English

VIA University College

MEDLINE

Denne vejledning henvender sig til studerende og ansatte, der gerne vil have mere viden om søgning i databasen MEDLINE.

Om MEDLINE

Udgiver: The National Library of Medicine. 

Indhold: MEDLINE er en biomedicinsk database og indeholder artikler inden for biomedicin og sundhed. Eksempelvis medicin, sygepleje, ernæring, fysioterapi, ergoterapi og biomedicin. 

MEDLINE er en del af PubMed .

Omfang: Indeholder artikler fra 1966 og frem, samt udvalgte materialer fra før 1966. 

Indekserer godt 5.200 primært tidsskrifter og få aviser, magasiner og nyhedsbreve.  

Mange af referencerne indeholder abstracts.  

Et flertal af artiklerne er Peer-Reviewed, hvor artiklerne er kritisk gennemgået af specialister indenfor det pågældende fagområde. 

Geografisk dækning: International. Indeholder henvisninger til tidsskrifter på 40 forskellige sprog.  

Dokumenttyper: Primært tidsskrifter.

Trunkering: Der kan trunkeres med * 

Søgesprog: Engelsk. Der gives mulighed for at ændre sproget på brugergrænsefladen.

Adgang: Adgang via EBSCO  

Indeholder ikke fuldtekst, men linker til fuldtekst hos udgiver eller gennem VIA Biblioteks adgange. 

Type: Bibliografisk database. 

Hjælp: Specifik hjælp kan hentes øverst i højre hjørne under Help. 

Adgang og inspiration

Adgang til MEDLINE (Adgang udenfor VIA: Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen.) 

Sygeplejefaglige emneord Dansk-engelsk oversættelse (tilpasset Cinahl)

Find emneord pba kerneartiklers PubMed ID (PMID) med Yale MeSH analyser.

Søgning

MEDLINE åbner automatisk i Advanced Search. Advanced Search har flere søgefelter, som kan guide dig.

Du kan kombinere dine søgeord ved at anvende operatorerne AND, NOT, OR.

AND: henter referencer, der indeholder alle de udvalgte søgeord.

OR: henter referencer, der indeholder mindst et af de udvalgte søgeord.

NOT: henter referencer, der udelukkende indeholder det første søgeord.

1. Du kan skifte til OR/NOT på drop down menuen.

2. Default felterne som søges med "Select a Field" er:
PubMed ID, Registry Number, Registry Word, MeSH Terms, Title, Abstract, Other Abstract, Author, Author Affiliation, Personal Name, Transliterated Title, Contributed indexing fields (Indexing agency, Local ID, Investigator, Space Flight Mission, Keyword owner, General Note, Non-Mesh Heading).

3. Du kan præcisere din søgning ved at afgrænse til søgning i specifikke felter, f.eks. til forfatter, titel, emneord eller tidsskrifttitel. TX All Text søger ned i artikelteksten og giver derfor flest fund.

4. De artikler, som fremkommer (Search Results), præsenteres efter relevans. Du kan vælge en anden visning og for eksempel få vist de nyeste artikler først.

søgefelterne.

Refine results - afgrænsning af dit søgeresultat

Du kan f.eks. afgrænse på publikationsår, publikationstype, emne (Subject: Major Heading), køn m.m.

1. Det kan være en god idé at afgrænse på Publikationsår. Visningen giver overblik over ældste og nyeste reference i søgeresultatet.

2. Sprog. Vælg "Show more" og markér ønskede sprog.  

3. Emneord. Under Subject: Major Heading, kan du se de emneord, som er knyttet til artiklerne i dit søgeresultat. Det giver en god fornemmelse af, om man har søgt på de rigtige ord og kan give inspiration til nye søgeord. Husk at klikke på Show More for at se alle ord.

4. OBS: Afgræns IKKE til "Linked full tekst". Hvis du gør det, får du kun de artikler, som VIA har adgang til gennem MEDLINE men ikke dem som VIA giver adgang til gennem en anden udbyder.

Muligheder for afgrænsning af søgning.

Adgang til artiklerne

1. Vælge PDF Full Text, hvis adgang til artiklen findes i fuldtekst.

2. Hvis der ikke optræder et PDF ikon (PDF Full text), skal du klikke på det grå VIA ikon. Her tjekkes adgang til artiklen fra alle VIA elektroniske ressourcer. (Det er disse du ikke ser, hvis du har brugt den limiter, som hedder ’Linked full text´).

3. Klik på referencens titel for at få flere oplysninger, herunder muligheden "Find similar Results" som finder referencer, der relaterer sig til indholdet i den valgte reference.  

Ikoner til fulltext.

Emneordsøgning - MeSH

MeSH er en forkortelse af:  Medical Subject Heading. Det er de emneord, som artiklerne i MEDLINE får tildelt mhp at øge genfinding.  Subject Headings tildeles fra 2022 med kunstig intelligen (AI) med NLM´s Medical Text Indexer (MTI).

1. Vælg MeSH for at indtaste søgeord og få en oversigt over de emneord, som findes herfor.

2. Her fremgår det at MeSH bl.a. anvender emneordene Diabetes Mellitus; Diabetes Mellitus, Type 1; Diabetes Mellitus, Type 2

3. Under Scope, kan du læse en definition af emneordet.

4. Når du har fundet det emneord du vil søge på, klikker du i feltet til venstre for ordet.

5. Vælg ’Search Database’ for at foretage en søgning i MEDLINE på det valgte emneord.

6. Du kan desuden vælge at udvide din søgning ved at klikke på Explode (+). Så medtages alle underliggende begreber/søgeord.

7. Hvis du vælger Major Concept skal dit emneord være et hovedemneord for artiklen.

Emneordssøgning.

Når du klikker på selve ordet kommer du ind til en oversigt over emneordene, samt overordnede og underordnede begreber.

Hvis du vælger ’Explode (+)’ på termen Diabetes Mellitus, søger du således også på de emneord, som ligger under begrebet. For eksempel Diabetes, Gestational.

MeSH emneordshieraki.

1. Når du via MeSH har valgt et søgeord og klikket på ’Search Database’ vil du komme tilbage til søgesiden og dit søgeresultat. Her kan du se, at du har søgt på et emneord (angivet med MH foran søgeordet) og at du har valgt Explode med det lille + efter ordet.

Du kan hele tiden følge din søgehistorie og herfra kombinere dine søgninger, når du har fundet de relevante emneord.

2. Hvis du vil kombinere ord fra din søgehistorie skal du huske at ’clearer’ søgefelterne først. Ellers vil de ord, som optræder i søgefelterne, blive medtaget i søgningen. I eksemplet her vil der blive søgt på ’Diabetes Mellitus+’ to gange og dermed give et ubrugeligt resultat.

3. Vælg søgninger der skal kombineres ved at vinge dem af.

4. Kombiner med med den relevante boolske operator.

Ebsco grænsefladen

Brug for mere hjælp? Kontakt: Maria Viftrup Schneider ([email protected])

Opdateret august 2023

Forrige Vejledning JSTOR
Næste Vejledning Orbis