English

VIA University College

Rayyan

Denne vejledning henvender sig til studerende og ansatte, der gerne vil have mere viden om brugen af Rayyan.

Om Rayyan

Rayyan er et værktøj til screening af referencer til systematiske reviews. Flere kan samarbejde i værktøjet og kan såvel individuelt som sammen screene referencer til udvælgelse. Artikler overføres som RIS-filer fra de afsøgte bibliografiske databaser. Der kan også overføres fra Mendeley eller Zotero

Når de første 50 referencer er screenet i Rayyan, aktiveres Rayyans ratings system, som ved tildeling af stjerne indikerer relevans på de resterende artikler. Denne rating baseres på data fra din sortering ift. Include eller exclude af de første 50 referencer.

I den gratis version af Rayyan kan der arbejdes i 3 aktive reviews ad gangen.

Opret dig som bruger

Gå ind på Rayyans hjemmeside: www.rayyan.ai

Vælg get started, indtast dine oplysninger og verificer din konto. Efter verifikation kan du vælge at fortsætte med en gratis konto.

Opret et nyt review

 1. Vælg New review.
 2. Udfyld felterne.
 3. Vælg Create.
  Nu er du klar til at uploade ris-filer med resultater fra de afsøgte bibliografiske databaser.
Opret "new review" og udfyld felterne med title, research field, review type, review domain og description.
Import af filer til Rayyan

Fra PubMed

 1. Lav søgning.
 2. Vælg save.
 3. Vælg de resultater du vil have med.
 4. Under format vælges Pubmed
 5. Create file.
 6. Der generes en overført fil, som du kan importere til Rayyan. Se punktet vælg filer til import i rayyan.
Søgning på "machine learning", og funktionaliter til at gemme og lave en fil.

Fra Ebsco-base (Eks: Cinahl, Psycinfo, Sportdiscus)

Referencerne hentes ind fra folder. Du kan hente alle resultater på en gang ved at bruge funktionen Share og vælge export results. Du får tilsendt en mail med en fil med alle referencerne.

Dekorativ.

Tilføj den e-mail, som resultatet skal sendes til og husk at vælge RIS format.

Når mailen er modtaget gemmes filen, og herefter kan den hentes ind i Rayyan. Se punktet vælg filer til import i Rayyan.

Fra Web of Science

Når dit søgeresultat vises på skærmen vælger du funktionen ”Export” og vælg format: RIS.

Eksempel på en søgning, hvor du kan finde Export øverst i resultatvinduet.

Vælg herefter hvor mange referencer fra dit søgeresultat som du vil have med over.

Du skal også vælge record content, her anbefales full record. Vælg export til sidst.

Der generes en overført fil, som du kan importere til Rayyan.

Fra ScienceDirect

Lav din søgning. Marker relevante referencer og klik på Export. Vælg formatet RIS. Du får en overført fil. Hent filen ind i Rayyan.

bbat depression - Search | ScienceDirect.com – Google Chrome

Vælg filer til import i Rayyan

 1. Vælg select files og vælg dine filer.
 2. Vælg herefter continue.
Rayyan - upload references.
Arbejd med dit review

Tilføj et nyt søgeresultat til eksisterende review

Hvis du er i gang med et review og vil tilføje et ekstra søgeresultat, skal du bruge funktionen. Add new ved search methods i venstre side af skærmen eller new search øverst til højre.

Dekorativt billede.

Tjek for dubletter

Når du henter referencer ind fra flere databaser kan der være dubletter imellem. Det er vigtigt at få sorteret dubletter fra inden I går igennem screeningen.

Vælg ”Detect duplicates” og klik OK. Afvent antallet af fundne dubletter.

Dekorativt billede.

Vælg herefter ”unresolved” i venstre side af skærmen. Sorter dem herefter på titel.

Find unresolved under possible duplicates.

Marker den første titel og klik på resolve duplicate.

Find resolve duplicate øverst, når du har vlagt de enkelte titler.

Vælg herefter delete eller not dublicate.

Dekorativt billede.

Inviter en samarbejdspartner

Arbejder I flere sammen om et review kan du invitere samarbejdspartnere ind. Det gør du fra startsiden. Klik på dit review.

Klik herefter på invite.

Invite findes under reviews.

Vælg typen Collaborator. Udfyld e-mail og send evt. en besked til din samarbejdspartner. Klik på Invite.

Dekorativt billede.

