English

VIA University College

Academic Search Premier

Denne vejledning henvender sig til studerende og ansatte, der gerne vil have mere viden om søgning i databasen Academic Search Premier

Om databasen

Udgives af Ebsco Publishing

Indhold: Multidisciplinære database indenfor alle fagområder, f.eks. Antropologi, Humaniora, Naturvidenskab, Psykologi, samfundsvidenskab.

Omfang: Indeholder artikler i fuldtekst fra mere end 3100 tidsskrifter, herunder næsten 2700 peer-reviewed titler. Udover den fulde tekst er der indeksering og abstracts for mere end 8500 tidsskrifter.

Type: Bibliografisk database

Søgesprog: Søgesproget er Engelsk.

Geografisk dækning: International, men med hovedvægt på USA og Storbritannien.

Dokumenttyper: Artikler, anmeldelser, tidsskrifter

Adgang

Adgang til Academic Search Premier (Adgang udenfor VIA: Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen.) 

Trunkering og maskering

* = Søger på alle endelser: child* finder poster med ordet child eller childhood eller…

? = erstatter et bogstav: ne?t finder poster med ordet neat eller next, men ikke net

# = erstatter et bogstav ne#t finder poster med ordet net, men også neat osv…

  1. Ved hjælp af Select a Field, kan søgningen indsnævres til f.eks. forfatter, titel eller emneord. 
  2. Du kan kombinere dine søgeord ved at anvende de boolske operatorer AND, OR & NOT 
  3. I venstre side kan søgningen afgrænses ved hjælp af ”Refine your results” 
  4. Vælg titel for at se abstract m.v.  
  5. Ved gennemgang af søgeresultatet er det muligt at gemme enkelte referencer ved at klikke på Add to folder. 
  6. Vælg folder for at se de gemte referencer. I folder kan du bl.a. eksportere referencerne til et referencehåndteringsværktøj som f.eks Zotero eller Mendeley. For at anvende folderens muligheder fuldt ud skal du oprette en EBSCOhostkonto.
  7. Søgehistorie – Search history:  her kan du genfinde, kombinere og redigere tidligere søgninger 
  8. Brug Subject Terms (Thesaurus) kontrolleret emneordsregister med ordforklaringer for at finde egnede søgetermer, som sikrer en mere præcis søgning, da du bruger databasens søgetermer.  
  9. Specifik hjælp kan hentes øverst i højre hjørne under Help
Visning af de 9 indholdselementer på skærmen.

Gem søgning / Opret Alerts

Når du har oprettet en konto så kan du gemme dine søgninger eller opsætte alerts (nyhedsovervågning) på f.eks nyeste tidsskriftsnummer eller faglige emner/dine søgninger. Dette gøres fra Search History

Gem søgning fra Search history.

Brug for mere hjælp? Kontakt: Grethe Kristensen, [email protected]

Forrige Vejledning Plandisc vejledningsmanual
Næste Vejledning AMED - The Allied Complementary Medicine Database