English

VIA University College

PEDro – fysioterapi

Denne vejledning beskriver, hvordan man udfører kvalificeret litteratursøgning ved hjælp af databasens faciliteter.

Om PEDro

Udgiver: The Institute for Musculoskeletal Health, University of Sydney & Sydney Local Health District.

Indhold: Evidensbaseret fysioterapi.

Omfang: Indeholder over 52.000 referencer fra 1929 – Abstract medtages hvis udgiverne tillader det. Opdateres månedligt.

Type: Bibliografisk database med link til fuld tekst hvor det er muligt.

Geografisk: dækning: International.

Dokumenttyper: Randomiserede studier, systematiske oversigtsartikler og kliniske retningslinjer.

Kvalitetsbedømmelse af dokumenter i basen:  Alle kliniske studier rates på en skala fra 1-10, som angiver validitet og relevans for klinisk praksis  https://pedro.org.au/english/resources/pedro-scale/

Trunkering: Der kan højre- og venstretrunkeres med *  Maskering foretages med @

Frasesøgning: Søg på ord i en bestemt rækkefølge ved brug af anførselstegn, fx ”lateral epicondylitis”.

Søgesprog: Der søges på engelsk. Den første informationsside kan oversættes til flere sprog.

Hjælp: Der er søgehjælp og tutorials på søgefladen.

Adgang: Der er fri adgang til søgning i databasen på: http://www.pedro.org.au/

Adgang

Adgang til Pedro (Adgang udenfor VIA: Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen.) 

Søgning

Der kan vælges mellem Simple og Advanced Search.

’Simple Search’ består af et enkelt søgefelt, hvor der søges automatisk med AND mellem de indtastede ord.
Det anbefales at bruge ’Advanced Search’, hvorved der udfoldes en formular til søgning.

I eksemplet søges der efter kliniske forsøg med massage mod smerter i nakkeregionen. Der ønskes artikler, som er publiceret siden 2008.

Rullemenuerne kan bruges til at afgrænse søgningen. Tjek de prædefinerede kategorier der kan vælges imellem.

Ønsker du at revidere aktuel søgning, klikkes på continue searching (advanced).

Søgehistorien gemmes ikke i PEDro, og det betyder, at det ikke er muligt at kombinere søgninger.

afgrænsning.

Boolske operatorer (AND, OR)

Der kan udelukkende vælges mellem AND og OR i bunden af søgeskærmen. Der kan derfor ikke udføres søgninger, der både indeholder AND og OR.

Visning og referencer

Søgeresultatet er grupperet efter kliniske retningslinjer, systematiske oversigtartikler og til sidst enkelt studier.
Ved klik på titlen for de enkelte referencer kan man se en detaljeret beskrivelse. For de kliniske studier vises også vurdering ift. Pedro scale. Referencerne kan gemmes i kurv med funktionen ‘Select Record’.

Fra ’Display Seleceted Records’ kan du gennemse dine valgte kilder og sortere i dem. Du kan også importere dine referencer til Zotero og Mendeley. Det gør du ved at aktivere din Zotero eller Mendeley connector i din browser.

Visning og referencer.

Kurv-funktionen er meget sensitiv. Når du har lavet en søgning og lagt noget i kurv, skal du gennemgå dine valgte referencer inden du laver flere søgninger. Hvis du ikke går til kurv lige efter du har gennemgået din søgning slettes indholdet.

Når du har besøgt din kurv slettes indholdet også, når du f.eks. bruger ’back’ knappen i din browser og hvis du klikker videre på ’Continue Searching’.

Brug for mere hjælp? Kontakt Trine Nedergaard Steenholt, [email protected]

Opdateret august 2023

Forrige Vejledning Orbis
Næste Vejledning ProQuest Engineering Collection