English

VIA University College

Flere profiler i Word

Formålet med at oprette flere profiler er, at du kan anvende forskellige afsenderinformationer i VIAs skabeloner, hvis du eksempelvis arbejder på flere adresser.

 1. Åbn Word og gå til fanebladet DynamicTemplate

 2. Klik på knappen Brugere.
 1. En dialogboks åbner: Listen i dialogboksen indeholder navnene på de tilgængelige lokale brugerprofiler, som er blevet oprettet til dels automatisk og til dels manuelt. I eksemplet nedenfor er vist én profil for brugeren PIAB. Ved opstart af et Office program (fx Word) oprettes automatisk en profil for ens egen bruger med informationer fra de bagvedliggende it-systemer.
 1. Ny bruger - Klik på knappen hvis du ønsker at oprette ny bruger. Eksempelvis hvis du arbejder fra flere VIA adresser.
 1. Til højre for ’Netværksprofil’-feltet kan du indtaste dit eget brugernavn (initialer) hvorefter knappen ’Kopier’ vil blive aktiv. Et klik på knappen Kopier vil medføre, at de tilhørende felter fra de bagvedliggende it-systemer indsættes. Når knappen ’Kopier’ aktiveres, vil en dialogboks åbne:
 1. Klik Ja og vent et øjeblik.
 1. Informationerne til netværksprofilen hentes ind. Du kan nu give den nye profil et nyt navn under Bruger ID samt indtaste ny adresse i dialogboksen og herefter klikke OK.
 1. Rediger bruger - marker den bruger som du gerne vil redigere og klik Rediger bruger. Du kan nu ændre de informationer, du gerne vil have ændret i profilen.

 2. Slet bruger - Hvis du har en bruger, som du ikke længere benytter, kan den slettes, ved at markere brugeren og klikke Slet bruger.

 3. Standard - Du har mulighed for at angive, hvilken brugerprofil der ønskes anvendt som udgangspunkt, når du åbner en skabelon, ved at markere profilen og sætte hak i ’Standard’. Hvis ingen profil markeres, vil det være din netværksprofil fra AD, der er valgt.
 1. Du kan nu bruge dine forskellige profiler, når du opretter nyt dokument. Disse findes under Afsenderinformation > Lokal Profiler.

Oprettede profiler kan anvendes i VIAs skabelon løsning.

Denne vejledning er udarbejdet af Kommunikation, studieliv og internationalisering. Spørgsmål og henvendelser vedr. ovenstående kan sendes til [email protected].

Forrige Vejledning VIA skabeloner i Word
Næste Vejledning Indsæt din underskrift i brevskabelon