English

VIA University College

Bibliotek.dk

Denne vejledning henvender sig til studerende og ansatte, der gerne vil have mere viden om søgning i databasen Bibliotek.dk

Om Bibliotek.dk

bibliotek.dk er en fælles indgang til alle offentlige danske bibliotekers bestand, dette gælder såvel folkebibliotekers som forsknings- og fagbibliotekers.

Databasen indeholder beskrivelser af bibliotekernes materialer som f.eks. bøger, tidsskrift- og avisartikler, film og musik.

Derudover indeholder bibliotek.dk links til en lang række internetdokumenter, som efter en faglig udvælgelsesproces er optaget i bibliotek.dk. Det gælder f.eks. internetsider fra ministerier og styrelser, universiteter, videnscentre og organisationer.

Søgefelter

Når du ønsker flere søgemuligheder vælges ’Flere søgemuligheder’. Det giver dig mulighed for også at søge specifikt på forfatter, titel eller emne, og for at begrænse søgningen i forhold til materialetype, udgivelsesår eller emne.

Vælg flere søgemuligheder.

Søgeteknik

Når du vil samle op på søgeords mulige endelser og sammensatte ord trunkeres med *

børn* fanger på den måde både børns og børnehave.

Boolske operatorer

Skrives med små bogstaver og på engelsk og samtidig skrives søgeordene i anførselstegn  f.eks.:

”anoreksi” or ”spisevægring”  her søges på poster hvor enten ordet anoreksi eller ordet spisevægring indgår.

”daginstitution*” not ”vuggestue*”  her søges på poster hvor der står daginstitution, men hvor ordet vuggestue ikke indgår

Brug for mere hjælp? Kontakt: Signe Nielsen, [email protected]

Forrige Vejledning APA PsycInfo
Næste Vejledning Business Source Premier