English

VIA University College

Whiteboard på touchskærm

Denne vejledning henvender sig til alle, der vil bruge det indbyggede Whiteboard i touchskærmene i undervisningslokaler.
Vejledningen beskriver de (fleste) forskellige værktøjer, og klæder dig på til at bruge tavlen og dele det skrevne/tegnede indhold med studerende eller andre.

Du kan også se en introduktionsfilm til touchskærmen.
Filmen er kapitel-inddelt, så du kan vælge hvilke funktioner du vil se noget om.

Touchskærmenes indbyggede Whiteboard-app er et godt værktøj i undervisningen, som kan erstatte traditionelle, "analoge" whiteboards og tavler.
I Whiteboard-appen kan du tegne og skrive, som du kender det fra analoge medier, og du kan både benytte pen og finger til at skrive på touchskærmen.
Du har desuden uendeligt mange sider til rådighed, og du behøver ikke at viske ud undervejs.
Derudover byder den digitale tavle på mange andre muligheder: du kan fx kopiere indhold fra én side til en anden, og du kan dele indholdet som en pdf med de studerende.

Start Whiteboard

Whiteboard-appen er lagt som en genvej i skærmens hovedmenu.

 1. Tryk på pilen i enten venstre eller højre side af skærmen.
  Nu kommer hovedmenuen frem.
 2. Tryk på ikonet for Whiteboard, som ligger øverst i hovedmenuen.

Har du i forvejen tilsluttet en computer til touchskærmen, kan du åbne Whiteboard-appen fra det grå Blyant-ikon, som gemmer på en menu:

 1. Tryk på det grå Blyant-ikon
 2. Tryk på whiteboard-ikonet

1. Skrive- og tegneværktøjer

Blyant-værktøj

Når du starter et Whiteboard, er blyant-værktøjet valgt som standard (nr. 2 fra venstre).
Du bruger blyant-værktøjet til at tegne og skrive på whiteboardet, og du kan benytte både pen eller fingre.

Hvis du bruger din håndflade eller knytnæve på whiteboardet, fungerer det som viskelæder.

Du kan indstille, hvordan blyanten virker ved at trykke på Blyant-ikonet.
Her kan du ændre farve og tykkelse på stregen, og du kan ændre værktøjet til en pensel eller et viskelæder.
Du kan også vælge forskellige funktioner for den fysiske pens spids og bagende.

Figur-værktøj

Du kan tegne simple figurer i både 2D og 3D ved at bruge figur-værktøjet.
Du kan bestemme, hvilken farve du tegner figurerne med, og du kan fx tegne cirkler, trekanter, streger og pile samt kugler, kasser og keglestubbe.

Kopiere indhold til whiteboard

Du kan kopiere indhold fra touchskærmen til dit aktuelle whiteboard.
Det kan fx være et billede fra touchskærmens browser, et skærmbillede fra din computer, eller indhold fra andre sider i dit aktuelle whiteboard.

Sørg for at det materiale du vil bruge i dit whiteboard vises på touchskærmen.

 1. Tryk på det lille blyants-ikon i siden af touchskærmen.
 2. Vælg klippeværktøjet (nr. 4 fra oven)

Nu kommer der en boks frem, som du kan bruge til at udvælge, hvilket område af skærmen du vil kopiere.

 1. Når du er tilfreds med udsnittet, trykker du på det lille ikon, der indsætter indholdet i Whiteboard-appen.

Nu indsættes det valgte indhold på dit whiteboard:

 1. Hvis du vil sende indholdet til en anden side i dit Whiteboard, kan du trykke på det lille Papir-flyver-ikon og vælge, hvilken side du vil indsætte udklippet på:
Viskelæder-værktøj

Du kan viske elementer og streger ud ved at benytte viskelæder-værktøjet.

 1. Vælg viskelæder-værktøjet og fjern det, du vil viske ud ved at:
 2. trække med finger eller pen rundt om det, du vil viske ud
  - eller
 3. trække med finger eller pen igennem det, du vil viske ud.
Tekst- og symbolgenkendelse samt udregninger

Touchskærmen kan genkende håndskrevet tekst og matematiske symboler, og den kan også udføre matematiske udregninger.

For at bruge tekstgenkendelse:

 1. Vælg Tekstgenkendelses-værktøjet (nr. 3 fra venstre),
 2. Skriv din tekst med pen eller finger,

Nu kommer touchskærmen med et gæt på, hvad du har skrevet. Den kan også komme med alternative forslag.

 1. Klik på den lille ned-pil for at bekræfte teksten,

Nu ændres din håndskrevne tekst til maskinskrift.

Du kan ikke ændre i den nu maskinskrevne tekst - det er altså ikke editerbart. Vær derfor sikker på, at teksten er rigtigt genkendt, inden du bekræfter.

Teksten skrives ofte lidt småt. Du kan enten zoome ind eller skalere teksten med pileværktøjet (se afsnittet om Pileværktøj og Håndvæktøj).

For at bruge genkendelse af matematiske symboler og lave udregninger:

 1. Vælg Symbolgenkendelses-værktøjet (nr. 4 fra venstre),
 2. Skriv dit matematiske udtryk med pen eller finger,

Nu kommer touchskærmen med et gæt på, hvad du har skrevet.

 1. Klik på den lille pil, der peger nedad for at bekræfte udtrykket,

Nu ændres dit håndskrevne udtryk til maskinskrift.

Touchskærmen kan lave simple udregninger, når du bruger Symbolgenkendelses-værktøjet:

 1. Skriv dit regnestykke - og sørg for at den ubekendte skrives som et spørgsmålstegn ( ? ).
 2. Tryk ned-pilen for at bekræfte symbol-genkendelsen.
 3. Tryk på spørgsmålstegnet for at se resultatet.

