English

VIA University College

Vancouver - en guide

Denne vejledning henvender sig til studerende og ansatte, der gerne vil i gang med eller allerede bruger referencestandarden Vancouver. Vejledningen baserer sig på Citing Medicine 2. ed.

Generelt:

Vancouver er en udbredt referencestandard inden for natur- og sundhedsvidenskab. Henvisningerne angives ved fortløbende numre i parentes efter teksten før punktum. Litteraturlisten opstilles numerisk efter referencernes kronologiske rækkefølge.

Henvisning:

Hvis der er flere kilder på din henvisning anføres dette i en parentes enten adskilt med komma (5,8) eller med bindestreg for at angive en klynge (7-9).
Hvis du ud over henvisning direkte citerer din kilde, skal citationer anføres på denne måde (7, s. 45) eller (7 p45)

Kildetyper
Bøger

Der er to typer bøger:

Monografier med en eller flere personlige forfattere.

Antologier med redaktører og individuelle forfattere til hvert kapitel. Hvis en redaktør også har skrevet et kapitel, skal personen anføres med begge roller i referencen.

Monografier med forfatter

Elementer i referencen:  Bogens forfatter(e) – Efternavn og initialer for fornavne. Bogens titel. Udgave. Lokalisation for publicering: Forlag; Udgivelsesår. Antal sider.

En forfatter:

Bunkan BH. Kropp, respirasjon og kroppsbilde:  teori og helsefremmende behandling. Oslo:  Gyldendal Akademisk; 2008. 452 s.

2-6 forfattere:

Lindahl M, Juhl C. Den sundhedsvidenskabelige  opgave - vejledning og værktøjskasse. 3. udgave. Kbh.:  Munksgaard Danmark; 2016. 239 s.

Mere end 6 forfattere:

Petersen P, Oslog S, Knudsen A, Christensen J, Berg P, Bülow J. et al. En fiktiv bog. Aarhus:  Munkskøbing; 2011. 142 s

Publikation fra organisation:

MarselisborgCentret. ICF - den danske  vejledning og eksempler fra praksis /  international klassifikation af funktionsevne,  funktionsnedsættelse og helbredstilstand.  Kbh.: Sundhedsstyrelsen; 2005. 288 s.

Kapitel i bog med redaktør

Elementer i referencen:  Kapitlets forfatter(e) – Efternavn og initialer for fornavne. Kapitlets titel. I: Efternavn og initialer for fornavne, Redaktør. Bogens titel. Udgave.  Lokalisation for publicering: Forlag; Udgivelsesår. Sideangivelse

Antal forfattere følger eksempel fra monografier

Forfatter er IKKE redaktør:

Praestegaard J. Klinisk ræsonnering i fysioterapi. I: Lund H, Bjørnlund IB, Sjöberg  NE, redaktører. Basisbog i Fysioterapi. Kbh.:  Munksgaard Danmark; 2010. s. 153–69.

Forfatter er OGSÅ redaktør:

Brandt Å, Winding K. Søgning og vurdering af ergoterapirelevant forskning. I: Brandt Å, Madsen AJ, Peoples H, redaktører. Basisbog i ergoterapi : aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. 3. udg. Kbh.: Munksgaard; 2013. s. 427–49. 

Tidsskriftsartikler

Elementer i referencen:  Artiklens forfatter(e) – Efternavn og initialer for fornavne. Artiklens titel. Tidsskriftets navn. Udgivelsesår; ÅrgangVolume(NummerIssue): sidetal

Hvis DOI angives, skrives dette sidst i referencen.

Antal forfattere følger eksempel fra monografier

Standard:

Stevenson TJ. Detecting change in patients with  stroke using the Berg Balance Scale. Aust J Physiother. 2001;47(1):29–38.

Reference med DOI:

Brauer SG, Morris ME. Can people with Parkinson’s  disease improve dual tasking when walking? Gait Post. 2010; 31(2):229–33. DOI:10.1016/j.gaitpost.2009.10.011.

