English

VIA University College

Cochrane Library

Denne vejledning henvender sig til studerende og ansatte, der gerne vil have mere viden om søgning i databasen Cochrane Library.

Om Cochrane Library

Cochrane-biblioteket indeholder flere databaser, to hoveddatabaser og andre specialdatabaser.

De to hoveddatabaser indeholder artikler om effekter af behandling eller pleje.

Det er de to hovedbaser, som du får mest brug for at søge i, men du søger automatisk i alle baser. Læs mere om beskrivelserne herunder.

  • The Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR)

(Cochrane-databasen over systematiske oversigtsartikler)

Indeholder Cochrane-oversigterne, der opsummerer den bedst tilgængelig viden om en behandling af en specifik sygdom eller problem i sundhedsvæsnet og om behandlingen har en virkning eller ikke.

  • The Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL)

(Det centrale Cochrane register over kontrollerede forsøg)

Indeholder referencer til artikler om kontrollerede kliniske forsøg. Mange af referencerne til forsøgene stammer fra søgninger i andre medicinske databaser, fx PubMed, Embase og Cinahl, mens andre referencer er fundet af medlemmer af Cochrane-samarbejdet ved en systematisk gennemlæsning af videnskabelige tidsskrifter.

De andre specialbaser:

  • Cochrane Clinical Answers (CCA). Hver CCA indeholder et klinisk fokuseret spørgsmål, et kort evidensbaseret svar og data for resultaterne fra Cochrane Review, der anses for mest relevante for praktiserende sundhedspersonale i den pågældende målgruppe. Derfor er CCA designet til at være handlingsdygtige og informative for beslutningstagen.
  • Special Collections, er resuméer af oversigtsartikler og andre eksterne kilder, der dokumenterer evidens på et særligt udvalgt sundhedsområde.
  • Systematic Reviews from Epistemonikos health evidence database. Database over systematiske oversigtsartikler om kliniske spørgsmål. Epistemonikos søger systematisk i PubMed og andre databaser efter relevante systematiske oversigter og oversigter om behandling, diagnose, prognose, skade og ætiologi (læren om sygdommenes årsager). Søgning ses under fanen ”Other reviews” ved at søge fra søgefeltet på indgangssiden (Title Abstract', 'Record Title', 'Author', 'Source' and 'Digital Object Identifier (DOI). Dette kan også gøres gennem fanen ”Search” under ”Advanced search”. Cochrane Library har en forbundet søgning til systematic reviews fra McMaster Health Forum's repositories: Health Systems Evidence and Social Systems Evidence. Den er tilgængelig gennem basissøgning på forsiden.

Adgang

Adgang til Cochrane Library Adgang udenfor VIA: Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen. 

Søgning med MeSH

Søgesproget er engelsk. Begynd din søgning med indgangen øverst til højre og klik på Advanced search

søgefelt.

Herunder følger et eksempel på søgning først med Medical terms (MeSH) og dernæst med Search manager:

Eksempel: Findes der Cochrane Systematic Reviews om sygepleje?

  1. Ved klik på Medical terms (MeSH  Medical Subject Headings), søger du i et kontrolleret emneordsregister. Mange af Cochrane-bibliotekets artikler er indekseret efter disse emneord. Emneordsregistret er hierarkisk opbygget med over- og underordnede emneord/termer. Det kaldes også en Thesaurus. MeSH Thesaurus har en struktur, der ofte nævnes som ”træer”.
søgefelt i "Advanced search".

2.    Skriv nursing i søgefeltet og 

3.   klik på Look up for at finde det korrekte søgeord = korrekte MeSH term for sygepleje. Ved at søge med MeSH ord(term), så slipper du for at tænke på variationer og synonymer af dit ord, men lader emneordsregistret finde søgeordet. Mange reviews får tildelt kontrollerede emneord / MeSH ord, som siger noget om indholdet.

søgefelt i MeSh.

Du ser nu en liste over emneord / Thesaurus for sygepleje.  Udvælg f.eks. Nursing og

4. klik på Nursing.

emneord / Thesaurus.

Bemærk at du ved MeSH opslag også kan få en definition af emneordet samt synonymer

defintion af emneord.

Vælg Explode all trees. Det betyder, at du søger bredt på ordet sygepleje med underemner.

MeSH Trees.

Der er i skrivende stund 20 Cochrane Reviews inden for sygepleje. Desuden vises resultater fra de øvrige baser.  

