English

VIA University College

Zotero: Lovstof efter APA standarden

Denne vejledning henvender sig til studerende og ansatte, der gerne vil angive lovstof i Zotero.

Schultz Kommunekoncept

Lov med populartitel

Når du bruger Zotero og vil lave en reference til lovstof fra Schultz- Kommunekoncept, kan du downloade en reference vha Zotero Connector og tilrette felterne med lovstoffets forskellige oplysninger.

1.  Indsæt lovens populærtitel i feltet Forfatter/Ophav

2.  I feltet Webstedets titel indsætter du lovens nummer og dens fulde titel. Herefter skriver du manuelt:  ,med senere ændringer indarbejdet. Schultz

3. Indsæt den dato loven er vedtaget

4. I feltet URL skriver du manuelt: Hentet dags dato fra (f.eks. Hentet marts 4 2020 fra) og indsætter URLén.

Felterne Forfatter, webstedstitel, Tidspunkt og URL

Lov uden populærtitel

1. I feltet Forfatter/Ophav indsætter du lovens fulde titel.

2. Indsæt lovens nummer i feltet Webstedets titel. Herefter skriver du manuelt: , med senere ændringer indarbejdet. Schultz.

3. Indsæt den dato loven er vedtaget i feltet Tidspunkt. Må søges frem i Retsinformation.

4. I feltet URL skriver du manuelt: Hentet dags dato fra (f.eks. Hentet marts 4 2020 fra) og indsætter URLén.

Felterne Forfatter, Webstedets titel, Tidspunkt og URL

Tilføj paragraffer til dine henvisninger

Du tilføjer paragrafer ligesom du tilføjer sidetal. Indsæt i stedet paragrafen i feltet Suffix, og skriv også komma og mellemrum forinden. F.eks.: ", § 116".

Tilføjelse i Suffixfeltet
Retsinformation

Lov med populærtitel
Importér loven fra Retsinformation ved hjælp af Zotero Connector (ikonet for browser tilføjelsen kan se forskellig ud alt efter valgt browser) f.eks.:

Connectorikon i browser
Lovikon i browser

1. I den hentede post skal du først kopiere feltet ’nummer’.

2. Skift nu ’type’ fra lov (vedtaget) til web-side.

Felterne Type og Nummer

1. Indsæt det kopierede nummer i feltet ’Webstedets titel’, dato slettes, ’nr’ tilføjes et punktum og det hele afsluttes med punktum.

2. Kopier indhold i ’titel’ og indsæt i ’Webstedets titel’ efter punktum.

3. Indhold i ’Forkortet titel’ (populærtitel) kopieres

4. og indsættes i feltet ’Forfatter/Ophav’.

5. Slet nu indhold i ’forkortet titel’ og URL.

Visening af angivne felter i Zotero

Brug for yderligere hjælp? Kontakt Lærke Bjerg Gade, [email protected]

03.07.2023

Forrige Vejledning Zotero
Næste Vejledning Zotero installation