English

VIA University College

It-introduktion for nye medarbejdere

Denne vejledning henvender sig til nye medarbejdere i VIA og giver dig en introduktion til nogle af de primære it-systemer og generel information om it i VIA - med særligt fokus på de praktiske forhold omkring it-miljø, it-udstyr og adgangskort.

Følg linket for at se videoerne om it-introduktion: It-introduktion for nye medarbejdere i VIA (kræver VIAlogin).

Forrige Vejledning Oversigt over diskplads
Næste Vejledning Overblik over systemer og services