English

VIA University College

eXe

Denne vejledning beskriver såvel installation som anvendelse af eXe. Vejledningen henvender sig primært til undervisere, men også andre, der ønsker at benytte forfatterværktøjet eXe til produktion af websider ud af tekst, billeder, lyd, video, quiz m.m., uden kendskab til HTML. Denne vejledning kommer bl.a. ind på følgende:

Hvad er eXe?

eXe er et forfatterfatterværktøj, undervisere kan bruge til at producere websider ud af tekst, billeder, lyd, video, quiz, mv., uden kendskab til HTML. Hele projektet kan eksporteres til en SCORM/Zip-fil, eller som en mappe med filer, og derefter deles med studerende og undervisere på Studienet.

Installation

Installation af eXe kan foregå på to måder:

 1. Fra hjemmesiden http://exelearning.net/, hvor den nyeste version af eXe kan hentes
  • Gå ind på http://exelearning.net/ og vælg ’English’ i øverste højre hjørne.
  • Vælg ’Downloads’ og vælg ’Microsoft Windows: Install version’. Hvis der kommer en advarsel op om webstedets sikkerhedscertifikat, vælg ’Fortsæt til dette websted’.
  • Vælg ’kør’, vent på at filen downloades og følg anvisningerne for at installere. Hvis der kommer yderligere advarsler op, så afvis dem.

NB: På den oprindelige adresse http://exelearning.org/ ligger en ældre version af eXe, så vælg IKKE den hjemmeside!

 1. Fra CapaInstaller:
  • Vælg CapaInstaller i proceslinjen og vælg softwarekatalog
  • Under ’Generelle programmer’ sæt flueben ved ’eXe eLearning XHTML editor’ og vælg ’Bestil’.
  • Nu installeres eXe efter få minutter på din computer.
eXe Quick Guide
CapaInstaller software katalog

Arbejd med projekter

eXe’s brugerflade

eXe’s brugerflade består af tre ruder:

 1. Aktuel side: I dette område ser du den side, som du arbejder med.
 2. Disposition: Her kan du klikke mellem siderne, oprette nye sider, ændre rækkefølgen, mv.
 3. iDevices: Her kan du indsætte elementer, såsom tekstbokse, quiz’er, mv. på den aktuelle side.

Nyt projekt, åben eller eksporter projekt

I eXe arbejder du med et projekt fra ’File’ i menuen

 • Vælg ’New’ for at starte et nyt projekt, eller ’Open’ og ’Recent Projects’ for at åbne tidligere projekter. Du kan kun have ét projekt åben ad gangen.
 • Vælg ’Save’ og ’Save As’. Dit projekt gemmes som en elp-fil (exe learning projekt).
 • Vælg ’Export’ for at eksportere dit projekt (læs mere om eksport af dit projekt her).
 • Vælg ’Merging’ og derefter Insert Package for at indsætte en elp-fil ind i dit nuværende projekt.

Sprog

Som standard er sproget engelsk, men det kan ændres til andre sprog, bl.a. dansk. For at gøre dette skal du:

 1. Vælg Tools og derefter Preferences
 2. Under ’Select Language’ vælg fx. ’da: Dansk’

NB: Den danske udgave er ikke fuldendt og indeholder dårlige oversættelser og spanske gloser (da det er et spansk udviklingsprojekt). Derfor fortsættes i denne guide med den engelske version.

Sider og navigation

I Disposition (øverste rude til venstre) kan du arbejde med dine sider og navigation.

 1. Opret, slet og omdøb sider
  • Vælg ’Add page’ for at tilføje en side
  • Vælg ’Delete’ for at slette en side
  • Vælg ’Rename’ eller dobbeltklik på en side for at omdøbe den. Skriv det nye navn og vælg ’Aceptar’ (eksempel på spanske gloser).
 2. Ændre rækkefølgen og sidernes niveau
  • Vælg 'pil op' for at flytte en side op i dispositionen.
  • Vælg 'pil ned' for at flytte en side ned i dispositionen.
  • Vælg 'knækket pil op' for at flytte en side op på et højere niveau i hierarkiet.
  • Vælg 'knækket pil ned' for at flytte en side ned på et lavere niveau i hierarkiet.

NB: Pas på med at anvende for mange niveauer. Det anbefales, at du nøjes med ét, max. to niveauer.

iDevices

I eXe består dine sider af iDevices, som er en slags byggeklodser af forskellig art. Mange iDevices er ens, blot med forskellige overskrifter. Fx. er de tre første på listen nedenfor identiske. Derfor vil der i denne guide blot beskrive én af disse iDevices, nemlig ’Free Text’, som er den samme som ’Case Study’, ’Activity’, osv.