Blind on og blind off

Når blind on er slået til kan I ikke se hinandens tilvalg. Det betyder at I kan screene artikler uden at blive påvirket af hinandens valg.

Når alle samarbejdspartnere har været igennem referencerne kan I skifte til Blind off. Herefter skal I tage stilling til de referencer som I ikke er enige om skal inkluderes eller ekskluderes ved brug af final decision.  Det er nok at én af samarbejdspartnerne markerer jeres final decision.

Blind ON / Blind OFF funktionaliteten bliver først aktiveret, når der er inviteret en samarbejdspartner ind.  

Include - exclude - maybe

Selve selektionen af artikler kan foretages i tre kategorier:

Include- Dem der helt sikkert skal indgå i reviewet.

Exclude - Dem der helt sikkert ikke skal med.

Maybe  -For dem som du er i tvivl om, og som du gerne vil tale med din samarbejdspartner om.

Klik på en artikel. Læs abstract og forhold dig til valgmulighederne.

Dekorativt billede.

Når du vælger Include, kan du tilføje en valgfri label, men begrundelse for valg. Gør det kort og ensartet.

Når du vælger Exclude, kan du tilføje reason, og der er 8 prædefinerede kategorier. Hvis ingen kategori passer på dit fravalg kan du overveje at bruge en label.

Når du vælger maybe, kan du bruge både reason og label, hvis du ønsker det. Men du kan også tilføj en note, men dine overvejelser om hvorfor du er i tvivl.

Når alle samarbejdspartnere er færdige med at gennemgå artiklerne,  skal blindingen slås fra. Det gøres fra startsiden af reviewet, ved at klikke på blind on  som efterfølgende skifter til blind off.

Dekorativt billede.

Rating – hjælp til selektion

Når du har screenet de første 50 poster aktiveres Rayyans ratings-system, og du kan bruge værktøjet til at hjælpe dig med selektionen af de resterende referencer.

Brug include / Maybe / exclude og angiv begrundelse for selektionen

Klik herefter på knappen ”Compute Ratings”

En blå knap øverst på skærmen viser først ”new ratings are being calculated”. Når beregningen er færdig skifter den til ”new ratings available”

Kik herefter på undiced i venstre side af skærmen, så listes de udafklarede referencer og der er tilføjet ratings yderst til højre. Denne rating er baseret på dine første 50 valg.

Stjernerne angiver sandsynligheden for at de uafklarede referencer matcher dine tidligere udvælgelseskriterier. Ingen stjerner betyder meget lav sandsynlighed - fem stjerner betyder meget høj sandsynlighed.

Du kan gentage ratings beregningen senere hvis du ønsker det. Jo flere udvælgelser du har foretaget jo mere præcis bliver beregningen af sandsynligheden for de uafklarede.

Fra Rayyan til referenceprogram

Exporter til Zotero

Vælg export, vælg formatet: BibteX. Vælg hvilke oplysninger du vil have med fra Rayyan. Vælg forfatter formatet og klik herefter på export.

Under export articles, vælger du export, format og auhorts format.

Den overførte fil importers i Zotero. Vælg indstillinger  importer.

Du skal angive hvilken type fil du importere. Den står default til fil (BibteX, ris, Zotero RDF osv.) som du skal bruge. Klik på next og vælg din fil.

Dekorativt billede.
Vælg "En fil (BibTeX, Zotero RDF osv).

Find filen med dine referencer. Når du har valgt "kopier filer til Zotero-lagermappen" under filhåndtering vælger du next.

Dekorativt billede.

Når du har gennemført importen oprettes der en ny mappe i Zotero.

Exporter til Mendeley

Vælg export, vælg formatet: BibteX eller CSV. Vælg hvilke oplysninger du vil have med fra Rayyan. Vælg forfatter formatet og klik herefter på export.

Under export articles, vælger du export, format og auhorts format.

I Mendeley vælger du Add new og herefter "files from computer".

Troubleshooting

Problemer med import af RIS-fil til Rayyan

Hvis du oplever at Rayyan ikke vil acceptere din ris-fil, så kan det skyldes at der er nogle ukurante koder i selve filen. Rayyan foreslår at du i sådanne tilfælde overfører via et referencehåndteringsværktøj i stedet for, og de anbefaler Mendeley.

Brug for mere hjælp? Kontakt: Trine Marlene Nedergaard Steenholt, [email protected]

Forrige Vejledning BrowZine
Næste Vejledning Ulrichs Web