholder abstract, hvilket har betydning hvis der afgrænses til søgning i abstracts.

Avanceret søgning

1. Brug "Drop-down" til at præcisere til titel, forfatter eller abstract søgning.

2. Tilføj flere søgefelter.

3. Afgræns fx. til bestemt fagområde, periode eller sprog

4. Billedsøgning/søg efter et billede. Vær opmærksom på auto-complete forslag der er egnede til at afgrænse søgningen. Mere om Images i søgeresultatet

5. Mere hjælp til søgning

 

Avanceret søgning.

Text analyser

Med værktøjet "Text analyser" (Tools) kan du søge ved hjælp af en tekst eller et billede du uploader ved at "drag and drop" et dokument eller et billede. Se video for funktionalitet

Text analyser.

Søgeresultat

1. Se hele artiklen ved at klikke på titlen.

2. Download artiklen som PDF fil

Søgeresultat.

Brug for mere hjælp? Kontakt: Dorthe Brauner Sejersen, [email protected]

Opdateret august 2023

Forrige Vejledning Journal Citation Reports
Næste Vejledning MEDLINE