English

VIA University College

Administratorrettigheder på VIAs Windows-computere med Make Me Admin

Denne vejledning henvender til alle medarbejdere. Vejledningen beskriver, hvordan du tildeler dig selv administratorrettigheder på VIAs Windows-computere med værktøjet Make Me Admin. 

Tildelingen kan kun udføres på de VIA Windows-computere, der er udlånt til dig. Du kan derfor ikke tildele dig selv administratorrettigheder på andre end den computer, du benytter til daglig.

For de flestes vedkommende vil der ikke være behov for at have administratorrettigheder på VIAs computere, men står du i en situation, hvor du har behov for det, fx hvis du skal installere en printer til hjemmebrug eller i forbindelse med installation af særlig software, som ikke kan hentes gennem softwarekataloget, kan du tildele dig selv administratorrettigheder på VIAs Windows-computere.

Dette gør du på følgende måde:

  1. Klik på Windows søgeikon, skriv "Make Me Admin" og tryk Enter,
  1. Vælg "Giv mig Administrator Rettigheder"

Du får nu tildelt administratorrettigheder i 10 minutter. (Make Me Admin lægger sig i systembakken)

Make Me Admin fungerer ikke på visse kombinationer af Dansk installation og efterfølgende tilføjelse af sprogpakker. Det kan derfor være nødvendigt først at skifte sprog for at få Make Me Admin til at virke.

Når du udfører handlinger, der kræver administratorrettigheder – som fx. at installere software – vil Windows bede dig om at angive et brugernavn og en adgangskode. Her skal du blot benytte dit sædvanlige VIA-brugernavn og adgangskode, (ligesom når du logger ind på computeren).

Hvis du lige har fået udleveret computeren, eller hvis den er blevet reinstalleret af IT og digitalisering, er du af tekniske årsager nødt til at have computeren tilsluttet til VIAs netværk mindst én gang (evt. gennem VPN-forbindelse), før det er muligt at få administratorrettigheder. Herefter vil det altid være muligt at få administratorrettigheder, uanset hvilket netværk computeren er tilsluttet.

Når de 10 minutter er gået, forsvinder administratorrettighederne automatisk igen,

Hvis 10 minutter ikke er tilstrækkeligt, kan du bestille administratorrettigheder på ny. Bemærk, at hvis du installerer software, skal dette blot være påbegyndt, inden de 10 minutter er gået. Det gør således ikke noget, at administratorrettighederne forsvinder, medens installationen stadig er i gang.

Forrige Vejledning Kurser i Microsoft Office programmer i VIA
Næste Vejledning Uni-Login