English

VIA University College

Underskriv et Word-dokument digital

Denne vejledning henvender sig til alle medarbejdere i VIA og beskriver, hvordan du underskriver et Word-dokument med digital signatur. Vejledningen tager udgangspunkt i Word 2016

Digital signatur

Start med et nyt tomt dokument eller åbn et dokument i Word 2016.

 • Gå over i Indsæt-menuen.
 • I tekst-gruppen klikker du på ”Signaturlinje”.
 • Vælg ”Microsoft Office-signaturlinje”.
 • Udfyld dialogboksen.
 • Feltet ”Vejledning til underskriver” er beregnet til, hvis dokumentet skal signeres af en anden person end dig selv. Det kunne være en kontrakt, du vil sende til nogen, som så skal underskrive og signere. I så fald skal dialogboksen udfyldes med modtagerens oplysninger, ikke dine egne.
 • Dokumentet har nu en pladsholder til signatur (se billedet nedenfor)
 • Dokumentet skal gemmes nu.
 • For at signere dokumentet skal du nu dobbeltklikke på signaturen, og en signeringsdialogboks åbnes.
 • Du kan, hvis du ønsker det, indsætte et indscannet billede af din underskrift.
 • Derudover kan du påføre ekstra oplysninger under ”Detaljer…”.
 • Til sidst skal du vælge dit certifikat på ”Rediger…”-knappen.
 • Så kommer der et forslag til, hvilket certifikat (NemID), du vil bruge. Hvis du kun har et certifikat på din PC, er det enkelt, men hvis du har flere certifikater, skal du klikke på ”Flere valgmuligheder” og vælge det ønskede.
 • Tryk OK, og signeringen går i gang.
 • Undervejs skal du indtaste din NemID kode.
 • Til sidst ses dokumentet igen med pladsholder til signaturen.
 • Hvis du dobbeltklikker på signaturen, vises signeringen. Signaturen er en garanti for, at dokumentet ikke er ændret siden signeringen. Det kan godt ændres, men så forsvinder signeringen. Skal du rette i dokumentet, skal du signere igen bagefter.
Forrige Vejledning Slet NemID medarbejdersignatur på Windows
Næste Vejledning Oversigt over diskplads