 1. Når du klikker på et vilkårligt iDevice, indsættes den automatisk på den aktuelle side.
 2. For at fjerne et iDevice fra siden skal du vælge 'delete' (det røde kryds) nederst på siden.

iDevice: Free Text

For at indsætte iDevicen ’Free Text’ (eller identiske iDevices) skal du gøre følgende:

 1. Vælg ’Free Text’ (vist på billedet ovenfor).
  • Nu indsættes denne iDevice med en indbygget editor, som hjælper dig med at formatere tekst, indsætte billeder, osv., uden du behøver at kende til HTML-koder.
 2. Klik i det store hvide felt under ikonerne for at skrive tekst.
 3. I den øverste række af ikoner i menuen er der mulighed for at formatere tekst, herunder fed, kursiv, understreget, format, fontstørrelse, skrifttype, farve, justering, punktform og indryk.
 4. I den nederste række af ikoner i menuen har du bl.a. mulighed for at indsætte tekst uden formatering eller fra Word, indsætte billeder, video, tabeller, formler, links, mv.
 5. Når du har indsat dit indhold klik på 'ok' (det grønne flueben) nederst under iDevicen for at godkende.
 1. Nu skiftes til visning af indholdet. For at komme i redigeringstilstand igen, klik på redigeringsikonet.
 1. Du kan indsætte flere iDevices under hinanden (men desværre ikke ved siden af hinanden). Du kan ændre på rækkefølgen ved at bruge pile-ikonerne.
 2. Du kan også flytte en iDevice hen på en anden side ved at bruge rullemenuen.

Indsæt og placer billeder

Du kan indsætte JPG, PNG og GIF-billeder, da det er de 3 formater, som kan ses på websider.

 1. Placer din mus det sted i teksten, hvor billedet skal indsættes og klik på ikonet med et træ i editoren (nederste række af ikoner i menuen).
 1. Derefter kommer en dialogboks frem (hhv. før og efter indsættelse af billede og beskrivelse). Klik på knappen ’Browse’ til højre for ’Image URL’ og find billedet.
 2. Giv evt. billedet en beskrivelse og titel (af hensyn til søgemaskiner og skærmlæsere).
 3. I ’Dimensions’ kan du ændre på billedets dimensioner (i pixels). Med flueben i ’Constrain proportions’ undgår du at forvride billedet.

Hvis du ønsker at placere billedet til højre eller venstre for noget tekst, er der mulighed for det:

 1. Klik på fanen ’Appearance’
 2. I ’Alignment’ vælg f.eks. ’Left’ eller ’Right’
 3. I ’Vertical space’ kan du indsætte margin til billedet i top og bund, og i ’Horizontal space’ kan du indsætte højre og venstre margin.
 4. I ’Border’ kan du angive tykkelsen på en kant rundt om billedet.
 5. Hvis du kender til CSS-koder, kan du redigere i feltet ’Style’.
 6. Klik til sidst på ’Insert’ (eller ’Update’ hvis det er en redigering af tidligere indsat billede).

Hvis du ønsker at redigere i billedet, efter det er blevet indsat, marker billedet og klik igen på ikonet med et træ i editoren (nederste række af ikoner i menuen).

Indsæt lyd og video

Du kan indsætte lyd (MP3), video (MOV/FLV) og Flash (SWF).

 1. Placer din mus det sted i teksten, hvor lyd/video skal indsættes og vælg ikonet video i editoren (nederste række af ikoner i menuen).
 1. Vælg format, klik på ’Browse’ og find din lyd/video. Hvis det er video, kan det være nødvendigt, at du i ’Dimensions’ skriver dimensionerne.

Yderligere indstillinger findes i fanen ’Advanced’. Her har du bl.a. mulighed for:

 • Align: placering i forhold til tekst.
 • Loop: få videoen til at starte forfra automatisk efter endt afspilning.
 • Auto play: automatisk afspilning, når siden bliver vist.
 • Controller: knapper til at afspille, f.eks. play, lydstyrke, spole, mv. De nederste muligheder afhænger af videoformatet.
 • Klik på ’Insert’/’Update’

NB: Du skal være opmærksom på nogle faldgruber, når du indsætter video.