Pileværktøj og Håndværktøj: Vælg, flyt og skalér indhold

Pileværktøjet og Håndværktøjet bruges til at flytte rundt på elementer og zoome ind og ud på indholdet på skærmen.

Pileværktøj

Med Pile-værktøjet kan du vælge elementer, som du har tegnet eller skrevet på dit Whiteboard.
Når et element er valgt, kan du flytte det et andet sted, du kan ændre farve og du kan rotere og skalere.

For at vælge et element:

 1. Vælg Pil-værktøjet
 2. Vælg det element du vil arbejde med - ved enten at:
  1. klikke på det (for sammenhængende elementer - fx. figurer)
   eller
  2. trække rundt om eller igennem elementet (fx. tekst, som jo ofte består af flere streger)

Når elementet er valgt kommer der en lille farvepalet samt nogle cirkler omkring det valgte.

 • Flyt det valgte element: Træk indenfor det valgte område.
 • Ændre farve: Klik på den farve du ønsker fra farvepaletten
 • Skalér: Træk i en af de 4 hjørne-cirkler.
 • Roter: Træk i den lille udfyldte cirkel
Håndværktøj

Håndværktøjet tager sig af hele whiteboard-fladen, og med den kan du zoome ind og ud, og du kan flytte rundt på hele tavlens indhold.

For at bruge Håndværktøjet:

 1. Vælg Håndværktøjet
 2. Skalér skærmens indhold ved at "pinche" ligesom når du betjener en mobiltelefon.
 3. Flyt rundt på skærmens indhold ved at trække et sted på skærmen.

2. Flere sider i samme whiteboard

Tilføje og navigere i dine sider

Til højre i bunden af skærmen finder du muligheden for at tilføje sider til dit whiteboard og værktøjer til at navigere i dine sider.

3. Værktøjer til at gemme og dele indhold samt skift af baggrund

Til venstre i bunden af skærmen finder du værktøjer til at gemme og dele indholdet fra Whiteboard.
Det er også her du finder et par indstillinger til hvordan whiteboardet ser ud og hvordan touchfunktionen fungerer.

Del indholdet med QR-kode

Når en lektion er ovre, ønsker du måske, at de studerende kan få tavlens indhold.
Det er muligt ved brug af en smartphone eller tablet, som kan scanne QR-koder.

For at kunne bruge QR-koden, skal den smartphone man bruger være på VIAs wifi.

 1. Tryk på QR-kode-ikonet.

Nu genererer touchskærmen dels en pdf-fil med indholdet fra alle sider i dit Whiteboard og en QR-kode med link til pdf-filen.
QR-koden vises nede til venstre.

 1. Tryk evt. på QR-koden for at vise den i stort format midt på skærmen.
 2. Bed nu de studerende om at scanne QR-koden med deres smartphone-kamera

Når telefonen har genkendt QR-koden viser den et link, som man skal trykke på, for at åbne pdf-filen.

Pdf-filen vises nu på telefonen, og man skal så gemme den på sin telefon ved at trykke og holde på siderne ("Long press to save").

 • På iPhone skal man gemme hver side for sig
 • På Android-telefoner kan man gemme alle sider på én gang.

Du kan også som underviser blot selv scanne QR-koden, gemme indholdet på din smartphone, og senere distribuere pdf-filen til de studerende - fx i Itslearning.

Gem Whiteboard-indhold som fil

Indholdet fra Whiteboard kan også gemmes i touchskærmens eget fil-format, som du kan gemme og senere åbne og arbejde videre med (fx på en anden Clevertouch-skærm).

Vi anbefaler, at du gemmer filen på en USB-stick.
Touchskærmens indhold slettes hver nat, og det er ikke hensigtsmæssigt at logge ind på sine online-tjenester (Fx. OneDrive) på skærmen.

For at gemme de aktuelle Whiteboard-sider i skærmens eget fil-format:

 1. Tryk på menu-ikonet nederst til venstre
 2. Tryk på "Gem"

Nu kommer en dialogboks frem, hvor du kan vælge hvor du vil gemme filen.

 1. Sæt en USB-stick i skærmen (sidder til højre på skærmen - enten i siden eller på fronten).

Touchskærmen vælger nu selv din USB-stick.

 1. Tryk "OK".
 1. Giv din Whiteboard-fil et navn ved hjælp af tastaturet.
 2. Tryk "OK".
Åbn en gemt Whiteboard-fil

Når du skal arbejde videre med en gemt Whiteboard-fil, kan du åbne den fra USB-sticken.

 1. Tryk på menu-ikonet nederst til venstre
 2. Tryk på "Åbn" - og følg samme fremgangsmåden beskrevet ovenfor for at finde og vælge filen på din USB-stick.
Skift Baggrund på touchskærmens Whiteboard

Du kan skifte baggrunden på Whiteboardet, så den i har fx ternet papir eller en anden farve.

 1. Tryk på menu-ikonet nederst til venstre.
 2. Tryk på "Baggrund".
 3. Vælg en ny farve.
 4. Tryk "OK" for at bekræfte.
 1. Under "Billede" kan du skifte baggrund til flere forskellige "slags papir" - fx nodepapir.
Slet indholdet og afslut Whiteboard

Når du er færdig med at bruge Whiteboard, kan du afslutte Whiteboard, og sørge for at det du har skrevet ikke kan ses af de næste brugere af lokalet.

 1. Tryk på krydset nede i venstre hjørne.
 2. Vælg  "Gem ikke".
Forrige Vejledning Tilslut computer til touchskærm
Næste Vejledning Airtame