  1. Klik på View Results. Et af de 20 reviews handler om at træne sundhedsprofessionelles kommunikationsfærdigheder i forhold til kræftpatienter.
søgeresultat.

2.    Klik på titlen

link til artikel.

Nu får du mulighed for pdf-fil. Klik på PDF, (øverst til højre i billedet) og du får mulighed for teksten som Full, Standard eller Summary.

downloadsmuligheder.

Uanset hvilken pdf du vælger, vil du efter afsnittet Abstract finde et letlæst resumé (Plain language summary), der er velegnet til en hurtig vurdering af indholdet.

uddrag fra abstract.
Eksempel på kombination af søgninger med Search manager

Du vil undersøge, om der er Cochrane Reviews om effekten af C-vitamin på forkølelse. Du har først brugt en engelsk ordbog og søger på Vitamin C i Medical terms (MeSH) med Look up.

søgefelt i MeSH.

MeSH emneordsregistret kontrollerer dit søgeord og viser at søgeordet i Cochrane emneordsregister er Ascorbic Acid.
Lad markering være ved Explode all trees, da du så søger ordet med alle underemner.

Klik på Add to search manager    

søgeresultater

Gå tilbage til fanebladet med Medical terms (MeSH) søgning

fanebaldet MeSH.

Du søger på samme måde på Common Cold og klikker igen på Add to Search manager. Du har nu 2 søgninger i din Search manager.

Skriv #1 AND #2 i det blanke søgefelt. Klik på Continue.

fanebladet Avanced Search Search manager.
tilføjede søgninger i "Search manager".

Så kombinerer du dine 2 søgninger (begge ord inkl. synonymer og under/overordnede emneord, forekommer nu i samme artikel) og får i skrivende stund. 46 resultater. Klik på 46.

søgeresultater ved kombineret søgning.

Af de 46 resultater får du 1 Cochrane Reviews, som handler om effekten af C-vitamin på forkølelse:

søgeresultat "Vitamin C for preventing and treating the common cold".
Søgning med Browse

Du kan også søge Cochrane Reviews, Protocols and Clinical Answers efter emner. F.eks. på denne måde:

Klik på Browse fra forsiden:

søgefelt fra forsiden.

Eks. Vælg "Allergy & intolerance"  

"Browse by topic".

Scroll ned over siden og du kan afgrænse din søgning ved valg i venstre margin under Filter your results. F.eks. på emner under Topics. 

Filter i venstre margin.
emner under "Allegy and intolerance".

 Husk at folde alle emner ud ved at klikke på +.

Et eksempel på hvordan du yderligere kan afgrænse et emne : Vælg f.eks. Allergic asthma ved klik på +

afgræsningsmuligheder.

Fold emnet helt ud med indeholdende underemner også ved klik på +:

afgrænsningsmuligheder ved filtereret søgning.
Filter ved Status.

Nogen af disse filterindstillinger, kan også vælges ved forsiden af Advanced Search under Search - Search limits

Advanced search.
search limits.

Fra Search kan du søge forskellige variationer af et ord ved at skrive * efter ordstammen.

søgefaner under "Advanced Search".

Allerg* (søger på f.eks. allergic, allergens, allergy) kombineret med house dust mit* (mit* søger også på mits). Det kaldes at anvende trunkeringstegn. (Trunk på engelsk = stamme).

udfyldte søgefelter.

Får du for mange resultater ved en søgning, kan du begrænse din søgning, så du kun søger i titelfeltet, fordi titlerne på Cochrane Systematic Reviews altid er bygget op som en behandling af en sygdom. Flyt den lille drop-down menu (ved at klikke på trekanten) væk fra Title, Abstract og Keyword, hen til Record Title

dropdown menu.
ændret dropdown menu.

Her kan du også vælge andre specifikke søgefelter f.eks. Author

Du kan også vælge at søge vha. Cochrane PICO search, som er et godt redskab til at afgrænse søgning, hvor du får hjælp til søgeord.

Her er det også muligt at anvende den boolske operator OR. Du skifter med klik på trekanten.

eksempel på advanced search i PICO fane.

Brug for mere hjælp? Kontakt: Charlotte Qvist ([email protected])

Opdateret juli 2023

Forrige Vejledning CINAHL Complete
Næste Vejledning Ebsco eBook Academic Collection