English

VIA University College

VIA VPN-forbindelse

Vejledningen henvender sig til medarbejdere i VIA, der har behov for at få adgang til forskellige systemer og services der ikke er mulig at få adgang til uden for VIAs adresser eller uden for VIAs administrative net med mindre der benyttes en VPN-adgang. Vejledningen beskriver, hvad VPN kan bruges til i VIA, og hvordan du etablerer en VPN-forbindelse.

Hvad er en VPN?

VPN eller Virtual Private Network er betegnelsen for en teknik, som anvendes til at skabe forbindelser, såkaldte "tunneler", gennem et andet datanet. En VPN-tunnel kan være krypteret, hvilket er vigtigt, når man ikke kender eller er usikker på sikkerheden gennem et eventuelt offentligt netværk som internettet.

Formålet med VPN er at gøre det muligt og sikkert at få adgang til virksomhedens systemer og services selvom man sidder uden for virksomhedens adresse eller fx administrative netværk.

Hvad kan jeg bruge VIAvpn til?

Som medarbejder i VIA kan du hjemme have behov for at tilgå forskellige systemer og services, der normalt kun er tilgængelige på arbejde. Du kan også have behov for at tilgå administrative systemer eller services, som du ikke har adgang til, når du fx sidder på VIAnet (VIAs trådløse net).

Som eksempler kan nævnes følgende:

 • Undervisere
  • Group: 02 VIA Undervisning: Som underviser, kan du have behov for en VIA undervisningsprofil, når du fx sidder derhjemme eller på VIAnet (trådløs) og skal have adgang til fx dit X-drev.
  • Group: 01 VIA administration: Som underviser, kan du have behov for en VIA administrationsprofil, såfremt du har rettigheder til og har behov for at tilgå et administrativt system.
 • Administrative medarbejdere
  • Group: 01 VIA administration: Som administrativ medarbejder, kan du have behov for en VIA administrationsprofil, når du fx sidder derhjemme eller er tilsluttet VIAs trådløse net, såfremt du skal have adgang til fx x-drevet, eller for at tilgå et administrativt system som fx: Docunote, SIS, Easy, Ludus eller Untis (den fede klient).

Hvordan får jeg installeret VIAvpn på min computer

Du kan downloade og installere VIAvpn ved at klikke her. Den finder selv ud af hvilken platform og klient der er behov for at hente. Hvis den beder dig om at logge ind, så skal du huske at vælge den rigtige gruppe.

Hvordan forbinder jeg til VIAvpn

 1. Du starter VIAvpn ved at klikke på Start og vælge alle programmer.
 2. Vælg herefter Cisco – Cisco AnyConnect Secure Mobility Client og igen Cisco AnyConnect Secure Mobility Client
 3. Vælg herefter Connect
 1. Vælg den relevante gruppe jfr. beskrivelsen øverst i denne vejledning (gå dertil her). (Den gruppe du senest har valgt, vil også være den der bliver foreslået næste gang du logger på VIAs VPN).
  • NB! Er du underviser og har du behov for at kunne tilgå et administrativt system eller en service, så kræver det at du har fået tildelt rettigheder til såvel systemet som til at kunne benytte VPN. Kan du derfor ikke logge på med den ønskede VPN pga. manglende rettigheder, så kontakt IT og digitalisering ved henvendelse til [email protected]
 2. Indtast dit VIA ID og din adgangskode i felterne Username og Password  
 3. Vælg OK

Du vil kunne se, om du er tilsluttet vha. VPN, når du kan se, at der er en hængelås på VIAvpn ikonet i din proceslinie i nederste højre hjørne af din computer

NB! Idet du tilslutter til VPN vil du miste forbindelse til kørende systemer på din computer i op til 1 minut, hvorefter forbindelse vil blive genetableret.

For at afbryde forbindelse til VPN, højreklik da på AnyConnect ikonet i din proceslinie i nederste højre hjørne af din computer og vælg VPN Disconnect.

Forrige Vejledning Brug af mobilt bredbånd i udlandet
Næste Vejledning Deltag i et møde i Zoom og mødefunktioner