English

VIA University College

Lav webtilgængelige spørgeskemaer og formularer

Denne vejledning henvender sig til medarbejdere i VIA, der laver spørgeskemaer og formularer. Vejledningen forklarer, hvordan du laver spørgeskemaerne og formularerne webtilgængelige.

Spørgskemaer og formularer indeholder interaktive elementer i form af felter, som brugeren skal interagere med. Derfor er det vigtigt, at brugeren er i stand til at gøre dette selvom brugeren fx ikke kan se eller har nedsat motorisk evne og ikke kan benytte en mus.

Guide brugeren

Do:

 • Sikr dig, at det fremgår tydeligt, hvad formålet med felter og knapper er, så brugeren guides igennem funktionaliteten, da det ikke er alle brugere der kan afkode elementer visuelt. Fx hvis brugeren skal angive i hvilken grad, brugeren er enig med en række udsagn, eks. på en skala fra 1-5, er det vigtigt, at det beskrives, hvad brugeren forventes at gøre, og hvad de forskellige trin på skalaen betyder.
 • Brug beskrivende etiketter/labels og instruktioner til felter såsom "Fulde navn" frem for kun "Navn".
 • Beskriv, hvordan brugeren navigerer i spørgeskemaet/formularen, eks. "Vælg Næste for at gå videre" eller "Vælg Afslut for at sende din besvarelse".

Don't:

 • Farve, form og placering må ikke være den eneste indikator på, hvad interaktive elementer skal bruges til. Eks. må et obligatorisk felt ikke kun farves med rød for at vise, at det er obligatorisk, da farveblinde ikke vil kunne afkode det. Derfor bør der tilføjes endnu et visuelt signal såsom brug af asterisk (*). Læs om brug af farve som visuelt signal her.
 • Teksten på et formularelement eller interaktivt element ikke stå inde i selve elementet, hvis en bruger skal indtaste oplysninger i formularelementet. Hvis hjælpen står inde i elementet, forsvinder hjælpen, når formularfeltet aktiveres – hvis du eksempelvis klikker på det.

Billedet nedenfor viser to eksempler på formularelementer. Til venstre har feltet "Navn" ikke en beskrivende etiket/label, for skal brugeren indtaste, fornavn, efternavn eller sit fulde navn? Derudover er obligatoriske felter røde, men dette er ikke muligt for farveblinde at afkode, og de vil derfor få en fejl, hvis de ikke udfylder alle felterne. Derudover er etiketten/labelen placeret inde i formularfelterne, og den vil derfor forsvinde, når en bruger aktiverer feltet. Eksemplet til højre viser den webtilgængelige udgave af formularelementerne. Her er etiketter/labels beskrivende, for ønsket med første felt er at få brugerens fulde navn. Derudover er obligatoriske felter markeret med en rød stjerne, så både farve og symbol anvendes som visuelle signaler. Etiketter/labels er også placeret udenfor formularfelterne.

Brug altid standard-elementer

Som generel tommelfingerregel bør du holde dig til standard-elementer. Anvender du specielle scripts og lignende, er det ikke sikkert, at disse kan læses af en skærmlæser eller anden hjælpeteknologi. Fx hvis systemet tilbyder et felt, der hedder ”E-mail” bør dette standardfelt altid benyttes til E-mail-input og ikke andet.

NB! Selvom standard-elementerne oftest er webtilgængelige, så er det ikke altid tilfældet. Derfor skal du være opmærksom på de opmærksomhedspunkter og generelle do's og dont's, beskrevet i resten af denne vejledning.

Interaktive elementer og spørgsmål

Interaktive elementer såsom rullemenuer (dropdowns) og spørgsmålstyper som for eksempel slider eller rangorden, kan ikke benyttes, hvis brugeren ikke kan bruge en mus. Derfor bør du holde dig til de mest almindelige spørgsmålsformater.

Spørgsmålstyper, der typisk vil leve op til webtilgængelighedskravene er (se visuelle eksempler på spørgsmålstyperne her):

 • Kategorispørgsmål
 • Batterispørgsmål
 • Tekst- og kommentarfelter
 • Talfelter
Fold ud for at se visuelle eksempler på webtilgængelige spørgsmålstyper

I kategorispørgsmål er der ofte opstillet flere spørgsmål eller kategorier, hvor brugeren enten skal vælge mellem disse (single-choice eller multiple-choice) eller prioritere dem på en skala. Eksempler kan være afkrydsningsfelter som illustreret nedenfor:

Batterispørgsmål består ofte af en liste med spørgsmål eller udsagn, som du skal vurdere ift. en skala eller kategori. Nedenfor er et batterispørgsmål med afkrydsningsfelter illustreret:

Kommentar- og tekstfelter kan indeholde alle tegn og bogstaver. Ofte kan du vælge, om en bruger skal kunne skrive én eller flere linjer tekst.

Talfelter kan kun indeholde tal, og ingen symboler eller bogstaver. Derfor bruges de oftest til telefonnumre, postnumre og andre input, der kun består af tal.

Valideringer og fejlindtastninger

Do:

 • Vis altid valideringsfejl, fejlmeddelelser og tilbyd brugeren instruktioner til at rette eventuelle fejl.
 • Sikr dig, at det er tydeligt for brugeren, hvor fejlen er opstået. Fx skal det konkrete inputfelt fremhæves og fejlen skal beskrives ved hjælp af tekst.

Billedet nedenfor viser i eksemplet til venstre, at der er en fejl i de indtastede oplysninger, men det fremgår hverken, hvad fejlen er, eller hvilket felt, der er fejl i. I eksemplet til højre ses, at fejlen er i feltet "Indtast e-mail adresse", og der gives instruktioner til brugeren omkring fejlen: "Dette er ikke en korrekt e-mailadresse. Indtast en e-mailadresse for at sende din tilmelding".

Tidsfrister

Hvis der er indsat en tidsfrist i spørgeskemaet fx, at det skal udfyldes indenfor X antal minutter, skal brugeren have mulighed for at forlænge tidsfristen.

Opsætning af tekst og farver

Vær også opmærksom på fontstørrelse og kontrastforhold. Transparente baggrunde og lyse farver kan være vanskelige at se for respondenter med nedsat syn. Der er ingen garanti, men ved at bruge standardskabelonerne i spørgeskemasystemet, er der ofte en chance for, at der allerede er sikret de rette kontrastforhold.

Når du arbejder med tekst og farver i dit spørgeskema/formular, skal du rette dig efter de generelle krav. Læs mere i vejledningen om tilgængelighedskrav her.

Andre opmærksomhedspunkter

Forrige Vejledning Lav bedre og mere webtilgængelige undertekster
Næste Vejledning Tjek kontrastforhold med Contrast Checker