English

VIA University College

Roller og rettigheder i Umbraco

Denne vejledning henvender sig til alle redaktører på MitVIA og beskriver roller og rettigheder i Umbraco

Vi har forskellige roller med forskellige rettigheder i Umbraco:

 • Administrator
 • Super Editor
 • Editor
 • Media Editor

Som fællesredaktør har du rettigheder i Umbraco som en Super Editor. Du kan derfor vælge “Super Editor” som rolle.

Som uddannelses- og campusredaktør har du rettigheder som editor. Når du er Editor, har du din uddannelse/campus som rolle: “X uddannelse” (Fx Bygningsingeniør) eller “X campusby” (Fx “Herning”).

Som dokumentredaktør har du rettigheder som Media Editor. Du har derfor “Media Editor” som rolle, som giver dig adgang til mediearkivet.

For dig som fællesredaktør

Som fællesredaktør har du Super Editor-rettigheder i Umbraco. Med Super Editor-rettigheder kan du i Umbraco vælge, om du vil arbejde som Super Editor eller som en uddannelsesredaktør/campusredaktør.

Rettigheder som Super Editor:

 • Du kan redigere indholdet i alle tekstfelter: Fælles-felter, uddannelses/campus-felter, udbuds/adresse-felter.
 • Du kan oprette alle slags moduler på en side.
 • Du kan ændre rækkefølgen på moduler på en side.
 • Du kan ændre rækkefølgen på elementer i et modul.
 • Du kan ændre målgruppestyring for både sider, moduler og elementer.
 • Du har adgang til mediearkivet (dvs. uploade, flytte, erstatte og slette filer).

Du kan som Super Editor altid se alle sider (både fællessider og målgruppestyrede sider) i indholdstræet. Du kan også se alle moduler og elementer på alle sider (både målgruppestyrede og ikke målgruppestyrede moduler og elementer).

Med Super Editor-rettigheder har du kort sagt adgang til alt på en side. Det er også derfor, at fællesredaktører med disse rettigheder er sideansvarlige.

For dig som uddannelsesredaktør/campusredaktør.

Som uddannelsesredaktør og campusredaktør har du Editor-rettigheder i Umbraco. Du kan redigere i indhold for din uddannelse og alle tilhørende udbud til uddannelsen.

Rettigheder som Editor:

 • Du kan redigere indholdet i uddannelses/campus-felter og udbuds/adresse-felter.
 • Du kan ændre rækkefølgen på elementer i et modul. Rækkefølgen ændres da kun for din uddannelse/campus.
 • Du kan tilføje elementer i moduler, men ikke oprette nye moduler på en side. Disse elementer bliver automatisk målgruppestyret til hele din uddannelse/campus (husk altid evt. at fjerne de udbud/de adresser, som ikke skal se det nye element).
 • Du har adgang til mediearkivet (dvs. uploade, flytte, erstatte og slette filer).

Ønsker du fx et nyt modul på en side, skal du kontakte fællesredaktøren (den sideansvarlige).

For dig som udbudsredaktør

Som udbudsredaktør har du, ligesom uddannelsesredaktøren, editor-rettigheder i Umbraco. Du kan redigere i indhold for din uddannelse og alle tilhørende udbud til uddannelsen. Som udbudsredaktør har du et særligt ansvar for at være opmærksom på, at du udelukkende redigerer i udbudsspecifikt indhold.

Ønsker du fx et nyt modul på en side, skal du kontakte fællesredaktøren (den sideansvarlige).

For dig som dokumentredaktør/medieredaktør.

Som dokumentredaktør/medieredaktør har du media editor-rettigheder i Umbraco. Det betyder, at du har adgang til mediearkivet i Umbraco.

Rettigheder som media editor-redaktør:

 • Du har adgang til mediearkivet (dvs. uploade, flytte, erstatte og slette filer).
Forrige Vejledning Fejlsøgning i Umbraco
Næste Vejledning Studiestartssiden på MitVIA