English

VIA University College

Informationssikkerhed onlinekursus

Dette onlinekurus retter sig primært mod medarbejdere, og giver dig en grundlæggende forståelse for it-sikkerhed i VIA.

Om kurset og adgang til kurset

Kurset er inddelt i tre dele: Grundlæggende om persondata, it-sikkerhed og FUI-projekter med personoplysninger. Sidste kursusdel henvender sig primært til forskere.

Kursusdelen om grundlæggende persondata kommer ind på følgende:

 • hvad en personoplysning er og hvordan man skal kategorisere dem,
 • hvad det vil sige at behandle en personoplysning,
 • hvilke rettigheder, de personer, hvis oplysninger vi behandler har, 
 • hvornår VIA har hjemmel til at behandle personoplysninger og
 • hvad man skal være særligt opmærksom på hvis man anvender samtykke som hjemmel for behandling af personoplysninger. ​

Kursusdelen om it-sikkerhed kommer ind på følgende:

 • Klassifikation af data
 • Sikring af computere, mobiler og andre enheder
 • Sikker opbevaring og deling af data
 • Brud på persondatasikkerheden

Kursusdelen om FUI-projekter med personoplysninger kommer ind på følgende:

 • Håndtering af personoplysninger i FUI-projekter
 • Intern anmeldelse af FUI-projekter, der behandler følsomme og fortrolige personoplysninger
 • Opbevaring af forskningsdata og opbevaring af fysisk materiale
 • Sletning og anonymisering af forskningsdata
 • Infomationskrivelse til deltagere i forskningsprojekter
 • Brug af samtykke til forskning
 • Databehandleraftaler
 • Videregivelse af forskningsdata
 • Datasikkerhedsbrud

Gå til onlinekurset om informationssikkerhed her (kræver VIAlogin)

Forrige Vejledning Overblik over systemer og services
Næste Vejledning Litteratursøgning og referencehåndtering onlinekursus