English

VIA University College

Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden

Denne vejledning henvender sig til studerende, der skal registrere deres afsluttende projekt i UC Viden.

Formålet med at registrere og uploade dit afsluttende projekt til UC Viden er, at det bliver gjort tilgængeligt til inspiration for nuværende og kommende studerende.

 1. Sørg for på forhånd at have lavet dine filer om til PDF. Gerne ét samlet PDF-dokument.
 2. Brug linket til registrering og upload herfra.
 3. Læs informationerne om fortrolighed og ophavsret og vælg Godkend for at komme til inddateringsskemaet.

Alle felter med * SKAL udfyldes

Registreringsskemaet - trin for trin

 1. Type: Under type vælger du din projekttype i drop down menuen. f.eks Bachelorprojekt.
 2. Uddannelse: Her vælger du den uddannelse du går på ved at vælge "Tilføj uddannelse". Du kan enten søge efter din uddannelse eller klikke på pilen ud for VIA, hvorefter der kommer en menu frem med uddannelser.
Vælg uddannelse.

Hvis uddannelsen udbydes flere steder i VIA, kommer et nyt felt frem, hvor du skal vælge afsluttende        semester og byen, feks. Afsluttende semester, Aarhus.

 1. Forfattere: Du er forfatter på dit projekt. Hvis I er flere i en gruppe, er I alle forfattere. Der er kun en af jer, der skal inddatere jeres projekt. Når I har oprettet en forfatter, kan I tilføje flere.  Klik på ”tilføj forfatter” og udfyld alle felter for hver forfatter.

  E-mail, her indtaster du den email, som du gerne vil have kvitteringen for registeringen på.  Dit studienummer kan du finde på dit studiekort.
Tilføj forfatter - udfyld felterne fornavn, efternavn, e-mail og studienummer.
 1. Vejledere: Hvis du ikke finde din vejleder når du søger enten på navn eller initialer, så opret vedkommende som ekstern vejleder.
 2. Information:
  Titel: Her skriver du titlen på dit projekt. Undlad at skrive Hovedopgave eller Afgangsprojekt e.lign.
  Abstract/resume: Her skrives eller kopieres et resumé af projektet ind.
  Udgivende institution: Her skriver du VIA University College.
  Antal sider: Sidetallet er uden bilag.
 3. Emneord: Du har mulighed for at tilføje emneord. Du indtaster emneord i søgeboksen eller trykker på pilen foran de listede emneord, hvorefter der fremkommer flere emneord.
 4. Filer: Du skal uploade dit projekt (selve opgaven) under Dokumenter. Alle bilag kan du uploade under Bilag. Hvis du har samlet selve opgaven og bilag i et pdf-dokument uploader du det under dokumenter, og behøver ikke at uploade bilag særskilt.

  Du skal tage stilling til synlighedsniveau for det tilknyttede dokument.

  ’Frit tilgængelig - Ingen begrænsninger’ og ’Internt tilgængeligt’ betyder det samme, at det kun er tilgængeligt for studerende og medarbejdere i professionshøjskolerne (på landsplan) via login i studenterportalen.

  ’Backend - Tilgængelig for PURE-brugere’ betyder, at dit projekt ikke kommer ud i Studenterportalen, men kun er tilgængeligt for et begrænset antal ansatte i VIA.
Upload din fil ved at gennemse din computer eller trække filen over. Udfyld feltet Filens titel. Vælg synlighed for dit dokument.
 1. Eksternt samarbejde: I dit projekt kan du have et mere eller mindre tæt samarbejde med en ekstern institution, organisation eller virksomhed, fx har du aftalt med en institution, at du følger nogle børn eller foretager et interview. Definitionen på, om du skal registrere et eksternt samarbejde er, at ”problemformuleringen er givet af/ accepteret af en ekstern samarbejdspartner”.

  Angiv du har eksternt samarbejde, hvis du kan svare ja til følgende:
  Du har snakket med dit praktiksted, en virksomhed, institution eller skole og i samarbejde med dem lavet din problemformulering.
  Din eller din gruppes samarbejdspartner har efterspurgt det færdige produkt, fordi de har udtrykt interesse for projektets problemstilling og / eller resultater.

  Det er ikke eksternt samarbejde:
  Du har interviewet nogen til din opgave.
  Du har observeret nogle persone.
  Du har været i praktik og derfra fået en idé til en problemformulering.

  Hvis du vælger ”Har ekstern samarbejdspartner” skal du angive institutionens, organisationens eller virksomhedens navn, fx Vuggestuen Blommen.
Hvis du vælger "har ekstern samarbejdspartner" kommer der et ekstra felt frem, hvor du skal skrive samarbejdspartnerens navn.
 1. Tilknytning til et forsknings- eller udviklingsprojekt: I dit projekt kan du have et mere eller mindre tæt tilknytning til et forsknings- eller udviklingsprojekt, som en underviser i VIA gennemfører. Et forsknings- eller udviklingsprojekt er defineret på følgende måde:
  "Forskning og udvikling omfatter: skabende arbejde foretaget på et systematisk grundlag for at øge den eksisterende viden, og udnyttelsen af denne viden til at udtænke nye anvendelsesområder."

  Definitionen af, om du skal angive, at du er tilknyttet et forsknings- eller udviklingsprojekt i VIA er, at:

  Du eller din gruppe har aftalt med en underviser i VIA, at jeres projekt indgår som en del af et forsknings- eller udviklingsprojekt, fx kan dit eller din gruppes projekt have indsamlet kvalitative eller kvantitative data til forsknings- eller udviklingsprojektet, eller dit eller jeres projekt har belyst en lille del af et større projekt.
 2. Fortrolighed: Du har mulighed for at markere din registrering som fortrolig. Dette skal du KUN gøre, hvis projektet indeholder fortrolige oplysninger, fx hvis din samarbejdspartner har givet udtryk for, at de ikke ønsker at oplysninger om virksomheder bliver tilgængelige for andre.
 3. Inden du vælger Gem, kan du gennemse din inddatering ved at vælge "Vis eksempel". Når du først har klikket på Gem har du ikke mulighed for at redigere. Du afslutter din registrering ved at vælge Gem og du/I modtager en kvittering for upload af projektet. En kvittering vil blive sendt per e-mail til alle forfattere. Hvis du ikke modtager en kvittering på din e-mail, så kontakt dit lokale bibliotek.  

Hvis du har brug for hjælp så kontakt dit lokale bibliotek. Opdateret 06.07.2023

Forrige Vejledning Ulrichs Web
Næste Vejledning Visible Body