English

VIA University College

Teams-sites - Teams til samarbejder

Denne vejledning henvender sig til studerende og medarbejdere, og viser hvordan du opretter og arbejder i et Teams-site i VIA.

Teams i VIA

I VIA har vi to forskellige anvendelser af Microsoft Teams: Teams-møder og Teams-sites.

Teams-sites - som denne vejledning handler om -  er samarbejdsrum, hvor du kan dele fx dokumenter, skrive med hinanden og holder onlinemøder med dem, der deltager i Teams-sitet.

Teams-møder er virtuelle online møder – ligesom i  Zoom. Find vejledninger til Teams-møder ved at søge i søgefeltet igen.

Videoen her viser, hvordan vi anvender Teams i VIA (04:16):

Opret et Teams-site

Skal du bruge et Teams-site til samarbejde, skal du oprette det fra MitVIA (kræver VIAlogin). Følg instruktionerne der.

I VIA planlægges al undervisning i Itslearning, og alle materialer, der vedrører undervisningen skal deles og være tilgængeligt i Itslearning. I VIA kan og må Teams-sites ikke bruges som en samarbejdsplatform mellem undervisere og studerende.

Beslutningerne vedr. brugen af Itslearning her.

Itslearning er VIAs Læringsplatform.

Følgende blev besluttet, da VIA i august 2018 indførte Itslearning som VIAs LMS.

Itslearning er VIAs digitale platform til undervisning. Det betyder, at al kommunikation mellem studerende  
og undervisere vedr. undervisningen foregår i Itslearning.  

Alle fag/semestre/moduler/forløb har et "rum" i Itslearning, og her skal studerende kunne finde undervisningsplaner og -materialer, info om hvilke opgaver der skal afleveres, opslag fra underviseren i forhold til selve undervisningen m.m.

Det er derfor vigtigt, at der ikke oprettes Teams-sites, til erstatning eller supplement til dette.

Beslutningen blev truffet af flere årsager:

• Det er et stort ønske fra de studerende, at de kun har et sted at gå hen, når de skal finde information om deres undervisning.

• Alt er samlet på en platform, hvor vi er sikre på databeskyttelse og tilgængelighed.

• Oprettelser af rum samt adgange og rettigheder styres fra VIAs studieadministrative systemer,
  så vi sikrer at alle altid har adgang til det de har brug for –  hverken mere eller mindre.

Det er ikke nødvendigt at oprette et Teams-site for at kunne benytte Teams til online undervisning. Man kan, direkte i Itslearning, oprette Teams-møder til både online undervisning for hele holdet og til  studiegrupper.  

Det er også muligt at lave samskrivning i Office-dokumenter i Itslearning, med helt samme muligheder som man har i et Teams-site. Se hvordan her.  

Kontakt den lokale pædagogiske it-vejleder for yderligere hjælp

Forrige Vejledning Opret og del et Microsoft Teams-møde i Itslearning
Næste Vejledning Personlig opsætning og brug af Teams og Teams-sites