Websider

Elementer i referencen:  Sidens forfatter (person eller organisation). Sidens titel, (Hentet – år, måned, dag), webadresse (URL)

Hvis muligt: Webstedets titel + tidspunkt (årstal)

Reference med årstal:

Lange P, Larsen EP, Pedersen BK, Jespersen NZ. KOL [Internet]. 2023 [henvist 16. november 2023]. Tilgængelig hos: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/lunger/tilstande-og-sygdomme/obstruktive-lungesygdomme/kol/

Reference med årstal og webstedets titel:

Lange P, Larsen EP, Pedersen BK, Jespersen NZ. Lægehåndbogen på sundhed.dk. [Internet] 2023 [henvist 16. november 2023]. KOL. Tilgængelig hos: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/lunger/tilstande-og-sygdomme/obstruktive-lungesygdomme/kol/

Pdf-fil fra internettet

Vær opmærksom på, hvilken kildetype filen dækker over og brug denne type som udgangspunkt! Vær samtidig opmærksom på den URL, du henviser til i referencen. Denne skal være internetbaseret og ikke filsystemhåndteret.

Elementer i referencen: Forfatter (person eller organisation). Titel. Årstal. (Hentet – år, måned, dag). Webadresse (URL)

Sundhedsstyrelsen. Nedbringelse af overforbrug og uhensigtsmæssig behandling med medicin. Viden, erfaringer og indsatsområder [Internet]. 2023 [henvist 16. november 2023]. Tilgængelig hos: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2023/Rationel-farmakoterapi/Overforbrug-af-medicin/Nedbringelse-af-overforbrug-og-uhensigtsmssig-behandling-med-medicin--Viden-erfarin.ashx

Lovstof

Lovstof findes på www.retsinformation.dk

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bekendtgørelse af sundhedsloven LBK nr 1011 [Internet]. jun 17, 2023. Tilgængelig hos: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/1011

Avisartikler

Uden forfatter:

Susanne Munk Wilbek er blevet overflødig i Viborg.  Jyllands-posten [Internet]. 2013 Nov 29; Tilgængelig hos: http://jyllandsposten.dk/sport/handbold/ECE6293965/susannemunk-wilbek-er-blevet-overfloedig-i-viborg/

Med forfatter

Schaarup U. Læger advarer: Populær crossfit giver  mange skader. Politikken [Internet]. 2013 Jan 25;  Tilgængelig hos:  http://politiken.dk/motion/ECE1871269/laegeradvarer-populaer-crossfit-giver-mange-skader/

Konferenceoplæg (paper)

Woge B. Life on Campus. Paper presented at: NCIAA  Open conference. San Jose, California: 2014.

Audiovisuelt materiale

Elementer i referencen:

Ophav (hvis muligt). Titel. Station/medie.  Årstal. (Henvist – år, måned, dag).Webadresse (URL).

Det er valgfrit at tilføje længde, men hvis du vil have det med, skal det stå efter henvist.

Uden ophav

6 dage til zen: Offline og helt i skoven [Internet]. DR TV; 2023 [henvist 4. januar 2024]. 28 min. Tilgængelig hos: https://www.dr.dk/drtv/episode/6-dage-til-zen_-offline-og-helt-i-skoven_419952

Med ophav

Greve L. Induktiv og deduktiv tilgang [Internet]. Youtube; 2020 [henvist 4. januar 2024]. Tilgængelig hos: https://www.youtube.com/watch?v=64QoCYvmTKk

Har du brug for mere hjælp?
Kontakt: Trine Nedergaard Stenholt, [email protected] eller Lærke Bjerg Gade, [email protected]
15.04.2024

Audiovisuelt materiale

Forrige Vejledning APA Guide - citér korrekt og undgå plagiat
Næste Vejledning Betaling af gebyrer