English

VIA University College

NVivo - kort introduktion

Denne vejledning henvender sig til studerende og medarbejdere som bruger NVivo og ønsker en introduktion til det.

NVivo er et værktøj til kvalitativ og kvantitativ databehandling. Med NVivo kan du samle, klassificere, sortere, organisere, analysere og visualisere data og herved undersøge sammenhænge. 

NVivo understøtter både dataformater som lydfiler, videoer, digitale fotos, Word, PDF, regneark og almindelig tekst og kan anvendes til både kvalitative og kvantitative undersøgelser. 

Med NVivo får du et værktøj til at danne overblik over særligt kvalitative data, så analyserne får højere kvalitet.

NVivo findes i forskellige versioner og vejledningerne er på siden herunder.

Forrige Vejledning It-introduktion for forskere
Næste Vejledning Principper for funktionspostkasser