 • Det er ikke alle formater, som kan indsættes og automatisk kan ses hos modtageren. Fx kræver MOV-formatet QuickTime og FLV-formatet Flash Player.
 • Du skal desuden være opmærksom på filstørrelsen, da video ofte er et meget tungt medie. Den samlede filstørrelse til upload på Studienet må ikke overskride 50 MB

Tip: Du kan konvertere lyd- og videoformater online og gratis (op til 100 MB pr. fil) på:  http://www.online-convert.com/

Her kan du bl.a.:

 • Konvertere til f.eks. MOV
 • Ændre på dimensionerne og beskære videoens længde, for at reducere filstørrelsen

Indlejret HTML

Du kan indlejre HTML-elementer på din webside. Det betyder, at du fx kan indsætte et videoklip fra VIAs videoportal, uden du behøver at downloade videoen først. Fordelen er, at din færdige pakke ikke bliver større, da videoen stadig ligger et andet sted.

 1. Find og kopier den indlejrede kode (embed kode) fra fx. videoportalen.
 1. I eXe vælg knappen ’Paste HTML (embed code)’ i editoren
 2. Sæt koden ind i dialogboksens felt.
 3. Vælg 'Insert'

Video-elementet indsættes nu. Vælg det grønne flueben for at få visningen frem og afslutte redigeringen.

Tip: Du kan også indlejre kode fra andre elementer, fx:

 • Youtube
 • Google Maps
 • Facebook

iDevice: SCORM Quiz

Det er muligt at indsætte multiple choice quizzer. En SCORM-baseret quiz vil sige, at scoren kan blive opsamlet af det LMS (Learning Management System), som den afvikles fra.

 1. Vælg iDevicen SCORM Quiz
 2. Tilføj dit spørgsmål i feltet ’Question’. Du kan også tilføje billeder, mv.
 3. Tilføj en svarmulighed i feltet ’Option’. Du kan også tilføje billeder, mv.
 4. For at tilføje et svar, klik på ’Add another Option’.
 5. Marker i højre side alternativknappen ud for det rigtige svar.
 6. For at tilføje et nyt spørgsmål, klik på ’Add another Question’.
 7. I ’Select pass rate’ kan du bestemme, hvor mange % svar, der skal være rigtige udfyldt, for at bestå.
 1. Klik til sidst på det grønne flueben for at godkende og afslutte redigeringen.

NB: Det er ikke muligt at ændre på feedback og tekst ’Submit Answer’-knappen inde i eXe

Andre iDevices

Der findes andre interessante iDevices, og her vil blive opridset deres funktionalitet. De er meget lette at anvende.

 • External Website: her kan du indlejre en ekstern webside i eXe. Den vil altid være opdateret, da det ikke er et skærmbillede men en henvisning til den ’rigtige’ version. Vær opmærksom på reglen om copyright©.
 • Image Gallery: du kan oprette et lille billedgalleri med billederne sat pænt op ved siden af hinanden. Bemærk at du med knappen ’Add images’ kun kan indsætte ét billede ad gangen.
 • Image Magnifier: Her får du et forstørrelsesglas, så brugeren kan forstørre vigtige dele af et stort billede.
 • RSS: det er muligt at få nyheder ind fra en RSS-kilde, så der altid vil blive præsenteret up- to-date nyheder på din webside.
 • Reflection: Du kan skrive et reflektionsspørgsmål, som studerende kan tænke over, og når de klikker på ’Click here’, får de svar/feedback. Dermed opfordres de til at tænke over et svar, før de får det foræret.
 • Wiki article: Du kan indsætte en artikel fra fx Wikipedia. Du vælger site samt ord. Bemærk: den understøtter ikke den danske Wikipedia eller studienet (da den ligger på et lukket drev).

Egenskaber og metadata

Du kan tilføje sidehoved/fod samt oplysninger om dit projekt:

 1. Vælg fanen ’Properties’
 2. Under fanen ’Package’ kan du bl.a. tilføje titel, indsætte et billede i toppen (Header Background), tilføje forfatter, licens, sidefod, beskrivelse, samt ændre taksonomi-navnene.
 3. Under fanen ’Metadata’ kan du selvsagt tilføje metadata. Disse er til gavn for bl.a. søgemaskiner.
 4. Under fanen ’Export’ kan du bl.a. tilføje frem- og tilbage navigation i en SCORM fil samt lave en redigerbar SCORM fil.
 5. Klik til sidst på ’Apply’ for at gemme ændringerne.

Design/udseende

Du kan ændre udseendet på dine websider med nogle indbyggede temaer.

 1. I menuen vælg ’Styles’ og vælg herefter et tema.

Tip: På adressen http://exelearning.net/category/downloads/download-themes/ kan du hente andre temaer, bl.a. med drop-down menuer. Når du har hentet dem, skal de pakkes ud i mappen ’style’ der hvor eXe er installeret.

Forrige Vejledning Overblik over systemer og services
Næste Vejledning TOPdesk MobilApp