English

VIA University College

Business Source Premier

Denne vejledning henvender sig til studerende og ansatte, der gerne vil have mere viden om søgning i databasen Business Source Premier

Om Business Source Premier

Business Source Premier er en af industriens mest benyttede forskningsdataba-ser, derindekserer over 3.000 tidsskrifterog giverfuldtekst adgang til mere end 2.500 tidsskrifter, herunder mere end 1.100 peer-reviewed titler.De fleste tidsskrifter er indekseret tilbage til 1980’erne.Denne database dækker alle discipliner af erhvervslivet, herunder markedsføring, ledelse,MIS, POM, regnskab, finans og økonomi.Indeholder bl.a. artikler fra tids-skriftersom Harvard Business Review, The Economist og Newsweek.Ud overartikler indeholder databasen også SWOT analyser samtvirksomheds-og industriprofiler.Databasen opdateres dagligt.

Søgesproget er engelsk. I søgeresultatet kan der godt optræde artikler på andre sprog.

Adgang

Adgang til Business Source Premier (Adgang udenfor VIA: Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen.) 

Trunkering

? = erstatter ét bogstav i søgeordet (f.eks. wom?n søger på woman og women)* = søger på alle endelser af søgeordet (f.eks. market* søger på market, markets, marketing,etc.)

Søgning

  1. Søgeordeneindtastes i søge-bjælkerne
  2. Select a Field: Her kan du definere, hvor dine søge-ord skal stå. Vælg f.eks.:AB=abstractSU=subject term
  3. Du kan kombinere dine søgeord ved at anvende AND, OR, NOT. AND: Finder artikler, der inde-holder alle søgeordene. OR: Finder artikler, der indehol-der mindst ét af søgeordene. NOT: Finder artikler, der kun indeholder det ene søgeord men ikke det andet

Søge tips

  1. Frasesøgning: Sæt citationstegn rundt om to eller flere ord for at søge dem som en sammenhængende frase (f.eks. ”market strategy”).
  2. I topbjælken under Company Profiles kan du søge på et virksomhedsnavn for at finde rapporter fra MarketLine om virksomheden.
  3. I topbjælken under Cited Referenceskan du foretage citationssøgninger. Du kan f.eks. søge påen citeret forfatter eller titel. Søgeresultatet viser referencer med angivelse af, hvor ofte den søgte titel er citeret i andre publikationer.

Søgeresultater

  1. Refine results: Her har du mulighed for at præcisere din søgning. Du kan f.eks. afgrænse på udgivelsesår
  2. eller tilføje flere emneord, som du finder under Subject.
  3. Adgang til artiklerne: Vælg PDF Full Text.
  4. Hvis det ikke er muligt: Vælg VIA Bibliotekerne for at se om der gives adgang til den fulde tekst.
Visualisering af mulighederne for afgrænsning og adgang til fulltext.

Klik på titlen for mere information og muligheder

Export: Giver dig mulighed for at gemme referencen i Mendeley eller Zotero. Vælg RIS Format.

Visning af exportmuligheder.

”Brug for mere hjælp? Kontakt: Stine Godsk Skyum, [email protected]

Opdateret juni 2024

Forrige Vejledning Bibliotek.dk
Næste Vejledning CINAHL Complete