English

VIA University College

Lav bedre og mere webtilgængelige undertekster

Denne vejledning henvender sig til medarbejdere, der arbejder med undertekster. Vejledningen klæder dig på til at lave bedre og mere webtilgængelige undertekster. Se eventuelt også vejledningen Sådan bruger du VIAs transskriberingsværktøj til webtilgængelighed.

Der skelnes mellem to typer af undertekster: almindelige undertekster og captions. Ofte bruges blot "undertekster" til at referere samlet til begge typer. Undertekster adskiller sig fra captions ved, at de kun indeholder den talte dialog, mens captions er beriget med ekstra information, der gør videoen mere webtilgængelig for synshæmmede og hørehæmmede. Ifølge lov om webtilgængelighed skal video forsynes med captions.

De overordnede retningslinjer for almindelige undertekster og captions er, at de:

 1. skal matche timingen, samt være synlige længe nok til at blive læst.
 2. skal være grammatisk korrekte og uden stavefejl for bedre at formidle meningen.
 3. ikke bør overskride 30 tegn pr. linje.
 4. ikke bør fylde mere end to linjer på skærmen ad gangen.

Hvornår skal du skrive captions?

Den grundlæggende regel for, hvornår du skal skrive captions er, at gøre det, når en hørehæmmet ellers vil gå glip af vigtig information, der kun er i lydsporet. Du kan også tilføje information, der tilgodeser synshæmmede. Du kan tage udgangspunkt i følgende liste, når du overvejer, hvilke captions, du skal skrive:

 • Vigtige lyde: Scener med mange lyde (fx en samtale på offentligt sted) kan være kaotiske. Hvis nogle har værdi for formålet med scenen eller klippet kan det give mening at inkludere dem i captions.
 • Dialog: Den talte dialog skal altid være tekstet. Derudover skal talere angives, hver gang den der taler skifter, og hvis det ikke er muligt at udlede hvem der taler blot ud fra lydsporet. Verbale/mundtlige broer såsom "øh" skal også tekstes, hvis de har værdi for meningen med scenen/klippet.
 • Lydeffekter: Lydeffekter skal ofte være tekstet og altid, når de er betydningsbærende. Undtagelser vil være en lyd, der gentages med jævne mellemrum såsom fodtrin, især når lydene kan udledes, dvs. fødderne kan ses gå.
 • Baggrundsmusik/-støj: Musik og anden støj tilføjes normalt for at skabe stemning eller en tone og skal altid være tekstet.
 • Mangel på lyd: Stilhed kan være lige så værdifuld som lyd. Inkluder derfor øjeblikke, hvor lyden afbryder eller fader ud, eller hvor personer ikke bliver hørt, det vil sige en person bevæger sine læber uden at tale, så det kan høres.
 • Dæmpet/forvrænget lyd: Ligesom mangel på lyd, bør dæmpede og forvrængede lyde inkluderes.

Hvad skal du skrive i dine captions?

Det sværeste ved captions er at beslutte, hvad der skal skrives. Med undtagelse af dialog kan lyden i et lydspor være svær at beskrive effektivt samt vurdere, hvilke lyde, der skal tekstes. Du kan tage udgangspunkt i følgende liste, når skal skrive dine captions:

 • Du skal altid skrive dine captions i kantede parenteser [ ] for at adskille dem fra dialogen.
 • Dialog: Skriv nøjagtig og korrekt det, der siges i den talte dialog. Inkluder navnet på den, der taler og eventuelt blot [studerende 1], hvis det ikke er vigtigt eller muligt at se, hvem der taler. Beskriv dialog, der ikke kan dechifreres som [utydelig dialog].
 • Lydeffekter: Navngiv altid objektet, der laver lyden, for eksempel [ur tikker], da det er det, der laver lyden, som normalt skaber mening for dem med adgang til lydsporet.
 • Baggrundsmusik/-støj: For baggrundsmusik kan du enten navngiv sangen og kunstneren, instrumentet eller selve stemningen, musikken skal skabe/underbygge såsom [uhyggelig musik]. For baggrundsstøj inkluderes støjen såsom [fuglekvidder].
 • Mangel på lyd: Afhængigt af konteksten kan det være hensigtsmæssigt at fastslå, at en lyd er stoppet, [jubel stopper], eller blot at inkludere den pludselige stilhed ([stilhed]). Hvis det giver værdi, tilføj, når en lyd forsvinder langsomt. Det kan for eksempel være lige inden rulleteksterne kommer op på skærmen og der kommer en sang på. Her kan captions være [snak fader ud] ["sangtitel", "kunstner"]. Beskriv utydelig, ikke-hørlig tale for eksempel som [uhørligt], eller hvis ordet kan mundaflæses, så skriv ordet i caption.
 • Dæmpet/forvrænget lyd: Inkluder typen af forvrængning såsom [dæmpet], [ekko] eller [skinger]. Hvis forvrængningen stopper, så angiv også dette såsom [ekko stopper].

Husk, at det er en vurderingssag, hvad og hvor meget, der skal med i captions samt, at det skal give værdi.

Forrige Vejledning VIAs transskriberingsværktøj til webtilgængelighed
Næste Vejledning Lav webtilgængelige spørgeskemaer og formularer