English

VIA University College

MindView 8 - installation

Denne vejledning henvender sig til studerende og medarbejdere, der ønsker at downloade MindView . vejledningen tager udgangspunkt i, hvordan man henter MindView 8 til PC.

Som noget nyt i version 8 kræver MindView ikke længere en licensnøgle. Det kræver nu blot, at du har et VIA-brugernavn og password. Dermed har du automatisk adgang til MindView 8, så længe du enten er ansat eller studerende i VIA.

MindView 8 findes til både PC og Mac.

Sådan installeres MindView 8 med VIA-licens

Åbn https://www.matchware.com/downloads i en browser, f.eks. Edge eller Chrome.

Nu kan nu vælge at hente enten "MindView 8" (til PC) eller MindView 8 Mac.
Vælg dét sprog, du foretrækker.  

Bemærk, at AT-versionerne er særligt beregnet til elever med indlæringsvanskeligheder, disse har VIA dog ikke licens til, og de kan derfor ikke hentes.

Du har nu mulighed for at hente en 30 dages prøveversion.
Dette skal du IKKE gøre. Nederst er der mulighed for at logge på forskellige tjenester.

  1. Klik på Microsoft-ikonet (de fire farvede firkanter).

Log nu på med din VIA mail-adresse. Afhængigt af, om du befinder dig på VIA's netværk/VPN eller ej, samt hvilken browser du bruger, kan du blive bedt om også at angive din adgangskode. Kontrollen af adgangskoden sker mod VIA’s egne servere, og bliver derfor ikke hverken registreret eller opbevaret af MatchWare, som er producenten af MindView.

Herefter kan MindView 8 hentes til hhv. Windows og MacOS. Der er også mulighed for at åbne "MindView Online", hvis du ikke ønsker at installere MindView 8 på din PC eller Mac. MindView Online kan også åbnes direkte gennem dette link: https://www.mindviewonline.com/

Når installationsfilen er downloadet, skal du dobbeltklikke på den for at installere den. Start med at vælge dét sprog du foretrækker, og følg herefter instruktionerne på skærmen.

  1. Når du starter MindView 8 første gang vil du igen blive bedt om at logge på eller at oprette en konto hos MindView. Det er ikke nødvendigt at oprette en konto først, så du skal vælge at logge på.
  1. I lighed med tidligere skal du vælge at bruge din Microsoft-konto (de fire farvede firkanter).
    Dette gælder også, hvis du vælger at bruge MindView Online.

MindView 8 vil automatisk vælge dét sprog, som din PC eller Mac i forvejen anvender. Ønsker du at ændre sproget i MindView 8, så er der mulighed for dette.

Vælg File/Filer => Options/Indstillinger =>

Preferences/Indstillinger. herefter skal du under punktet.

Display/Visning vælge et andet sprog ud for Display Language/Sprog.

Herefter vil du blive bedt om at lukke MindView 8.

Næste gang du starter MindView 8 vil det være på det valgte sprog.

Forrige Vejledning Opsætning af Citrix på Mac og Windows
Næste Vejledning To-faktor-godkendelse