English

VIA University College

Journal Citation Reports

Denne vejledning henvender sig til studerende og ansatte, der gerne vil have mere viden om søgning i databasen Journal Citation Reports.

Om Journal Citation Reports

Udgiver: Clarivate Analytics/tidligere Thomson Reuters .
Type: Bibliografisk database.

Anvendelse: I Journal Citation Reports kan du se citationsmønstre for tidsskrifter på tværs af akademiske områder. Du kan finde de højst rankerede tidsskrifter (målt på antal citationer) og sammenligne dem med andre inden for samme fagområde. Derudover kan du vha ”Manuscript Matcher” finde relevante tidsskrifter til at publicere din artikel i. Det fungerer mest optimalt, hvis din titel består af mindst 10 ord og dit abstrakt mindst af 100 ord.

Indhold og omfang: Databasen indeholder over 21.500 peer reviewed tidsskrifter inden for Science, Social Sciences og Art & Humanities fra over 5154 forlag i 112 lande. Databasen medtager kun tidsskrifter af høj faglig kvalitet. Databasen dækker fra 1997.

Den mest kendte metric er Journal Impact Factor (JIF). JIF er udtryk for det gennemsnitlige antal gange, artikler fra et specifikt tidsskrift publiceret i de 2 foregående år, er citeret. Databasen dækker også et 5 årigt JIF. Vær opmærksom på at metricen kun opgøres for tidsskrifter inden for Science og Social Sciences.
Ud over JIF har databasen andre metrics, f.eks. Journal Citation Indicator (JCI). JCI kan bruges til at evaluere tidsskrifter inden for et specific emneområde. JCI er et udtryk for “the average Category Normalized Citation Impact (CNCI) of citable items (articles & reviews) published by a journal over a recent three year period”. JCI måler således på den forventede citation for et dokument af samme alder (year), type og emnekategori, hvor værdien 1 er normalen og værdi over 1 betyder at dokumentet har modtaget flere citationer end forventet.
Open Access: For hvert tidsskrift er der gjort op status på Open access ud fra disse kategorier: Gold, Subscription and free to read, Other .

Emne: Science, Social Sciences og Arts & Humanities .

Geografisk dækning: International, dog med en hovedvægt på amerikanske tidsskrifter.

Adgang

Adgang til Journal Citation Reports (Adgang udenfor VIA: Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen.) 

Søgning

Du kan søge på titel, issn, emnekategori og keyword.
Hvis du laver en søgning, f.eks. på Social Work Research, får du oplysninger om tidsskriftets bibliografiske data, udgiver, issn nr., link til indholdsfortegnelse, citationsstatus, herunder JIF når det er tidsskrifter inden for Science og Social Sciences. Derudover er det muligt at se OA status, herunder hvilken type OA, artiklerne er gjort tilgængeligt under og fordelingen af citationer i forhold til OA type.

1. Browse på tidsskrifter
Du kan browse på tidsskriftets titel, forkortelse af tidsskriftets titel, ISSN, E-ISSN

2. Browse på emnekategorier
Der findes 254 overordnede emnekategorier, som hver især er underinddelt igen. Du kan f.eks. vælge at se på tidsskrifter inden for emnekategorien Arts & Humanities Interdisciplinary. Denne emnegruppe er delt op i 8 undergrupper, så det gør det mere overskueligt at finde relevante tidsskrifter inden for specifikke emner.

3. Browse på forlag
I 2021 var det samlede antal forlag opgjort til 5.228 i denne database. Du kan se, hvor mange tidsskrifter, det enkelte forlag har med, f.eks. har Elsevier knap 4.000 tidsskrifter indekseret i databasen.

4. Hvis du opretter et login på siden, kan du gemme dine søgninger og udvalg af tidsskrifter.

grænsefladen

Introvideo

I Introvideo får du vist flere faciliteter.

Brug for mere hjælp? Kontakt: Kontakt: Gudrun Hansen, [email protected]

Opdateret august 2023

Forrige Vejledning Idunn - nordiske videnskabelige tidsskrifter
Næste Vejledning JSTOR